Skip to main content

Full text of "Lioar dy hymnyn as arraneyn spyrrydoil"

See other formats


AB.I.ÌS.HO ■ 

2? 


^^ / t 

^T^Z^ ^L ^^&jss??^y7£s 

■ . " 
MOAR 

i>v 

HYMNYN 

AS 

ARRANEYN SPYRRYDOIL, 

CHYNDAIT GYS GAILCK, 

VEIH LIOARVN 

W E S L E Y as W A T T S, &e. 

SON YMMYD CREESTEENYN. Gynsaghey as coyrlaghey yn derrey yeh yn jeh elley 
ayns psalmyn, as arranevn-moyllee as SPYRRYDOIL, 
g-oaill arrane lesh grayse ayns nvn greeaghyn gys y 
Chiarn. — Col, iii. 16. DOOLISH : 

PRINTIT LTORISH J. QUIGGIN. 1830. ' 1 . / X / -7 ' ^tz, C ,,- / '/A^L^ LIOAR DY HYMNYN. 

CUIRREY PECCEE DY HYNDAA GYS JEE. 
HYMN 1. L. M. 

\Ho ! every one that thirsts draw nigh.] 
Ho ! tar-jeedagh unnane ta paa, 

She Jee ta cuirrey tar-jee reue, 
" Kionnee-jee bainney's mill " t'eh gra, 

Grayseyn yn sushtal nastee diu. 

Tar-jee gys ushtey gell y veà, 

Pheecee* she nyn Ver-croo ta geam ; 

Tar shiuish ta skee, as yio'w shiu fea, 
Voghtyn ta gennaghtyn nyn veme. 

ì Jeeagh shiu veih Creest farrane ta gell ! 

Ayns strooanyn roie dy^ gherjagh shiu ; 
Tar shiuish ta laadit, skee cha vel 

Feme airh ny argid, y chur lhieu. 
Kys ta shiu Iheid ny reddyn reih, 

Nagh vod diu maynrys cooie fordrail 
She bleaystyn follym ta shiu teiy, 

Yn lab'ragh eu, ta ayns fardail. 

Shirrey son maynrys nòon as noal, 
As gyn dy bragh dy gheddyn eh ; 

Cre'n raad O pheccee, bailliu goll ? 
Son ayms ta goan gerjoil y vea. 

ì Eaisht-jee d'iiimeagh rìsh shen ta mie t 

As ee-jee beaghey follan cooie ; 
Prow-jee my vieys, as my ghraih, 

Dy vel mee myghinagh as dooie. 
Croym-jee dy arryltagh nyn gleaysh, 

Cred-jee ny goan ta mee dy ghra ; 
Trooid credjue bee sliiu troggit seose, 

Gys bèa dy vaynrys son dy !>fa. HYMN 2 L. 31. 

[Broad and mide's tlte way to death^ 

l She Ihean as feayn ta'n raad gys baase, 
Thousaneyn aunym er ta goll ; 
Agh er yn chassan coon dy 'ghrayse, 
Cha val agh troailtagh, noon as noàl. 

ì Gobbal shiu hene, 's goaill seose nyn grosb, 
Shoh myr ta sarey'n Chiarri dy ghra : 
Shegin clà treigeil, dagh nhee ta wass, 
Ta kiarit cosncy'n vaynrys bra. 

3 Yn annym agglagh ta gaase skee, 

Gobbal dy hooyl yn raad gys niau ; 
T'eh coyrt e chooyl er raaidyn Yee, 
As jannoo shickyr jeh toyrt-mow. 

4 Hiarn, gow my pheccaghyn ersooyl, 

<As leeid mee ayns y chassan cair, 
Raad nagh vod crauee oalsey shooyl^ 
Nagh vòd mee-viallee goll er. 

HYMN 3. L. M. 

[Come sinners to the gospel feast*] 

1 Ta Creest.er n'aarlagh shibber vooar, 
Lesh beaghey flaunyssagh dy-liooar, 
As cour dagh annym t'echey room ; 
T'eh geam da ooilìey tar-jee hym. 

2 Ta Creest cur lesh e laanid hiu, 
Cuirraghyn berchagh t'echey diu ; 
Nastee, ta Yeesey cur dagh nhee, 
Pardoon, as marish glennid cree. 

3 Nagh jean shiu leshtal ta mee guee, 
Nagh soie shiu beg jeh cuirrey Yee ; 
Treigshiu dagh taitnys boght neu-feeu ; 
Dy ghoaill yn ghrayse t'ec Yeesey diu. 4 Kys uirragh sliiu Vèih Iheid ytì boayl, 
Veih slaynt, as niart, as bèa gherjoil ! 
Veih gloyr, as rriaynrys fegòoish kione, 
Veih sheshaght Chreest, as òoilley chloàri. 

5 Tar shiu ta laadit lesh àrìgaish, 

Ta shooyl gytì gerjagh shirrèy aash ; 

O tar shiu vòghtyrì doal, as treih, 

As cha jean Creest shiu yòoildey veih. 

6 My Hiarn graysoil, cha nàillish coayl, 
Yn peccagh s'trèih, yn ànnym s'moal ; 
O tar shiii s'messey as s'peccòil, 

As yiow shiu Yeesey feer ghràysòil. 

7 She nish tà'n earisb jiu yn làa, 
Eer nish t/eh geàin diu dy hyndaà; 
O tar shiii feue fègooish ciimfail, 
As Creest hur baase nèe shiu hàuail. 

HYMK 4 C. JVX. 

\ for athousahd tongttes to sihg.] 

1 O Son thousane dy hengaghyn 

Dy chur afd-ghloyr da Crèest; 
Dy voylley eh er son e ghraih, 
E ghrayse, e chionnaght-reesht. 

2 My Vainshter, as my Haiialtagli, 

O cooin uss lesh my ghòò. 
Ayiis skeayley fiid y theìhll dty ghloyf, 
As ooashley dt'ènriym nòò. 

3 Ta dt'ennyra, Yeèsey, gerjàgh shin, 

Geiyrt trimshey veih riytì gfèe ; 
Cre'n eunys t'ayn dà peccee vòglit, 
T'oc sauchy'S àyn as sh£e. 

4 T'eh bris-liey pooar yn pec'cah baaisli, 

Lhiggey'rì prvssoonagh free ; 
E uill nee gterìriey'u pèccagli s'broie, 
Son te er ghlètiney rn.ee." 

a3 6 ò Lhig da ny beuyr nish clashtyn risfa, 
Yn baHoo 'voylley eh 
Lhig da ny doaill eh'chur-my-ner, 
Son yiow ad slane livrey. 

6 Jeeagh-jee, ta slane nyn loght er Creest, 

Ghow Eayn meen Yee ayns laue 
Dy chur son oural 'annym hene, 
Son pèccah slane sheelnaue. 

7 O dooisht-jee ass nyn gadley broghe, 

As Creest ver soilshey diu; 
Cur-jee nyn loght as sayntyn veue, 
As niee-jee'n dooinney-doo : 

8 Eisht marym's s'broie va bee fys eu 

Dy vel eu slane pardoon ; 
Feer vaynrey vees shiu ayns e ghraih, 
Bee flaunys eu tra t'ayn. ER AALJD CRAUEEAGHT. 

HYMN 5. C. M. 

[How vain are all things here belorv.} 

1 Yn seihll s'fardalagh dagh nhee t'ayn, 

Ga jeeaghin aalin dooin; 

Son ayns è haitnys ta pyshoon, 

Ta 'viljid cur lesh guinn. 

2 Yn red smoo aalid fo yn aer, 

Cre te agh caslys treih, 
As ta shin shassoo ayns dangeyr, 
Tra yoghe shin gerjagh veih. 

3 Nyn moggey smoo, nyn gaarjyn s'deyr, 

Cre'ri aght t'ad goaiJl shin jeh ; 
T'ad goaill yti aigney harrish cair, 
D) s'coan jiow Jee agh lieh. 4 Graih gys ny reddyn t'er yn ooir, 

Nagh trome te orrin lhie, 
Geid lesh yn cree 's te ass nyn booar, 
Dy bayrn lesh reesht eh thie. 

5 Haualtagh lhig da dt'aalid eisht, 

Ve'n beaghey aym dagh oor, 
As grayse, my chree dy slane chur lesh, 
Veih reddyn er yn ooir. 

HYMN 6. C. M. 

[Bless^d is the man who shmis the placeJ} 

1 Bannit ta'n dooinney, ta treigeil 

Raaidyn yu sleih peecoil ; 
Raad ta drogh-yantee coyrt meeteil ; 
As ynnyd ny craidoil. 

2 Agh goo yn Chiarn ta taitnys da, 

Lane gerjagh t'echey veih ; 
T'eh Ihaih ny geaishtagh rish 'sy laa, 
As smooinaght er 'syn oie. 

3 T'eh myr yn billey mie shen, ta 

Rish oirr ny hawin messoil ; 
Sauchey veih'n gheay ta fioghey's scaah, 
Ny hoie ayns boayl sheeoil. 

4 Cha vel eh neu-vessoil as lhome ; 

Agh cronnal ta e vess ; 
Messyu graysoil, myr dhossyn trome, 
T'er biljyn feeyney gaase. 

5 Agh sleih peccoil cha vel myr shen, 

Ta geiyrt da raad neu-chooie: 
T'ad myr y coau ta lesh scaa-lhean 
Eebyrit jeh'n laare-vpoie. 

6 Ayns briwnys cha vod peccee eisht 

Shassoo fud deiney mie ; 
Tra nee yn briw Creest, coyrt lesh 
Gys gloyr, ny noogbyn thie. 8 7 Yeesey dy voddym freayll dy leigh, 
Niartee mee lesh dy ghrayse ; 
Dy voddym shagbney cronney'n sleih, 
Ta shooyl yn raad gys baase. 

HYMN 7. S. M. 

[Cwne yt that love the Lord.~\ 

1 Tar shiuish t'ayns graih rish Creest, 
Lesh gennallys gherjoil, 

Dy ghoail arraneyn moyllee nish, 
Mygeayrt y mish e stoyl. 

2 Adsyn nagh nhione daue Jee, 
T J ad gobbal rooin goaill ayrn : 

Agh foddee cloan yn 'niartal Ree 
Dy kinjagh moylley'n Chiaru. 

3 Yn Jee ta er nyn skyn, 
Ta fakin dagh ashoon ; 

T'eh markiaght er ny bodjallyn, 
As jannoo'n faarkey kiune. 

4 Shoh'n Jee dy atchim mooar, 
T'eh dooin dagh nhee ta mie ; 

Ver eh neose chaghteryn e phooar, 
Dy ghoaill shin hnggey thie. 

5 Eisht, hee mayd eh hur baase, 
Gyn arragh veih chyndaa ; 

As eisht, veih awinyn jeh e ghrayse, ' 
Giu maynrys son dy bra. 

6 Agh roish my rosh mayd thie 
Gys gloyr, ta gyn caghlaa : 

Lhig smooinaghtyn er stayd cha mie, 
Ve gerjagh dooin dagn traa. 

7 Deiney t'er gheddyn grayse, 
T'oc toshiaght gloyr ayns shoh : 

Son messyn flaunyssagh, ta gaase, 
Veili treisht as credjue bio. 9 

8 Eisht lliig dooìn moylley Jee, 
As jeir ve curiit voin : 
Ta boggey Yeesey ayns uyn gree, 
Gys seihll dy ghloyr goll roin. 

HYMN 8. ' L. M. 

[Happy the man whofinds the grace.~\ 

1 Ta'n dooinney maynrey t'echey ayrn, 
Ayns bannaght pobble reiht y Chiarn ; 
Yn chreenaglit shen ta cheet veih Jee, 
Credjue as graih ta ayns y chree. 

2 Ta'n dooinhey maynrey erskyn insh, 
Echey ta credjue bio ayns Creest; 
Ergheddyn gioot feer eunyssagh, 
Er chosney tushtey flaunyssagh. 

3 Creenaght veih niau, quoi oddys gra 
Cre'n cosney yindyssagh t'ee da ? 
Roish argid ta shin soiagh' ee, 

As airh cha vel feeu soylagh r'ee. 

4 Ta 'laueyn lane lesh liuiid traa, 
Berchys, as ooashley son dy bra, 
Berchys veih Creest gyn eeck erbee, 
Yn ooashley shen ta cheet veih Jee, 

5 T'ee cuirrey 'shin dy ve gerjoil, 
Lest taitnys crauee spyrrydoil, 

Ny raaidyn eck gerjoil da'n chree, 
As slane e kesmadyn ta shee. 

HYMN 9. C. M. 

[Nor eye has seen, nor ear has heard.'] 

1 Cha vaik rieau sooill, cha geayll rieau cleaysb/ 

Cha ghient eh rieau 'sy chree, 
Dy hoiggal cre ta kiarit daue 
Ta graihagh er Mac Yee ! 

2 Yn Ayr eh hene t'er chiaràil eh, 

Aa bee eh maynrys vooar ; 10 Cuf coontey jeh chà vod unnane, 
Te iane erskyn nyn booar. 

3 Spyrryd y Chiarn t'er hoilshagh ayrn, 

Bee flaunys oc lurg baase : 
As gloyr e ghoo ta daue londeyr, 
Dy vod ad aynsyn gaase. 

4 Feer vooar ta'n'eunys ta ayns niau, 

Ta ooilley boggey's shee ; 
Agh eh ta tannaghtyn ayns olk, 
Dy bragh ayns shen cha bee. 

5 Ta giattyn niau jeight seose noi loght, ] 

(Yiow peccee deyrey veayn) 
Dy bragh unnane cha jig gys niau 
Agh eiyrtyssee da'n Eayn. 

6 Ta lioar y vea livreit gys Creest, 

Ayn ta dagh ennyni noo ; 
Nee crauee-oalsey ayns fardai! 
Dy gheddyn stiagh ayn streeu. 

HYMN 10. C. M. 

\My God the spring of all my joysJ] 

1 My Yee, uss bun my voggey-srnoo ; 

She oo'ray vaynrys bra; 
She oo my gherjagh ayns yn oie, 
She oo my ghloyr 'sy laa. 

2 Cha beagh yn oie shen dorragh' dooys 

Ayn ennin uss my Yee ; 
Veagli oo da m'annym myr rollage, 
Myr grian dy hiow my chree. 

3 Veagh niau myr fosley dy ghoaill rhynt, 

Cur skell jeh'n vaynrys veen ; 
Choud as veagh Yeesey foiIshagh , dou 
Myr sonnish " Tou Ihiam pene/' 

4 O s'gennal scarrin rish yn ooir 

Tra enniri lheid y fihetì 11 

Etlin lesh boggey seose gys niau 

Gys roi'gbyn Creest my Yee. 
6 Cha beign er-creau roish baase ny jouyl, 

Chamoo roish nhee dy beagh ; 
Trooid credjue Chreest, as ayns e ghraih, 

Veagh aym slane barriaght. 

EK MIEYS JEE. 
HYMN 11. C M. 

[Behold the Saviour qf mankind.] 

1 Jeèagh kys t'eh treinit cass as Iaue, 

Saualtagh seihll peccoil ; 
Nagh mooar va' ghraib, dy daag eh niau, 
Son ain dy gheayrtey 'uill ! 

2 Clasht rish e accan ! jeeagh cre'n craa, 

T'er ghreimmey'n ooir veih heese ! 
Coodagh yn chiamble raipit, ta 
Ny creggyn creoi ta brisht. 

3 Te jeant yn Ihiasagh' er my hon, 

Gow m'annym eisht t'eh guee ! 
Jeeagh, kys t'eh crommey sheese e chione, 
Chroym eh, as phaart Mac Yee ! 

4 Agh s'leah t'eh cur yn baase ass bree, 

Soilshean ayns gloyr as pooar ; 

O quoi hur pian myr ren Eayn Yee ? 

Quoi ayns va graih cha mooar ? 

HYMN 12. L. M. 

{Extended on a cursed tree.1 

1 Treinit gys billey'r Calvary ; 

Coodit lesh ollish as lesh fuill ; 
O jeeagh er Ree dy chooilley Ree ! 
Crommey gys baase ta'n Jee graysoil. 

2 Quoi Hiarn, t'er n'yannoo'n obbyr shen ? 

Quoi ren dty chorp gloyroil y vroo ? 12 

Dtv chree ve\h loght dy kinjagh glen, 
Chanaoo va foalsaght ayns dty ghoo. 

3 She mjsh, eer mi.sh t'er nirree dt'oi, 

Hug oo gys seaghyn t'erskyn goah, 
Hug er dty uill smoo deyr dy roie, 

Yn chrown dy ghrine chur er dty ckiorie. 

4 Yn Ree dy ghloyr cre vel eh nish ? 

Yn Mac gloyroil jeh lheicl yn stayd, 
E oaie lesh trimshey croghey sheese, 
As neesht gannooinagh (o yn laad. 

5 She fo mj laad hur oo yn baase, 

Mish ren dty choyrt gys wheesh dy gheir, 
Ren cur ort geam Iesh wheesh cl'angaish : 
As marroo Mac smoo deyr yn Ayr. 

6 Eayn Yee smoograihagh as gloyroil, 

S'graihagh er peccee ta dty chree ; 
Cooin lhiam dy ennaght bree dty uill, 

Dty ghraih ayns baase ren kionnaght mee. 

7 She mish va treigit, boght, as faase, 

My lhie ayns beeal yn lion dewil, 

Uss, lheim ayns cabbyn geyr y vaaish, 

Dy my livrey veih pooar yu jouyl. 

8 Cur dooys dy ennaghtyn dty phian, 

Goaill bine jeh'n chappan sharroo neesht, 
Gymmyrkey'n chrosh mayrt hene yn Eayn, 
As ayrn ve aym ayns surranse Chreest 

9 Haualtagh graihagh cooin uss Ihiam, 

Yn currym t'orrym y chooilleen, 
Dy vod dy chooilley nhee ta aym, 
Ve baarit gys yn ghloyr ayd hene. 

10 O lhig dty osnaghyn as jeir, 

Kinjagh cur er my hooillyn roie ; 
Derrey veem troggit seose 'syn aer, 
As mayrt ayns yrjey gloyr ny hoie ì 13 HYMN 13. C, Mf. 

[How condescending and how hind.] 

1 Nagh mooar yn injillid as graih 

Vayns Mac yn niartal Jee, 
Tra daag eh niau er graih sheelnaue, 
As gheayrt eh fuill e chiee. 

2 Row chymmey rieau myr chyinmey Chreest 

Son s'mie va echey fys, 
Dy row eh cheet dy hurranse baase ; 
Nagh mooar va 'ghiastyllys. 

3 Nyn beccaghyn she shen va'n oyr 

Hur Yeesey Creest y pian ; 
Ren Mac beayn Yee cur fuill e chree 
Dy chosney dooin bea veayn. 

4 Nish ga t'eh reiìl ec laue yesh Yee, 

Cha vel e ghraih veg sloo ; 
T'eh cooinaght foast er Calvary 
As er e gheiney noo. 

HYMN 14. 6 8 J s. 

[0 Love divine, what hast thou done ?] 

1 O Ghraih-flounys ! cre ta jeant ayd ? 

She Jee t ? <er hurranse baase son aym , 
Mac corryra rish yn Ayr ayns stayd 

T'er n'yminyrkey my pheccaghyn ! 
Son aym ta Jee er hurranse l>aase, 
My Hiarn, my ghralb t'eh eshyn eross't. 

2 O gow-jee yindys shiuish pheccee 

Jeh surranse Chreest, eh Pri&ce y vea: 
Tar-jee, son eu r.oie fuill e chree, 

O row rieau seagbyn myr.hur eh I 
Tar ennee marym bree e vaase, 
My Hiarn,, my ghraih t'elì eshyn cross't. 
3 T'eh eshyn cross't son aym as eu, 

Dy hayrn shin shaghrynee gys 5ee ■: 

3 14 Cred, cred, ta'n feanish er dy riean^, 
Ta shin kionnit ec fuill Mac Yee : 
Pardoon as hea ta ayns e vaase, 
My Hiarn, my ghraih t'eh eshyn cross't. 

Nish lhig dooin soie ec hun e chrosh, 
As giu jeh ushtey gell y vea ; 

Dagh nhee hreigeil er coqntey Chreest, 
As cur nyn greeaghyn seose huggey ; 

Nyn ffhoan nyn smooinaght Ihig daue ve 

My Hiarn, my ghraih t'er ny chrossey, 

ER BAASE, 
HYMN 15. C. M. 

[Teach me tlie measure ofmy days.] 

Ynsee dou towse my laghyn giare, 

Uss my Er-croo graysoil; 
Baillym goaill tastey jeu ny share, 

Cha siyragh as t'ad goll. 

She lhiurid reish ta er nyn son, 
Cha giare shen ta nyn draa ; 

Ta dooinney eisht fardatf as joah, 
Ayns 'aalid as y vlaa, 

Jeeagh er sheelnaue, son red neu-feeu, 

'Sy choan shoh wass rouail ; 
Tooilleil as boirey, geam as streeu, 

As t'ooilley'n sheean fardail. 
Paart geearree ooashley seihltagh, ta 

Paart elley berchys reih, 
Cour eiraghyn gyn fys quoi da, 

Ad hene dy ìeah goit veih. 

> Cre er neem's soiagh eisht m'imnea, 
Yn seihll, ny cooney sleih ? 
Yn jerkal ain t'ad giarey jeh, 
As molley sliin dy treih. 15 6 'Sy theihlì cha jeanyn cur my hreisht, 
Ny soiagh' er my chree ; 
Agh cur my yerkal seihltagh seose, 
As credjal àyns my Yee, 

HYMN 16. C. M. 

\Why do rve mourn departing friends ?] 

1 Kys veagh shin keayney choud dy hraa, 

Ec baase persoonyn mie : 
Nagh nee nyn Jiarn t'ayn coyrt coraa, 
Dy eam ad huggey thie. 

2 Nagh Vel shin huggey nèesht scapàii, 

Cha chion as traa ta roie ; 
Chamoo t'ain yeearree dy chumrail, 
Ny sodjey voish nyn n'ghraih, 

3 Kys ghoghe shin aggle dy cur sheese, 

Nyn girp 'syn oaie gys fea ? 
Raad lhie corp ooasle Yeesey Creest, 
'S te'r yannoo maynrey jeh. 

4 Ta bannaght Yee er cìeiney mìe, 

Nyn gadley ayns y joan : 
Cre beagh ny oltyn booiagh lhie 
Ayns baase, agh raad Va'n kione ? 

5 Agh ta nyn Jiarn er n'irree-reesht, 

Ginsh dooin yn raad gys gloyr, 
Nee'n eill ain getlagh seose gys Creest 
Ec Jaa yn irree-vooar. 

HYMN 17. C. M. 

iWkèn risingfrom the bed of death.j 

Ì Tra irreem's veih yn lhiabbee-vaaish, 
Laadit lesh atchitn mooar, 
Sumnit kionfemsh my Er-croo 
O kys iiee'm eisht gansoor. 
£3 w 2 Nish ehoud's ta myghin, as partìooi^ 

£)aue t'er y hon chyndaa ! 

Dy vel my antiym eer er-creau, 

Ec smooinaght er y traa ? 

3 Tra ne'oo, O Hiarh, gyti coodagh chèet., 

Ayns ooashley ard as pooar, 
Er m'annyms soie ayns brivvnys gyere> 
O kys neem's eisht gansoor ? 

4 O Ihig dou lesh cree imìee brisht, 

Keayney iny pheccah traa, 
Moghey 've arryssagh ayns jeir 
Scapail yn treihys vra. 

5 Ròish te ro-anmagh, cur*my-nef 

My hrimshey laa as oie ; 
As eaisht rish accan baaish my Hiarn, 
Dy chur da'n trimmid cooie. 

6 Cha beem's ayns dòoyt, dy gheddyn nish 

Pardoon, son loght my vea, 
Fys t'aym dy hur dty Vac hene baase, 
Dy yannoo shickyr jeh. 

tìVMN 18. L. M. 
\Life is tìie time to serve tke Lord.J 

1 She'n vea shoh'n traa dy hirveish Jee, 
Dy yanhoo shickyr bea, as shee ; 
Choud as ta'n sushtal geamagh da, 
Foddee yh peccagh smoo chyndaa. 

2 Yn traa tà Jee dooin' er cbiarail, 
Baase as cdayl-anrney dy scapail : 
Yn laa dy ghrayse ta ec sheelnaue> 
ì)y yànnoo shickyr maynrys niau. 

3 Ta toiggal ec ny bioee jeh 

Dy vow ad baase, son shen myr te j 
Cha nhione da'n marroo nhee erbee^ 
Jarròodit as jarrood dagli nhce. 17 

4 Ta chammah'n ghraih oc as yn dwoaie, 
Ersooyl, as callit ayns yn oaie, 
As caillit neesht ta'n yeearree 'sjeean 
Gys cooishyn seihltagh io yn ghriau. 

3 She^s 'faym's ayns laue o*y yannoo nish, 
Lhig dou lesh slaue my niart goll raysh :. 
Son obhyr, credjue, treisht, ny pooar, 
Cha vel ry-gheddyn ayns yn ooir. 

6 Cha vel pardoon ayn er nyn son, 
Syn oaie raa*l ta shin goll dy chion, 
Agh dooid y vaaish, as meehreishteil, 
Ta ayns nyn gummey agglagh reili. 

HYMN 19. L. M. 

[Pass a few swiftly fieet'aig years.] 

1 Ce&u shiu agh bleeantyn giare ayns shoh, 
As ad ta nish 'sy challin bio, 

Nee marym's, goll veih'n coan dy yeir, 
Dy ghoaill veih Jee nyn gronney cair. 

2 Dagh annym roish nee ad paartail, 
Oddys ayns niau eiraght chiarail : 
Ayns thie nyn Ayr, yn boayl dy hee, 
As beem's ayns shen ? insh dou my Yec. 

HYMN 20. S. M. 

\_A&à am I born to die ?] 

1 Nhegin dou ass shoh paartail, 
My chorp s'yn ooir chur sheese ? 

As nhegin dou goll fegooish cumrail, 
Gys seihll ta erskyn-insh ? 

2 Gys cheer ta (o scadoo, 
Nagh vel shin fakin trooid, 

Ny tncrnn ayus nyn Ihiaghtyn grow, 
Ayns shen er ny yarrood. 

3 Tra iieu'ntyu scihll aggail, 
Cre vees ùiy ehromiey eishtj' 

b 5 m 

Boggey ny trimsfrcy hig my uliail, 
As shegiii dou jànnoo lesh. 
4 Dooisht liorish feiyr y chayrn, 
Nee'm girree seose veih'n oaye j 
Nee'n briw cheet, lesh gìoyr soilshean, 
Bee'n aer myr coirrey Iheie : 
è Kys neem's faagail my Ibiaght ? 
Lesh gerjagh ny anvea ? 
Maynrys ny treihys son dy bragh, 
Shegin eisfrt my chronney ve ; 

Jean ainlyn er^y-chooyl 
Chur ìesh mee seose gys Jee ? 

Ny jouill y raipey mee ersooyl 
Gys pian as trimshey cree ? 
% Quoi odtlys ginsh yn dooyt, 
3?a nish lhie er my chree ? 
Beem foddèy void's ayns niurin jeiht ; 
Ny goit stiagh marish Jee ? 

8 Beem eiyrit magh veih Jee ? 
Ny baghey marish Creest ? 

Ny cummal marish flaunyssee t 
Ny ceaut gys niurin sheese ? 

9 O uss. nagh vel faagail 
Unnane gyn cheb dy ghrayse ; 

Agh hur oo baase, son dy hauail 
My annym boght veih baase ; 

10 Jeeagh dou yn raad dy plain, 
Nee treibys y scapaii ; 

Eisht tra nee'oo cheet lesh gloyr &oilsheao, 
Lesh boggey hi'm dy whail. 

1 X Oo hene yn cassan cair, 

Tar siyragh ayus my chree : 
Py voddyrn ceau rny laghyn giare 
Gys gfoiì* as mòyifoy Y<jc : 10 11 Eisht verym graihda lee, 

Ren hoshiaght graih chur dou ; 
As raoyll'ym oo fegooish ve skee, 
Er son dy bragh ajns niau ! 

HYMN 21. 8 7's. 
[Blessing, honour, thmiks, and praise.] 

1 Bannaght> moylley, gloyr, as booise^ 

Son dy bragh dy row da Jee : 
Ayns dty ghraih, as mooads erreeisb, 

T'ou ciir reamys dooin as shee : 
Firrinagh gys goo dty ghrayse, 

T'ou er ghloyraghey yn Eayn. 
Yeesey Creest nyn Jiarn hur baase, 

Chossyn dooin yn eiraght veayn. 

2 T'ou'n pryssoonagh er livrey, 

Veih yn eill yn errey skee : 
Raad ta'n vooinjer skee ec fea, 

Er ny haglym thie gys Jee ! 
Pian as bioys nish ersooyl, 

Slane e noidyn t'eh rey roo : > 
Baase as niurin ceaut ny chooyl, 

Surranse cha jean eh ny smoo, 

3 Oh ! ta'n creestee ersooyl thie, 

Nish ta^n streeu gloyroil ec fea; 
T'eh er chaggey'n caggey mie ; 

Baase ta sluggit seose ayns bea; 
Seose er skianyn ainlyn goll, 

Veih yn ooir er ny chaghlaa ; 
Nish da Jee t'eh troggal ìciaull, 

Maynrys Pargys currit da. 

4 Lhig dooin ooilley nishgoaill ayra 

Ayns yn arrane moyliee noa ; 
Hed mayd roin er gys uyn Jiarn, 
Son cha voddey vèes uiayd bic. 20 

Nee mayd goll veih'n thie dy chray, 

Geddyn ayrn ayns eiraght share ! 
Laa gyn kione goaill soylley jeh : 

'Smaynrey veet mayd rish nyn mraar. 
ò Son yn sìeìh ta'n seihll dy choayl, 

Lhig daue keayhey nish dy Hooar 
Agh nyn mraar gys Creest 'ter n'gholl, 

Baase ta dhyts yn cosney mooar : 
T'ou er chosney stiagh gys fea : 

Trimshagh ta mee-chredjuee: 
Shi'yn geJfjoil Ieeideil nyn mea, ' 

Derrey hed mayd thie gys Jee ? 

HYMN22. 4 8's&2 6's. 

yAnd am I vkly bom to die ?~\ 

1 As vel mee ruggit cour yn vaase ? 
Nhegin dou faagail dagh nhee ta wass, 

As crommey gys y joan ? 
Cre'n leagh lurg baase vees currit dou ? 
Nee trimshey's pian ny boggey niau, 

Ayns tra ta fegooish kione ? 

2 Kys lhisin beaghey eisht ayns shoh ? 
Choud as ta Jee sparail mee bio, 

As coadey'n challin faase ! 
Lesh lane kiarail my vea leeideil, 
Er m'arrey, as dy kinjagh prayll, 

Kiartagh son laa my vaaish. 

3 Traa cha vel ayn son reaid ny cloìe, 
Ajns saynt, ny boggey'n seihll dy roie, 

As traa cha siyragh goll : 
Er gerrey dooin ta'n briw cheet, 
As ooilley'n seihll dy leah vces eit, 

Dy hassoo roish e stoyll, 

4 Nhee ayns y theihll cha neou kiarail, 
Agh kyti vccm abyl J> acapail 

Buase son dy biagh as pian ! 21 

Asjannoo shickyr foayr my Yee : 
Eisht tra nee'n corp shoh coayl e vree\, 

N ee^m cosney maynrys veayn ! 
5 Hiarn jeeagh lesh chymmey neose veih niau^ 
Bee'n raad, as ueesht leeideilagh dou, 

Ver lesh gys maynrys mee: 
Cur dou slane ennaght jeh dty ghrayse; 
Dy voddym tra nee'm geddyn baase, 

Paartail er-sooyl ayns shee. 

HYMN 23, 8 8>s. 

[Anay with our sorrow and fear.J 

1 Er-sooyl lesh dagh aggle voin nish, 

Ta iaggys ec kione nyn n'yurnaa; 
Ard-valley ny nooghyh hig rish, 

Dy leah nee mayd fakin ny Jaa: 
Veih'n ooir nee mayd goll ayns traa giare^ 

Gys boayl ta slaner yeearree nyn gree : 
As troggal gys cummal nyn Ayr, 

Yn plaase raad ta ainlyn, as Jee, 

2 Veih ooilley nyn seaghyn livreit, 

Seose troggit, tra heidys yn cayrn, 
As fakin yn ard-valley cheet, 

Myr ben-phoosee reiht son y Chiarn : 
Ta'n balìey cha casherick glen : 

Gyn seaghyn ny trimshey da'n chree : 
Son peccah cha vod cheet ayns shen, 

Ny coodagh dy olkys erbee ! 

3 Trooid credjue ta shin cur-my-ner, J 

Jerusalem eunyssagh shen, 
Ny Voallaghyn jasper as airh, 

Cha sollys as crystal soilshean ; 
Ta'n undin eck shickyr dy liooar, 

Dy bragh er ny scughey cha bee % 
T'ee soilshagli yn obbree rnooar, 

Cha sollys lesh gloyr aalin Yee, 22 

4 Gyn feme rish yn ghrian ayns y laà, 

Son oie cha jean roshtyn gys shen i 
Agh Yeesey soilshean son dy bra, 

Lesh soilshey cha sollys as glen : 
Yn Eayn ta yn ghrian ta soilshean, 

Ny nooghyn lane sollysid ceau ; 
Marish Creest son dy bragh t'ad unhane, 

'Sy ghloyr as 'syn Aalid t'ayns Niau. 

6 Ny nooghyn ayns fenish yn Èayn, 

'Syn eiraght gloyroil yiow ad ayrn ; 
As marish ayns niau dy bragh beayn 

T'ad beaghey ayns gerjagh nyn Jiarn : 
Ec shilley jeh eddin Mac Yee, 

Ta flaunyssee Ihieeney lesh graih : 
Te eunys dy bragh da nyn gree, 

Dy kinjagh dy akin e oaì'e. 

HYMN 24. L. M. 

[Thanks be to God rvhose faìthful love.~\ 

1 Booise gys yn Jee dy ghraih dy bra, 

Nyn Mraar ass seaghyh t*er livrey : 
Gys boggey flaunyss er chaghlaa, 
'Sy boayl dy vaynrys, nish ec fea. 

2 Jeant àarloo son yn fotiyr gloyroil, 

Hoshiaght veih peccah er ny niee : 
Eisht haink yn chaghter feer gherjoil, 
Lhig raad da^n annym, seose gys Jee. 

3 T'eh necsht er chaggey'n caggey mie, 

Lesh bòggey cheayll eh yn coraa, 

" Ta dt'obbyr jeaut, tar seose hym tbie, 

Marish dty Hiarn er son dy bra." 

4 Seose gys ny cummallyh *syn aer, 

T'eh gardit lesh ec flaunyssee j| 
Ayns oghrish Abraham e ayr, 

As seyr veih baase ayns fenish Yee. 23 

5 Booise gys yn Jee graysoil trooid Creest, 

Quoi ren nyn garrey y hauail ; 
* Dy raie tfayd jeant," jean gra rhyms neesht, 
Lesh boggey lhig dou eisht paartail, 

6 Eisht Ihig dooin caggey myr nyn mraar, 

As goaill yn attey lesh tranlaase, 
Streeu gys ny cummallyn 'syn aer, 
As goaill yn leagh gloyroil ec baase. 

7 Nee'n briw cairagh, coyrt un laa 

Yn attey daue ta shirrey nish, 
Lesh foddeeaght ta goaill jurnaa, 
Gys hig nyn garrey graihagh rish. 

8 Nee'n Chiarn, ny creeghyn ain ta gra, 

Yn yeearree jeayn ta ain chooilleen ; 
Ny smoo ny oddys 'nane gimraa, 

As jannoo neesht slane maynrey j'in. 

9 Hee mayd yn vea cheet rish un laa, 

Yn vea ain foliit ayns y Chiarn; 
Nee'n joan ain clashtyn yn coraa. 
As troggal seose ec feiyr yn chayrn ; 

10 Quoi oddys gyramyrkey yn treisht ! 

Cha maynrey te dy smooinaghtyn 

Dy bee mayd cooidjagh troggit seose, 

Quail Yeesey ayns ny bodjallyn ! 

11 Beaynid ayns shilley, shassoo magh, 

Myr faarkey mooar fegooish combaase ; 
Jeh'n seihll dy hoilshey nish t^ain baght, 
Beaynid nagh jean ny skyrrey gaase ! 

12 Son pooaryn niau ta nish cheet hooin, 

Goaill ayrn jeh boggey flaunyssee; 
Agh beaynid hene ta kiarit dooin, 
Beaynid dy ghraih haose marish Jee, 24 
HYMN 25. C. M. 

[0 God ! our help in ages past.] 

1 'Sy traa ta ceaut t'ou Hiarn er ve 

Yn cooney ain dagh laa ; 
'Sy traa-ry heet ne'oo shin livrey, 
As oo nyn eiraght bra. 

2 Fo scaa dty stoyl sheer Ihig dooiu soie, 

Dy kinjagh freill ayns shee ; 
Son ooilley niartal ta dty roih : 
Cre'n sauchys t'ain ayns Jee ! 

3 Roish my row order er dagh slieau^ 

Ny cunimey er yn joan, 
T'ou uss yn Jee ta er dy rieau, 
Son bleeantyn fegooish kione. 

4 Thousane dy eashyn roish dy oaie 

Myr fastyr t'er ny cheau : 
Ny myr va arrey giare yn oie 
Tra haink yn moghrey jiu. 

5 Sheeloghe kiarailagh feill as fuiJl, 

Lesh aggle as immea, 
Myr roisli yn thooilley goit ersooyl, 
Jarroodit neesht lurg traa. 

6 Traa, myr yn awin, cìy bragh ta roie, 

As sceabey er-sooyl y cloan ; 
Ta'd chea ersooyl, myr dreamal oie 
Yn tra ta'n moghrey ayn. 

7 'Sy traa ta ceaut, t'ou Hiarn er ve 

Yn kemmyrk airi dagh laa; 
Bee nish fendeilagh slane nyn mea, 

As ynnyd-vaghee bra. 

HYMN 2G. 8 8's. 
[Ah, lovely appearance qf deuth.~\ 
1 Cre'n shilley gerjoilagh yn baase ! 

Cre'n staycl ayns y tlieihll ta cha mie ? 25 

Cha vod yn fer s'aalin ta gaase 

Ve soylit gys corp ta ny lhie. 
Lesh taitnys ta mee cur-my-ner 

Yn corp, tra ta'n spyrryd ec Jee: 
As coontey yn stayd shen ny share, 

As booiagh ve marish ec shee. 
Nagh maynrey nyn mraar, ta ersooyl ! 

Veih ooilley e heaghyn ecshee : 
T'eh'r vaagail dy aashagh ny chooyl 

Yn challin, veagh tooillit as skee, 
Veih olkys t'ou sauchey dagh traa, 

She mish dty stayd mie ta mee troo, 
Cha bee oo ayns treighys dy bra; 

Ny peecagh myr ta mish ny smoo. 

Yn ooir cha vel gennaghtyn nish, 

Ny gaccan fo seaghyn erbee ; 
Ta ooilley yn caggey rey rish, 

Nagh der dy bragh sneih er e chree 
Yn chrea ta cha bannee as s'lhiass, 

Gyn nearey ry-akin 'syn oaì'e; 
Yn vioys dy slane er n'gholl ass, 

Dagh yeearree er n'immeeaght veih. 
Yn kione shen veagh ching ta ec 'aash, 

E smooinaghtyn ooilley ec fea : 
Yn aigney ta seyr veih angaish, 

Ny smoo cha jean gennaght anvea : 
Son seaghyn ny miolagh erbee 

iDha vod veg y trimshey chur da : 
Son nish ta slane builley yn chree 

Er scuir, as ec fea son cìy bra. 

Ny sooillyn veagh dooisht whilleen traa 
Ec seaghyn, v'eh kinjagh goll trooid; 

T'ad jeight seose ayns fea son dy bra; 
As keayney t'ad slane er yarrood; 

Oyr trimshey dy bollagh ersooyl, 
Ta'n ushtey voue nish er hyndaa ; 
c 26 

Ny jeir'nyn ta glen't veih dagh sooiil, • 

As olkys clia vaik ad dy bra. 
6 Ta'n cronney aym foast dy hooilleil, 

Choud's ta mee ayns shoh ceau my hraa, 
Agh kinjagh son feaysley as prayll, 

Ayns siyr gys y vasse goaill jurnaa; 
Lesh keayney as dobberan skee, 

O baare Ihiatn dy vaikin yn.oor! 
My spyrrd jeant casley rish Jee, 

My challin dy lhie ayns yn poir ! 

HYMN 27. C. M. 

[Death eannot make our souls afraid.~\ 

1 Cha beem's ayns aggle geddyn baase 

Marym my vees my Yee ; 
Hem trooid y choan fegooish angaish, - 
Ny aggle trome erbee. 

2 Hreigin yn seihll er son dy bra 

Ec saarey Chreest trooid grayse : 
As roie, my yinnagh eh rhym gra, 
Myr Moses eisht yoin baase. 

3 Dy voddin fakin ayns my chree 

Yn ghloyr ta kiarit dou ; 
Jeh'u seihll, as dagh nhee t'ayn vejgn skee, 
Veign booiagh cosney voue, 

4 Goit seose ayns roiaghyn my Yee, 

My annym veagh ec aash : 
As ragh my vioys voym ayns shee, 
O s'rnaynrey veagh my vaase \ 

HYMN 28. 8 8's. 

\Rejoice for a brother dèceas'd.] 

1 Goaill boggey son carrey ta eait 
Ass seaghyn, gys gerjaghey beayn 
Ta annym veili'n challin Jivrejt, 
Ass roslityn dagh miolagh as pian ; Lesh kiaull lllig dooìn geiyrt er nyn mraar, 
Yn spyrryd ta nish er-sooyl thie, 

Gys reamyn dy hoilshey 'syn aer, 

Goarll fea ayns yn Pargys dy ghraih. 

2 Ass roshtyn dagh sterrym, as geay, 

Nyn mraar ta gys maynrys er-sooyl ; 
Er gosney yn eiraght ny s'leàh, 

As shi'yn ta foast faagit ny chooyl, 
Lesh tonnyn feer ard er ny chraa, 

Agh jeean son y phurt ta shin roie ; 
Yn boayl raad ta kuiney dy bra, 

As raad nagh bee peccah ny sneih. 

3 Ayns shen nee dagh annym meeteil 

Ayns shoh ren freayll sheshaght rish Creeet ; 
Ayns eunys ta fegooish failleil, 

Dagh noid as yn baase currit sheese ;' 
Ta errey ny foalley goit jeu, 

Er roshtyn gys kione nyn yurnaa, 
Yn eash shen ayus niau nee ad cheau, 

Nee farraghtyn daue son dy bra. 

HYMN 29. 4 8's. & 2 6's. 

\While angel choirs their harps employ.] 

1 Choud as ta ainlyn troggal kiaull, 
Ny har'pyu airhey oc ayns sbiaull 

Dy ghoaill yn joarree thie ; 
Yn boggey ain ta seiyt lesh jeir, 
E chaarjyn-trogh ec smooinaght er 

Ta keayney nish ayns graih. 

2 Son coayl ny n'gerjagh smoo 'sy theilill 
Keayney ; ny-yeih ta er ny reayll 

Veih seaghyu harrish cair, 
Er son nyn mraar, t^er sooyl gys aash, 
Myr tra hooar Lazarus grailiagh baase, 

Nyn Jiarn reu shilley jeir. 
c3 28 3 Lesh ennaght dowin ta shin pleadeil, 
Cha nee myr deiney gyn treishteil 

Dy akin reesht nyn mraar: 
Meet mayd yn annym maynrey heose 5 
Ayns baase t'ain shickyrys dy hreisht, 

Jeh maynrys erskyn glare. 

4 O lhig dooin eisht lesh slane nyn gree 
Geiyrt er nyn garrey seose gys Jee ; 

As smooiiiaght er yn laa, 
Tra hee mayd Creest cheet ayns yn aer, 
As ooilley 'nooghyn chur-my-ner 

Marish, ayns ooashley bra. 

5 Marish yn earroo mooar gloyroil 
Hee mayd nyn garrey, dy gerjoil 

Dy baghtal cur er enn ; 
As joinal'marish ass-y-noa, 
(As ad va caarjyn dooin ayn shoh) 

Dy voylley Jee ayns shen. 

HYMN 30. C, M. 

\Tiiee rve adore, Eternal Name.J 

1 Ta shin cur òoashley dhyts, O Yee, 

As imlee ta goaill-rish 
Dy moal ta stayd y dooghys ain, 
Beishteigyn faase as brish. 

2 Nyn mea ayns shoh ta gaase ny s'giare 

Dy chooilley oìe as laa ; 
Dy chooilley ennal ta shin tayrn, 
Goaill wheesh shen veih nyn draa. 

3 Dagh blein ta ceau ta sheer geid voin 

Nyn droshid as nyn aase; 
As cre-erbee ta nyn imnea, 
Ta'n troailt ain gys y vaase. 

4 Caghlaaghyn gaue my geayrt y mooin, 

Dy hayrn shin gys yn oaie ; 20 As shimmey dourin t'ayns y theihìl 
Dy eiyrt yn peccagh thie. 

5 Yee vooar ! nagh keyll ta snaie yn vea, 

Nagh beg ver shinyn mow ; 
Foast beaynid vra vees crou dagh 'naue 
Leah's ghoys oo'n ennal voue, 

6 Maynrys ny treihys son dy bragh 

Lhie èr nyn mea cha faase, 
Gà tà shiu feer vee-bastagh shooyl 
Gyn smooinaght er y vaase. 

7 "ò dooisht uss, Hiarn, yn tushtey ain 

Dy hoiagh' orts nyn gree ; 
Eisht Ihjg nyn draa ve giare «y lianyr, 
Ta shinyn lhiat's, O Yee. 

ER BRIWNYS, 

t 

HYMN 31. L. M. 

\Tlie grcat ÀrchangcVs trump shctll sound.] 
i Yn ard-ainle mooar ver magh coraa, 
Thousaneyn taarnagh uee buirroogh, 
Ny oai'ghyn fosley'n thalloo craa, 
As livrey sepse pee'n aarkey yoogh. 

2 Nee'n keayn e merriu seose livrey, 

Cha jean yivooir ny sodjey freayll ; 
Er-creau kys baillish peccee chea, 
Tra hee ad niurin fosley 'beeal. 

3 Agh shi'yn, cjuòi ta nyn Jiarn goaill-rish ; 

As gys yn vaase biaìlagh da ; 
Shasseè mayd ayns e ynri'ckysj 
Er undin shickyr nagh jean craa. 

4 Rollagevn tuittym ass yn aer, 

Ny sleityn rowlal bun-ry-skyn, 
Ver maycl yn shilley mooar my-ner, 
Gyn veg yn oyr dy aìxhim dooifi ; 
c 5 30 3 Jeeagh soilshaghyn gloyroil yn aei 
Rowlal ayns aile as tuittym ass ! 
Filley myr duillag yn scrudeyr ! 

As stoo yh theihll shoh lheie lesh chiass ! 

6 Yn ooir as ooilley'n obbyr t'ayn 
Lesh flameyn ailagh er ny stroie ; 
Hee mayd shoh ooilley cheet gys kione j 
Àgh er nyn droggal foddey veih. 

HYMN 32. 4 8's&2 6's. 
[Thou God of glorious Majesty.] 

1 T'otJ ard ayns gloyr as ooashley Yee, 
Eer noi aym pene, hood ta mee guee, 

Beishteig, mac dooinney faase ; 
Ta dooisht ayns ayrn ec dty choraa, 
Eirey jeh gloyr ny treihys bra, 

Ruggit dy gheddyn baase. 

2 Shassoo er mwannal coon jeh'n ooir^ 
Eddyr daa faarkey fegooish oirr, 

Gyn geill cre sherree dou ; 
As eer yn tammylt sloo dy hraa, 
Ta coyrt mee gys yn vaynrys bra, 

Ny jeigh mee ayns Toyrt-mow. 

3 Chyndaa slane m'annym hood my Yee ! 
As lane imnea soie ayns my chree, 

Cree vees my chronney beayn ; 
As Ihig dou tastey cooie chur da, 
As agglagh er broogh beaynid craa, 

Gys cairys doostey jeean. 

4 Soie roym eh nish lesh atchim mooar, 
Yn laa hig oo lesh gloyr as pooar, 

Ayns bodjallyn veih niau ; 
Briwnys dy choyrt er dagh aslioon 
fnsh dou beem feeu ry-i>heddin atyn, 

Vy choyit yn buunaght dqu. 31 HauaStagh gow my annym eisht, 

As veih yn seihll jeàn m'y chur lesli^ 

Dy chur-my-ner dty oaie ; 
Bee credjue call't ayns shilley sooill, 
As treisht ayns soylìey dowin gloyroil, 

As cronuey beayn dy ghraih. 

HYMN 33. S. M. 

\Thou Jndge of quick and dead.~\ 

1 Uss Vriw slane sheelnaue, 
Ayus dt'enish roish dty var, 

Lesh boggey, ny lesh cree er-creau, 
Bee ooilley ayns traa giare ; 
Nyn anmeenyn kiartee, 
Dy chur dhyt hene rneeteil, 

As Ihieeu lesh jeeanid cooie dagh cree, 
As gleayshee shin dy phrayll : 

2 Dy phrayll's d'arkiaght \noor, 
Oor atchimagh gyn-yss, 

Ayus ooashley coamrit, ard ayns pooar, 
Tra hig oo veih flaunyss ; 
(She uss yn Briw cair, 
Dy vriwnys slane sheelnaue ;) 

Marish slane sheshaght sollys dt'ayr, 
As ooilley ooashley niau. 

3 Dy injillagh boggey'n ooir 
Dy vishagh'aggle Yee, 

Lhig da coraa'n ard-ainle dagh oor, 
'Ve feiyral ayns dagh cree, 
Lesh eara geyre yu vean-oie, 
" Verriu, ta'n Briw er jeet, 

Trog-jee, ny whail nish shegin diu roie 
Son dy ve briwnyssit." 

4 Ayns biallys da'n Chiarn 
Lhig dooin nyn draa y cheau, 

Asfarkiaght son cqraa yn cliayrn, 
Tra hig- eh Ueose veih niau : 32 

Dy vod mayd cosney bea, 

Kiarail y ghoaill 'sy traa, 

Tastagh dy yauhoo shickyr j.'th 

Boayl fea, er son dy bra. 

HYMN 34. C> M. 

1 As beem , s gys brivvnys cnrrit lesb, 

Dy reggyrt neesht un laa, 
Er son dagh smooinaghtyn neu-yesb, 
Dagh fockle ren mee ghra ? 

2 Bee ooilley smooinaghtyn my chrèe, 

Soilshit, ayns shen dy bieau : 
As yioym's nìy chronney cair veih Jeè, 
Son dagli nhee ren mee rieau. 

3 Kys lhisiu peaghey eisht gagh Jaa ? 

Shen choud as ta mee bio : 
Tra shegin dou coontey geyre cllur da, 
Son slane my vea ayns shoh. 

4 Uss vrjw cairagh slaue sheelnaue, 

Cur jeeanid dou dy phrayll, 
Dy voddym veih dty ghoo goaill raaue, 
As kiart my vea leeideil. 

5 My t'ou dty hassoò ec my chree, 

Lhig dou ve slane livreit : 
As ve nish coardit rhyts my Yee, 
F Roish veem's gys briwnys eait. 

6 Cur dou ansoor as tar my whail, 

As slane pardoon cur dou ; 
Dy voddym's shooyl lesh slane kiarail, 
As goll ayns shee gys niau, 

HYMN 35. 4 6's & 2 8's — t. m. 

f Ye virfjin souls arise.~] 
l Irree shiu voidinyn, 

Dooisht marish ny merriu, 

Ciceney g>s sàùallys, 

Ouil ayqs' dviì siyn go\i snin ; 33 

Irree seose ec eam y vean-oie/ 
Er-gerrey ta dooinney'n phooseeo 

2 T'eh cheet, t'eh cheet dy eaua 
Ashoonyn gys e var, 

Gys gloyr dy hroggal seose 
Ad ta aarloo son gloyr ; 
Jeant aarloo er son nyn leagh slane, 
Lesh boggey dy veeteil nyn Jiarn. 

3 GoW meet eh ayns yn aer, 
Cheet ayns ny bodjallyn, 
Nyn garrey son dy bragh, 
Nee cur lesh e nooghyn : 

Dagh cree ta glen yiow rayghin veib, 
Dy bragh dy chur-my-ner e oa'ie. 

4 Gow boggey ayns treishteil 
Jeh'n laa mooar ta gyn-yss, 
Tra nee ooilley meeteil 

Dy hassoo roish briwnys: 
Dagh ci ee ta glen nee geddyh ayrn 
Jeh'n shibber banshey \oish y Chiarn, 

5 Dorryssyn dy bragh beayn 
Nee goaiil ny nooghyn stiagh, 
Ersknyn pooar ny ainleyn 
Ayns gloyr dy reill dy bragh ; 

Foddey veih seihl! peccoil as baase, 
Dy bragh ayns maynrys shee as aash, 

ER NIAU. 
HYMN 36. C. M. 

[There is a land of pure delight.] 
1 \Sy cheer dy vaynrys vooar ta heose 
Yiow nooghyn soylley beayn ; 
Laa fegooish oie dy ghorraghys, 
Asaash ass roshtyn pian, 31 2 Cha vaill dy bragh ny messyn t'ayn ; 

Agh tannaghtyn gerjoil : 
Gyn veg agh baase, myr faarkey coon^ 
Freayll shin veih'n cìieer ghloyroil. 

3 Strooanyn dy Vaynrys bra t'ayn gell, 

As magheryn aàlin glass ; 

Myr Canàah ròisli cloan Israel ; 

Agh Jordan freayll ad ass. 

4 Agh boghtyn àgglagh ceau yn traa, 

Rish oirr y èlieayn dooyteil ; 

Keayney, as gbshaghey, as craa, 

Agglagh ny hrooìd ventreil. 

5 Oh ! *beagh shin abyl, dy chur er 

Ny dooytyn shoh goll voiu, 
'Syn Canaan maynrey chur-my-ner, 
Gyn nhee dy Ihiettal roin. 

6 Myr Moses 'vaikagh shin y cheer, 

Cha baghtal roish nyn sooill ; 
Crra voddagh baase, yn Jordan feayr, 
Shin agglaghèy er-sooyi. 

HYMN 37. 8 7's. 

[ Who are thesc arravfd in rvkite ?] 

1 Quoi ad shoh ta cha gloyroil, 

Sollys myr y ghrian vuiilaa"* 
Adsyn sniessey gys y stoyl, 

Jeu ta heose 'syn eiraght vra ? 
Shoh ad ren er coontey Chreest 

Surranse seaghyn, as tranlaase ; 
Ren nyn miòys y chirr slieese ; 

Eiyrtyssee da'n Eayn hur f>aase. 

2 Magh ass seaghyn mooar cr hcet, 

Coamrey giai ec dagh uuuaue, 
As ayns fuill yn Eayn t'ad nieet, 
Fuill ta niee myr sniaghtey bane : 35 

Ad sholi sniessey gys y stoyl, 
Moylley Jee t'ad oie as laa ; 

Maroo reill ta'n Jee gloyroil 
Son ta 'nooghyn taitnys da. 

3 T'oc ny smoo na'n varriaght, 

Er dy cliooilley noid, as baase ; 
Rey rish seaghyn son dy bragh, 

Seyr veih accrys as^veih paays : 
T'ad ass roshtyn gollyn cheh, 

As neu-hurransagh y ghrian ; 
Cummal ayns y boayl cly iea, 

Reamyn gial dy hoilshey beayn, 

4 Eshyn t'er y stoyl, nee eh 

Slane nyn vemeyn yannoo magb, 
Cur daue d'ee jeh billey'n vea, 

D'iu jeh strooanyn eunyssagh; 
Geiyrt nyn drimshey slane er-sooyl, 

Boggey's gerjagh yiow ad veih ; 
Tra vees jeir glen't veih dagh sooill, 

As dagh annyra lhieent lesli graih. 

HYMN 38. 8 8's, 

\The tìpirstij qrc calVd to their Lord.} 

1 T'ou geamagh ny anmeenyn paa ; 

Oh ! tar-jee gys ushtey yn vea : 
As credjal yn goo t'ou dy ghra, 

My anaym ta cheet dy ghoaill jeli : 
Q deayrt orrym neose, jeh dty ghraih, 

Yn spyrryd dy ghrayse as dy phooar : 
Dy voddym nish fakin cjty oa'i'e, 

As reesht cur-my-ner eh ayns gloyr, 

2 Cur biallys da dty choraa, 

As cheet royrn ec sarey yn Chiarn, 
Dy voddym Iesh boggey un laa. 
'Syn eiraght dv gloyr geddyu ayrn, 36 

Dy iu stiaghyn eunys gerjoil, 

Dy hatinaght ayns boggey as shee, 

Goit seose ayns y diunid gloyroil, 
Ny myr ooilley caillit ayus Jee. 

HYMN 39. 4 8's & 2 6's. 

[Hom happy is the pilgrim's lot.~\ 
i O s'maynrey eh ta troailt gys niau ! 
Kiarailyn seihltagh seyr t'eh voue, 

Veih aggle as imnea : 
Gyn geill da shen ta'n seihll fordrail, 
Cha nallish er yn ooir cumrail, 
Ayns shoh she troailtagh eh. 
ì T'aym ayrn jeh'n vaynrys t'echey sheu, 
Sauit veih yn dooghys ta neu-ghlen, 
Graih'n seihll, va ayns my chree : 
Agh nish cur maynrys seihltagh voym, 
My annym seyr veih'n errey hrome, 

As shirrey grayse veih Jee. 
Un thrie hallooin cha vel my chair, 
Ny eiraght ayns y coan dy yeir; 

Agh boght ta goaill jurnaa : 
Ta scughey nish veih boayl dy boayl, 
Ny gennal taaghey noon as noal, 

Gys yioym my eiraght bra. 
Nhee ayns y theihll cha vel mee gra 
Dy ve Ihiam pene, agh joarree da, 

Treigeil y yiootyn share ; 
Cur ooilley'n vaynrys t'ayn ergooyl, 
As shirrey cheer t'ass shilley sooill, 

Yn cheer ta heose 'syn aer. 
Ayns shen ta thie my chour ec Jee, 
Ayn ta my verchys as my chree, 

My ynnyd vaghee bra ; 
Son ayin, ta nooghyn bannit fieau^ . 
As ainlyn euirrey mee; dy bieau 
r J'ar royd ta Yeesey gra ! m 

■ HYMN- 40, C. M. 

[Come let %s join oar frieruh above.1 

1 Maroo ta nish ayns maynrys sthie, 

Lhig dooin ctir gloyr da'n Eayn : 
Er skianyn credjue, as dy ghraih, 

Gol! seose gys gerjagh veayn. 
Ayns shoh, lliig- nooghyn goaiìi arrane, 

Myr ad t*er-sooyl gys Jee, 
Adsyn t'ayns niau as.shi ? yn unnane, 

Sharvaantyn da'n un Ree. 

2 Adsyn ta heose ayns gerjagh bra 

As shi'yn ta ayns shoh wass, 
She myr tia aggiish ta shin da, 

Ga scarrit liorish baase : 
Un sheshaght-chaggee, fo'n un Jee, 

Ta loobey cìa 'choraa : 
Ta paart er chosney roue ayns shee, 

Ta paart foast goailì juruaa. 

% Thousaueyn, goìl g\s cronney bra, 

Eer nish yn seihil faagail : 
As shi s yn ta nish feer faggys da ; 

As baillin neesht partail, 
Sidjooryn C'hreest ta foast 'syn eill, 

Agh farkiaght son y laa, 
Tra nee mayd heose ayns flaunys reiSì, 

Yn cheer dy gerjagh bra. 

4 Nyn anmeenyn nee ayns traa gtare, 
Jeh*n vaynrys t'oc goaill ayrn ; 
Lesh boggey hee mayd Chreest 'syn aer, 

As clinn mayd feiyr yn chayrn; 
O jean shin aarloo son y laa 1 
Eisht cur yn fackle dooin : 
Dy ghoaill shih gys yn vaynrys bra, 
Uss Jee dj gtiìov/tar hooiii. 
» ' ' 38 
HYMN 41. C. M. 

[How happy every child qf grace.~\ 

1 Feer vaynrey ta dagh mac dy ghrayse, 

E pheccah t'er ny leih ; 
" Yn seihll" t'eh gra ff cha vel boayi aash 

Ayns niau ta'n boayl t'eh reih : 
Gys cheer dy ghloyr jeh'n aalid smoo, 

Trooid credjue roie e choorsej 
Yn cheer dy fea, taitnys dagh noo^ 

Yn niau ta kiarit dooys. 

2 She joarree ayns y theihll ta mee, 

Agh imlee goaill jurnaa : 
Boggey yn seihll cha gow my chree^ 

Aggle clia vod mee chraa ; 
Ta trimshey'n seihll dy leah er-sooyl, 

Y voggey neesht caghlaa : 
Yn ghloyr shen huggey ta mee shooylj, 

Te f'arragìityn dy bra ! 

3 Cre t'ayns y theihll nee mish cumrail 

Veih gloyr as maynrys bra C 
Tra ta ny ainlyn cheet my whailj 

Tar-royd ta Yeesey gra 3 
Jean foddeeaght son braar er-bee, 

Yn streeu aym chur er gooyl ? 
Cha Jean, son tra hem roym gys Jee, 

Cha vuirree ad my chooyl. 

4 Eisht lhìg dou siyragh cosney roym, 

Ayns maynrys beayn dy cheau ; 
Ayns niau, cha bee my chaarjyn voym^ 

Agh soylley share yioyni jeu : 
Ayns shen ry-cheilley lesh un chree> 

Jeh graih yn Chiarn gimraa ; 
As lesh un aigney moylley Jee, 

Ayns maynrys ceau nyn draa. 39 5 Dy baiìt ny smoo dy ghrayse chur dou, 

As biMshey'u thie dy chrea ! 
As goaill my anuym seose gys niau, 

Gys Jee raad baillym ve : 
Dy chur-my-ner yn Èayn hur baase, 

Ascur ard-voylley da: 
As goaiH arrane jeh mooads e ghrayse, 

As shen er son dy bra, 

HYMN 42. C. M. 

[0 for the ivings offaith and love.] 

1 O Yee cur skianyn credjue dou 

Dy ghpll erskyn yn aer ; 
Dy chur-my-ner cummaltee niau, 
Marish nyn garrey deyr. 

2 Keayrt v'ad ayns shoh lesh ereeghyli brisht, 

Goaill toshiaght 'syraad cair; 
As gleck dy ereoi, myr ta shi'yn nish, 
Noi peccah as daugeyr. 

3 Fenee kys hooar ad gys bea veayn, 

As maynrys nagh vel traih ? 
As t'ad gansoor trooid fuill yn Eayn, 
T'er choyrt dooin wheesh dy ghraih. 

4 Liorish dy kinjagh geiyrt da Creest, 
V'ad niartal ayns e ghrayse : 
As nish ayns gloyr t'ad er hoie sheese, 
Rish lhiattee'n Jee hur baase. 

HYMN 43. C. M. 

[And let this fecble body fail.] 
1 As lhig da'n corp shoh geddyn baase, 
As Ihig da neesht goll mow, 
Veih seihll dy hriuishey, as d'angaish, 

Hed m'annym seose gys niau 
Eisht naarish nooghyn bee'm ec shee, 

Geddyn my chronney beayn ; 
Yn vaynrys t'ec ny fìaunyssee, 
Ayus oghrish yn Eaya. 2 Ay'ns treisht jeh crown nàgh jean failleii. 

Dagh laa cur Jesh yn chrosh ; 
'Gennal ga seaghynyn meeteif, 

GoII trooid y seihtt shoh wass : 
Surranse ayns shoh my laghyn giare, 

Derrey hig traa'n Jivrey : 
As Chreest dj nree er-sooyl my yeir,, 

As goaill mee thie gys feav 
3 Cre ta my heaghyn as my streeu, 

My yioym void Ìheid y foayr, 
Marish ny flaunyssee ve feeu 

Ayns niau dy chur dhyt gìoyr ! 
Cur, boggey, trimshey, aash ny pian, 

Gow bio's ny caarjyn neesht : 
Agh ayns y ìaa dy vaynrys beayn 

Cur dou ad ooilley reesht. 

' HYMN 44. 6. 8's. 

[Leader of faithful souls, and guide.J 

ì Leeideilagh anmeenyn crauee, 

Fer-coadee daue ta troailt gys niau, 
Tar marin, eer marin fuirree, 

Nyn marrant ort ta shin cly cheau •■ 
She ort nyn spyrryd ta goaill fea, 
Choud's ta shin wass goaiìl ny nhnrnaa. 
2 Joarreeyn as troailtee ayns shoh wass, 
T'ain fys nagh nee yn ooir nyn moaf^ 
Nish ta shin gymmyrkey nyn grosh; 
Gyn fea dt'akin dt'eddin ghloyroil ; 
Bieau ta shin roie gys cheer flaunyss, 
Nyn dhie dy bragh farraghtyn heose. 
d Cha vel boayl fea ain ayns shoh wass, 
Agh ta shin shirrey boayl syrjey, 
Gys shen ta shin nish roie nyn goorso, 

Goll seose gys cheer rea dy hoilshev : 
Jerusalem boayl fea nooghyn, 
t T'ee troggit liorish yn Jee beayn. 41 Lesh meenid roie yti race cur mit, 

Faagail cheu-chooylloo yn seihll shoh, 

Veih niart dy niart ta shin nish troailt, 
Dy gheddyh Jerusalem noa : 

Nyn laboragiYs nyn streeu te shoh, 

Dy gheddyn Jerusalem noa. 

Troggit lesh pooar dty ghraih flaunyss, 
Dy ghoaill nyn raad lesh niart as bree, 

Dy yojnal gys yn chied agglish, 

Nish ta siiin, troailt gys slieau nyn Yee 

T,esh boggey troggal seose nyn ghiug, 

Goll dy veeteil yn captan ain. ER NIURIN. 
HYMN 45. C. M. 

[Stoop dotmmy thoughts that vs\d lo rise.*\ 

1 Te atchim dou dy smooinaghtyn 

Er annym obbys grayse ; 
Cre'n trimshey nee e!i gennaghtyn, 
Ny ]hie er Mhiabbee vaaish ! 

2 E chorp lane pianyn as angaish, 

E ennal gaase ny skiare : 
As chea er-sooyl lesh accan baaish, 
E hengey fegooish glare. 

3 Myr t'eh gòll roish er broogh yn ooir, 

Tà'n annym lhlastey shooyl : 
Derrey t«'.n baase myr thooilley vooar, 
Cur lesh yn dreih e»sooyl. 

4 Eisht chion as aggiagh, t*eh goli sheese 

Gys aile er son dy bra i 
Fiul Jouill, as yù chloau chaillit u^ejsht, 
Yn spyrryd agglagh cma I •12 Sheii raacì ta -sheshaght treih dy liooafy 

Lane dood mygeayrt-y-moo, 
T'ad geam ec surranse pianyn mooar^ 
Agh fieau son torcbagh smoo. 

6 As ga dy vel nyn bianyn wheesbj 

Cha vou'ad daue pardoon ; 
As myghin Yee cha gow erreeish, 
Jeh'n accan hrimshagh t'ayn. 

7 O myghin vooar nagh yiare mee sheese, 

Nagh cheau mee gys toyrt-mow ! 
ìloish hooar mee tushtey cooie jeh Creest. 
E ghraih neesht soilshit don. 

ER ARRYS. 
HYMN 46. 6 8's, 

\_Faiher of Ughts, from tvhom proceeds.ì 

1 Uss Ayr dy hoilshey, ass dty stoyr 
T'ou Ihieeney femeyn dagh cretoor ; 
Son eeanlee ta mygeayrt rouail, 
T'ou ayns dty vieys vooar fciarail : 
Hood ta mish jeeaghin ; giall dou pooar 
Dy phrayll, as eisnt cur dou ansoor. 

2 Neayr ta dty hoitshey jeeaghin dooys, 
Dy vel mee boght, as treih dt'egooish i 
My chree t'ou coyrt slane tastey da, 
As lhiettal mee veih olk y ghra ; 
T'ou toiggal neesht cre ta mee feme, 
Roish ta mee hood ayns padjer geam. 

3 Shione dhyt my aigney ghooghyssagh, 
Annoon, as doal, mee-viallagh, 

As cre'n vee-reiltys t'er cheu-stie, 
Gastey gys olk, agh dree gys mie : 
My sjnoohiaghiy*^ rouail cha keoie, 
Gyn suiagh't voish aggle, uy voish grajh> 43 4 Ah ! cur dou Hiarn, yn tusbtey caif\, 
Jeh slane my hreihys, as dangeyr ; 
Dy voddym lesh cree imlee brisht, 
My stayd peccoil, dy slane goaill-rish ; 
As gyn ve Ihiastey, ny failleil ; 
Agh lesh dy chooilley ennal praylL 

HYMN 47. S, M. 
[0 that I could repent.'] 

1 O cooin lhiara nish my Yee, 
Dagh olk dy scarrey rish ; 

As ayns dty enish, cheet lesh cree 
Ta imlee, meen, as brisht, 

2 Cree laadit lesh imnea 
Son corree chur er Jee ; 

Cree laue dy heaghyn, derrey t'eh 
Ec fea ayns fuill Mac Yee. 

3 Yeesey, jean tushtagh jeem, 
Cre wheesh my loghtyn dt'oi ; 

Lesh trimshey crauee m'annym lhieen., 
Lhig jeir dy arrys roie. 

4 My chree ta creoi, cur er 
Dy veelagh' lesh dty ghraih ; 

O cur er thinnue, myr y chere, 
Lesh bree yn aile ta Iheie ! 

HYMN 48. C. M. 
[CoTìie ihou all vìctorious Lord.] 

1 Tar ooilley-niartal Hiarn ghraysoil, 

Dty phooar jean hoilshagh magh ; 
As bwoaill lesh oayrd dty ghoo breeoil, 
As brish ny creeghyn clagb, 

2 Cur dooin dy cheayney nish ayns traa^ 

Son ommijys nyn gree ; 
As veih dy chooiìley olk chyndaa, 
As cbyndaa Ihie gys Jee. 44 

Cur toiggal dooin, nyn stayd cre te ; 

Tushtey jeh'n Jee dy ghraih : 
As cur dooin arrys nish gys bea, 

As jean nyn beccah 'leih. 

Nish ayns mee-credjue gow uss shin, 

Eisht nastee feayshil Yee ; 
Lesh trimshey dowin nyn annym Ihieen, 

As eisht lesh graih as shee. 

Jeeagh dooin dy vel shin peccee voght ; 

As jean uss berchagh shin : 
Cur ennaghtjeh angaish nyn loght, 

As slaanee'n annym ching. 

Cur trimshey crauee ayns nyn gree, 
Son loght nyn mea ta wheesh ; 

Dy vod mayd slane ve er ny niee 
Ayns fuiJl cleyr Yeesey Creest. 

Jeeagh dooin nyn beccaghyn ta wheesh, 

As gow yn laad oc j'in : 
Jean glen as casherick, shin neesht, 

Eisht gow shin seose hood hene. 

HYMN 49. S. M. 

[Fratn loivest depths of rooe.\ 

Veih'n diunìd ta mee geam 
Dy imlee gys my Yee ; 
Hiarn clasht rish m'accan ta ayns feme, 
As cur ausoor dy hee, 

My ne'oo goaill coontey geyre, 
O quoi ver dhyt meeteil ? 
Agh t'ou pardooney dagh aggair ! 
Daue nagh jean mee-hreishteil. 

My annym faikiaght meen, 
Son dt'euish, O my Hiarn ! 
My lireisht Ui ayni tlly yialdyti heiie, 
O'oo vees 'ly kikgh ec mayra. 45 

4 She jeeaghyn hood ta mee, 
Derrey ne'oo hym chyndaaj 

Myr arreyder yn voghrey, 

Ta fieau son brishey'n laa. 

5 Lhig Israel nish treishteil 
Ayns diunid inyghin Yee : 

T'eh stoyr gyn grunt, nagh jean failleil^ 
T'ayn sauchys beayn as shee- 

6 E vyghin ta cha ieoilt, 
Ayns seaghyn cur livrey, 

Farrane ta slaanagh' shin, as coyrt 
Nyn voiljyn foddey jeh. 

HYMN 50. C. M. 

\Ofor that tenderness of lwart.~\ 

1 O Son cree brisht as ammyssagh, 

Er-gerrey dhyt dy hayrn, 

Goaiil-rish dy vel oo firrinagh: 

As craa ec goo yn Chiarn. 

2 O Son cree imlee arryssagh, 

Ta cur er jeir dy roie ; 
Nagh jeau ny sodjey shassoo magh, 
Noi ayds, ta abyl stroie. 

3 Yn trimshey crauee (Hiarn ghraysoil,) 

Jean gobbragh' ayns my chree ; 
Feanish cìy bee oo dou chymmoil, 
As dy voym baase ayns shee, 

4 My jean y laa dy heaghyn cheet, 

Ne'oo mish y scughey veih. 
My spyrryd marish nooghyn freilt : 
My challin aynsyn oaie. 

HYMN 51. L. M. 

[Thou man of griefs, remernber me.\\ 
1 O cooinee orrym uss !»ur baase, 
Cha vod oo hene dy bragh jarrood,, 46 Dty ollish folley as angaish, 

Ny pianyn sharroo, hie-oo trooid. 

2 Dy jeean ayns padjer laboragh, 

Yn spyrryt! laadit coayl e vree: 
Son feill cha voddagh shassoo magh 
Roish corree'n ooilley-niartal Ree. 

3 My Ayr, my ta mee nish Ihiat hene, 

Cur clashtyn da my accan faase: 
As gow yn laad dy pheccah jeem ; 
Nagh beem fo deyrey geddyn baase. 

4 She shoh ta oyr lane aggle dooys, 

As laadey sheese my annym treih, 
Aggle dy sur-ym's dty yimmoose, 
Choud as vees eashyn, beayn dy roie, 

5 Ayns padjer ta mee hood chyndaa, 

Aggle y vaaìsh gow slane er-sooyl, 
Baase ta cheet baggyrt lesh e ghah, 
As niurin agglagh cheet ny chooyl. 

6 Agh Hiarn, fr nagh jean u6s m'y aagail, 

Dy huittym void fo deyrey beayn : 
Agh trooid dty Vac jean m'y hauail, 
Quoi er my hon hur wheesh dy phian, 

HYMN 52. 6 8's. 

[0 'tìs enovyh, my Gotl, my God.~\ 

1 O te dy liooar ! my Yee ghraysoil, 

Nagh Ihig dou skirraghtyn ny snioo ; ■ 
Gyn arragh stampey er dty uill, 

As gyn ny sodjey brasnagh' oo, 
As gyn ny sodjey girree magh, 
Noi graih, as soilshey flaunyssagh. 

2 My t'ou dy jarroo slane chymmpil, 

Hiarn soiishee nish dty ghraih as shee ; 
Eer dooys jeh peccee'n fer s'peccoil, 
Ta imlee son dty vyghin guee ; 47 Gys foayr yn Ayr jean m' y chaghlaa> 
Gyn arragh brasnagh' oo tly bra. 

3 Farrane dy ghraih nagh jean goll mow, 
My accan faase jean spiagh' jeh ; 
My charrey dooie, ta heose ayns niau, 

O nisli ! jean shassoo ass my lieh ; 
Cur arrys, credjue, às pardoon, 
As jean mee slane Ìhiat hejie traa t'ayrt. 

HYMN 53. L. M. 

[Shew pitìj, Lord, O Lord, forgivej] 
ì O yee, clasht rish my accan treih ; 
Ta slane my oiljyn roish dty oaie ! 
Nagh bee rhym geyre, O jeeagh dou foayr, 
As doll my ìoghtyn ass dty lioar< 

2 Cha vel my oiljyn, ga t'ad wheesb, 
Erskyn dty ghrayse as dty erreeish $ 
Da peccee voghtey fou chymmoil 

O soie jeh m'arrys> Yee ghraysoil ! 

3 O uiee my annym veih dagh broid 
Jean my choinsheanse y ghlenney royd 
Ta errey m'oiljyn guin my chree, 

Ta'n chooinaght oc goaill voym my hee. 

4 My veeal lesh nearey ta goaill roo, 
T'ad noi dty ghrayse, t'ad noi dty ghoo : 
By bailt 'chur orrym briwnys geyre, 
Veagh deyrey caìr dou, t'ou uss cleer. 

5 Ga mennick er dty vraslnagh, Hiarn, 
Nagh jean dty spyrryd voym y hayrn, 
Agh orryms soilshee dty erreeish, 

As cur clou ayrn ayns toilchin' Chreest. 

6 Nee'm gynsagh eisht dty raad da'n sleih, 
Nee peccee chionney gys dty ghraih ; 
Nee'm ud leeideil gys fuill y chee, 
Yiow moylley gon dty ghrayse my Yee. 48 

SMEREY SON JEE. 
HYMN 54. C. M. 

[0 tkat I could my Lorcl rcceire.J 

1 nish dy voddin geddyn Creest, 

Son ayra ren niau aagaiì ! 
As ren e vioys deyr choyrt sheese, 
My' annym dy hauail ! 

2 nish dy voddin geddyn eh, 

My yeearree as kiarail ! 
Maynrey ayns Creest leeideil my vea, 
As ayns e ghraih paartail ! 

3 Trooid myghin shickeree dou dty hee, 

As freill mee lesh dty phooar : 
Nagh jeanym arragh brasnagh Jee : 
Agh veih dagh peccah sci/ir. 

4 Jean, my te dt'aigney bannit-nish, 

My pheccaghyn y stroie, 
Ec reamys slane, jean soiagh' mish, 
Lesh baiTÌaght dty ghraih. 

3 Tar Hiarn, as gow mee stiagh gys foayr, 
Ansoor my accan jeean, 
As raarish eiraghyn dty ghloyr, 
O cur dou cronney beayn ! 

HYMN 55. L. M. 

[Stay thou insulted spirit, stay.] 
[ O fuirree marym spyrryd mie, 

Ga er dy vrasnagh choud dy hraa ; 
Nagh jean m'y 'yiooldey voish dty ghrail), 
As mee aagail er son dy bra. 

I Lesh cree mee-viallagh as creoi ; 
Ga choud er n'obbal dy hyndaa, 
Geiyrt oo er-sooyl, as shassoo dt'oi, 
Às shen sou bleeantyn liauyr dy hraa. 49 

3 Ny-yeih, gow rish yn peccagh smop, 

Ny hrooid t'er hurranse ass my lieh, 

Ayns chiass dty chorree nagh jean loo, 

Nagh jeil my annym stiagh ayns fea. 

4 Son shoh ta mee dy imlee prayll, 

Nagh faag uss mee ayns stayd cha treih 
Nagh jean my annym y hreigeil, 
Gennish as fpllyra jeh dty ghraih. 

5 Jean gerjagh nish my annym skee, 

As jean dty laue hym heeyney magh ; 
Cur dou dty vlashtyn er dty hee, 
'Syu eiraght vaynrey leeid mee stiagh. 

HYMN 56. 6 8's. 

[Lay to thy hand, God of grace.] 

1 O Yee jean sheeyney magh dty laue, 

Ta'n obbyr feeu jeed Yee ghraysoil ; 
Jeeagh ec dty chassyu ! jeh sheelnaue 

Yn fer s'neu-feeu, as smoo peccoil : 
Agh myghin soilshee dooys ny-yeih, 
Yn cowrey yndyssagh dy ghraih. 

2 My nee oo agh yn fockle ghra, 

Te aashagh dhyt dy yanaoo sheu ; 
Crackan yn Ethiop chaghlaa, 

Mish veih mee-chraueeaght jeant glen : 
Beem abyl eisht lesh boggey gtnsh, 
Yn yindys jeant trooid ennym Chreest. 

3 Lesh boggey eisht dhyts verym's bppise, 

Ayus firrinys nee'm 'voylley po ; 
Ruggit jeh Jee, dty ghraìh nee-m ginsh. 

Cha jeanym peccah eisht ny smoo: 
Goaill ayrn jeh'u dooghys flaunyssagh, 
Nee'rn raess yys lhieeney vie cUur magh, 
E 50 

. ; HYMK'S7. '' L. M. ' 

[TWto is that trembling sinnetjwho?], ^ 

1 O quoi yn peccagh hoght t'er ereau, 

Goaill-rish tort-mow dy ve e chair, 
Er son y cronney agglagh fieau, 

Myr croghey harrish beeal dangeyr l 

2 Hood's annym seauhnit dy row.sbee, 

Yeesey t'er ghialdyn cur dhyt aash ; 
Ynricàn cred ayns fuill mac Yee, 
Hur baase, dy livrey uss veih baase. 

HYMN 58. 6 8's. 

\Thou God unsearchablc, uriknown.~\ 

1 Uss Jee t'erskyn yn roshtyn aym, 

Yn Jee ta Foìlagh' oo hene voym; 
My spyrryd deyrit hood ta geam, 

Foddey er-shaghryn er n'gholl roym : 
My stayd peccoil, cur tastey da, 
Geearree dy voddiii hood chyndaa. 

2 Cur skell dy hoifshey sollys nèose, 

Dy aggle imlee, as treishteil 
Ver ìesh mee trooid y dorraghys, 

Nee gerjagh mee ayns mee-hreishteil : 
Gys ne'oo'u vee-chredjue avm y stroie, 

As soilshagh dou slane gloyr dty ghraih„ 

3 Ga foast t'ou follagh' voyin dty oaie, 

As dt'enish choud voym neesht cumrail ; 
Lesh slane my chree goym rish ny-yeih,, 

Dy vel oo'n Jee shen ta sauail : 
Ga uss cha voddyms chur- my-ner, 
Agh t'ou uss dooys coyrt tasley geyre. 

4 T'ou my haualtagh, nee'm y ghra, 

Ga foast nagh vel oo soilshit . dou, 
Dty laue nee'm ghloyraghey, quoi ta 
Go bbraghey niaital er my heu : 51 Soìlshee oo herìe, nish ayns rny chree, 
Dy bragh, as son dy bragh, irìy Yee. 

HYMN59. L. M. 

J_Jesus tke sinner's fricnd, to thee.] 

1 Hoods Yeesey carrey'n peccagh treih, 
Ta m'annym roo.isht son fastee roie ; 
Jeh'n seihU, as peccah t.a mee skee-; 
Gow stiagh gys fbayr, as gerjagh mee. 

2 Lesh peccah ta my annym ching ; 
Agh jean uss chymmey y ghoailì jeem ; 
Ta faagit mooie fo deyrey baaish, 

Gys ne'oo sauail mee licrisH grayse. 

3 Usssluigh't yn ven, slane niartal t'ou, 
Tar as jean broo kione yn ard-nieu : 
As jean dy chooilley" noid y stroie, 
Ta ayns my aunyra girree dt'oi. 

4 Agh jean my chree's dy slaoe ordrail, 
Er sotì dty hiamble hene chiarail l 
Gow'n reiltys ayn, as magh ass sfaen, 
Jean cur er-sooyl dagfa nhee neu-ghlen. 

5 Son ta mee eìg'nit dy ghoaill-rish, 
Dy nee oo hene, sheign glenney mish ; 
Seose hood nee'm cur dy chooilley nhee 
Ta lheid yn obbyr feeu jeh Jee. . 

6 Cre nee'm cry bee oo dou foayroil ? 
T'ou graih, agh ta inish slane peccoil : 
Er-lhimrney Shòfaj cha ver aym saase ; 
Deyiit, agh hur oo son ayin baase. 

HYMN 60. C. M. 

[ With glorious clouds encompass'! d round.\ 
1 Lesh ^loyr combaasiterskyn insh, 
Ta Yeesey reill ayns niau, 
Kys yioym un shilley eisht jeh Creest? 
Vod Jee ye soìlshit dou? 
p3 52 2 Jean'.eh faagail e eiraght vie, 
... As soilshagh dooys è hee ! 
Dooinney dy hrimshey as dy ghraih, 

Ansoor rish gys my chree ! 

3 Cur dooys yn ghraih nee soilshagh dou, 

Cre hur Òo er my hon ; 
fcre'n oyr dy daink oo neose veih niau, 
Dty uill ve roie cha chion ? 

4 Nagh daink oo gys yn feihll veih niau^ 

Hur òo er CaFvary, 
Dy voddagh Creest vesoilshit dou, 
As enn v'aym ort my Yee ? 

5 Tar eisht, as soilshee da my chreè, 

Yrjid as lheead dty ghraih ; 
Ny lhottyn shen ta slaanagh mee, 

Ny crònyn v'er dty oaie. 
6* Tar as jean shassoo roish my hooili, 

Myr Eayn veagh surranse baase ; 
Soyl mee'sy gharmad dhaait lesh fuilli 

As soilshee dou dty ghrayse. 
7 Jehovah soilshee dou dty phoor, 

Jehovah surranse pian ; 
Èisht shione dou Jee lesh boggey mooar; 

As ennyùifuill yn Eayn. 

HYMN 61. 4 8's&2 6's 

[Tlwu great mysierious God unknonm.] 
ì T'ou ard erskyn my roshtyn Yee, 

Dty ghraih dy dooie t'er choadey mee^ 
Neayr va mee oikan faase; 
Nish er my annym jean soilshean, 
lnsh dou my hug mee rieau ort enn, 
Ny seyrit, liOrish grayse. 
2 Mannagh row aym agh aggle Yee> 
As ver er neiyrt lesh jeeanid cree, 
Er tayrnyn cheet veih niau ; 53 Nish, IliTg- da'n bannaght sodjey cheet, 
As soilsbefc dà iny anuyni nieet, 
Yn ghraih t'ou er choyrt dou. 

3 Fegoish dty ghraih cha jeanym mie, 
G\n f'eanish iìrrinagh cheu sthie, 

Dy vel my loght leiht dou ; 
Cha baillym m'annym 've ayns dooyt, 
Dy veaghey ibllyin . gVfì yn gioot, 

Yn eearlys shen jeh niau. 

4 Dy beagh yn spyrryd ayns mv chree 
Najrh beagh eh ieanish 'dou jeh Jee, 

Rhyrn coardit trooid e vac ? 
Le&h credjue eheet, ergerrey da, 
As " Abba Ayr"dy dunnal gra, 

" T'ayua fys dy vel mee lhiat." 

5 Nagh Ihig dou eisht cumrail my Hiarn, 
Derrey ayus Creest nee'm geddyu ayru, 

As beaghey er dty gìi'oanj 
Neu-feeu jeh'n vrooillagh bivittagh sheese, 
Agh trog^it liorish surranse Chreest, 

Dy ee jeh beaghey'n chloau. 

<5 Cre ta cumrail dty ghraih my Yee ? 

My chairys hene ny peccah'rbee, 

Ta kinjagh shassoo roym ? 
Lhig da my chiee ta creoi ve brìsht, 
Livrey mee veih my pheecah nish, 

As gow ad ooilley voym. 

HYMN 62. 4 8's&2 6's. 

[Look down iìi yracious me.ny, Lofd.}- 

1 Jeagh neose ayns myghin Yèe ghrajsoil, 
Cow chymmey jeem cretoor peeeooil, 

Void's Yeesy cha jem royin; 
Deirey neeV> clashlyu niy ehoraa, 
fìys iiee'oo njy cìm < t- (a <.r,coi chagldaa, 
As goaill uiee-cbro ||uv \<>ym. 

E Ò 54 

£ Derrey hee'oo goaill yn Jaad shoh jeem, 
Geàm sou dty ghraih dy kinjagh veem^ 

O clasht rish m'accan faasej 
Fegooish dty ghraih, dy Ieah hem mow, 
Eisht charrey peccee soilshee dou 
Dty ghraih, n'egooish vioyra baase. 

3 T'ou slane my beaghyn cur-my-ner, 
My hooillyii kys t'ad shilley jeir, 

Às laboragh my chree ; 
€ha lhiass doufsoilshagh dhyt my stayd, 
Cre'n oyr nagh voddym, ta fys ayd, 

Ve graihagh ort my Yee. 

4 Hiarn gys yn obbyr cur dty laue, 
Cooin Ihiam dy yeeaghyn seose gys niaù, 

Às ort my varrant 'lhie ; 
My slane treishteil chur ort dagh traa* 
As rhyts ta sauail peccee gra, 

Jean rayr t'ou fakin mie. 

HYMN 63. S. M. 

[Jiewts, my Lord, attend.] 
ì Yeesey, ctir geill veih niau 

Da accan dty chreetor ; 
Soilshee oo hene nish carrey dou, 

^rog raee erskyn yn ooir, 
^ enh peccah jean mee seyr,J 

As gow dagh seaghyn jeem ; 

s gow mee stiagh gys foayr yn ayr, 

As gys yn shee ayd hene. 
2 Dty uìll as cairys, ta 

My ynrican treishteil ; 
My hee traa t'ayn, as son dy bra, 

*Ta voids dy kinjagh gell, 
Awinyn jeh ushtey'n vea, 

Roie voish dty vieys dou ; 
As adsyn shione dty ghraih cre te, 

T'oc ayrn jeh boggey niau. m 3 Tar, soilshee er cheu-sthie, 

Dty chairys, ayns my chree; 
Dy voddym blashtyn cre cha mie, 

Cre cha graysoil's ta Jee; 
Dy voddym soilshagh magh, 

Yn phooar ayd dy hauail ; 
Seyr liorish credjue gimmeeaght: 

'Sy chredjue shen paartail. 

HYMN 64. 4 8's & 2 6's. 

[Thee, Jesu, thee the tinner's friend.] 

1 Yeesey, my charrey son dy bragh, 
Cheet geiyrt ort nish dy gboaill jeed baght, 

Cooin fhiam dy streeu dy jeean; 
Lesh daanys crauee lhieen my chree, 
Lesh credjue dy ghoaill greme er Jee, 

Uss ta my chronney beayn. 

2 Dty chree chymmoil, as graihagh Hiarn, 
Ta ayns y seaghyn aym goaill ayrn, 

As da my yeir chymmoil ; 
My osnaghyn ta meiyghey Jee, 
Ta nish lesh Iheid y jeeanid guee, 

My phadjer slane breeoil. 

3 Cur dooys dty ghrayse dty ghraih cur dou, 
Dty spyrryd gaccan er my cheu, 

As shen t'ou cur-my-ner, 
T'eh cooney lesh m'anuooinid vooar, 
As gaccau er my hon lesh pooar, 

Ta foddey erskyn glare. 

4 Hiarn jeàn dty spyrryd y chooilleen, 
As soilshee dou dty ghooghys hene, 

I)ty ennym graihagh Yee : 
Myr ta dty ennym shen myr t'ou, 
Sodshee yn dooghys mie ayd dou, 

As scrieu eh er my chice. ò Tar heose, soilshee dty ennym ilou^ 
Yn Chiarn jeh sheshaght-chaggee niaU, 

Yn Chiarn smoo graihagh oo : 
Dy vyghin vooar cha jean failleil, 
Yn Jeè nagh vel dy bragh treigeil 

E yiahlyn as e ghoo. 

6 T'eh mooar ayns grayse as aigney mie, 
Baillish sheelnaue-dy hyudaa thie, 

GoatU arrySj bea y reih : , 
T'eh booiagh goaill dagh aTinym boght ; 
Mee-chairys, peccaghyn> as loght, 

Dy arryltagh y leih. 

7 Myghin t'eh freayìl cour ymmcdee, 
Yn cheyrrey chail't, t'eh shiirey ee, 

Yn shaghryuagh chyudaa ; 
T'eh hooiagli gòaill dagh annym nish, 
Tar Hiaru dy bieàu as chagglè mish, 

Tar my haualtagh bra. . 

8 Gow mee g\s fea dty phobble hene, 
Marisli dagh baunaght ta mee fème, 

Cur dou my un chiarail : 
Dy gheddyn sbylìey slane my hreisht, 
Abbyr rhym goll dy siyragh seose, 

Er dt'oghrish paartail. 

HYMN 65. C.M. 

[ Wkile dcad in trcspasscs I lie.~\ 

1 Marroo ayns peccah ceau my hraa, 

Gow chymmey jeemmy Yee; 
As Ihig dou clashtyn dty choraa, 
Dy vod e bioghey mce. 

2 Lesh doghan eajee feer feohdoil 

My annym boght ta lane ; 
Ayns graih l'ou' fakin feer di\ niiiioil 
O jeau Uioe Viluiuo ~;l,uu\ 57 

3 Choiid as ta sayntyn ayns mychreej 

As raoyrn lane seaghyn dou ; 
Loayr Vac yn ooilley-niartal Jee> 
As cur ad odilley movr. 

4 Lhig da dagh noid cur biallys> 

Roish ennym Yeesey roie ; 

Coodit lesh garmad d'ynrickysj 

Nee'm ec dty chassyn soie. 

5 Annoon, as balloo, doal, as bouyr> 

As ching ta m'annym neesht; 
Agh shickyr nish dy gheddyn couyr, 
Ayns ennym Yeesey Creest. 

6 Dty vieys Hiarn, cha Vel chaghlaaj 

Eer dooys dy baghtal hee'm ; 
Ò Ihieen yn spyrryd aym ta paa, 
As brish dagh geuley jeem. 

7 My t'oU uss da my annym deyr, 

Ta ayrn dy chooilley nhee; 
Son my nee'n Mac mee' yannoo seyr^ 
Beem seyr ayns fenish Yee. 

8 Gys veem's Veih peccah er my niee, 

Cha jeanyms Hiarn cumrai ; 
Agh trooid, ayd ta mee cheet gys Jee^ 
Ta foudagh dy hauail. 

9 Veih pòòar dagh peccah ne'oo sauail, 

Veih loght as dooghys neesht : 
Clia bee yn credjue ayin fardail, 

Agìi beem jeant slaane trooid Creest. 

10 Marish dagh noo ayns soilshey dt'oaie, 

Nee'm shooyl ayns garmad bane : 
As toiggal cre ta mooads dty ghraih> 
Son lfe'sh dty ghraih, bee.m lane. -58 ÌIYMN 66. C. M. 

[My God,my God, to thee I cry.] 
ì Clasht iìsji m.y eaym, my Yee, my Yee, 
Ort baillym nish eur enn; 
Ayns fuiii yn Eayn jean mish y niee, 
Dy voddy m riish 've glen. 

2 Lhig dagh mee-chairys voym ve scar't, 

O tar as slaanee mee ; 
Gyn ayrn ny caìrys ta mee mayrt, 
Fegoish. ve er my niee. 

3 Agh t'ou uss hannah coardit rhym, 

Ausoor, my t'ou my Yee ! 
Graih villish niau O nish tarhym ! 
Dy gherjaghey my cliree. 

4 Insh dou dy vel mee coardit rhyt, . 

As gerjee'u peccagh treih ; 
Son ta'n slane lhiasagh eeckit dhyt, 
My Ayr graysoil, jean leih. 

6 Son aym, va Yeesey er ny choyrt 
Dy haaseer Calvary : 
Son ayiiì tà 'uilj dy pooaral loayrt, 
Yn uill ta seyrey mee. 

6 O Ihig doii blashtyn slane yn foays, 

Ta ayns dty ghraih my Yee ; 
Faarkey dy ghraih ta erskyn towse, 
Dyn oirr ny kione èrbee ! 

7 Tra ta my annym imlee liort, 

Feer injil baillym cheet; 
Cre'n aght hig peccagh boght kiongoyrt 
Risli Jee cha casherick ? 

6 Ginjil'agh mee hene ayns joan as leoie, 
Ec fakiu uss my Yee, 
As bnoiagh, uss, t'ayns gloyr dy hoie, 
'Ve Chiarn erskvn dagh nhee. m 

HYMN 67. 6 3's. 

{Weary ofnundering from my Gad.~\ 

1 Skee jeh rouail choud voids my Yee, 

As boeiagh nish yn olk hreigeil, 
Hood ta mee loobey sheese my chree : 

Keayney son ayd, agh ayns treishteil ; 
T'aym fer ta carrey graihagh dou, 

Ta kinjagh loayrt son aym ajns uiau. 

2 Yeesey, ta dt' ynrickys as graih, 

Ny smoo na ta my pheccaghyn, 
Keayrt elley ta mee shirrey dt' oaie, 

-Gow stiagh mee ayns dty roiaghyn, 
My skyrraghtyn, O slaanee nìsh, 

Soilshee dty ghraih da m'annym reesht. 

3 T'ou abyl Hiarn, mee chur lesh thie, 

My spyrryd seagh'nit hood hyndaa ; 
O son dy ynrickys as graih ! 

Leih dou, as freill mee son dy bra ; 
Jean slaanagh traartys m'annym, Yee, 

Jean thie dy phadjer jeh my chree. 

4 Hiarn, gow er sooyl yn cree peccoil, 

My pheccaghyn as slane m'angaish : 
As niee my aunym ayns dty uill, 

As Ihieen mee lesh dty ghraih ayns baase ; 
Ca«hlaa my chree mee-viallagh ; 

Jeant ass-y-noa slane firrinagh. 

5 Cur da my hooillyn jeir gherjoil, 

Trimshèy son corree chur er Jee ; 
T ihieen mee lesh auoleyn gra>soiI, 

Gys dty whing aashagh loob my chree : - 
Cur naardeV aynyni leshdty ghrayse, 

Dy chooilly chreoghjs, as tranlaase. HYMN 68. 48's&2 6'8, 

[0 Love dicine, how sìveet thou art.] 

1 O s'milltsh t'ou ghraih flaunyssagh 

Cuin vees my chree ta arryltagli 
Goit seose lesh shen ny t'ou ? 

Annoon, as geddyn baase lesh paa's, 
Dy hoiggal mooads dty ghraih ayns baase 8 

Yn ghraih hug Yeesey dou ! 

2 E ghraih ny stroshey ta ny'.i baase ; 

Diunid dy verchys nagh vej saase 
Ec ny Ard-ainlyn beayn, 

Dy ronsagh' folliaght ta wheesh; 
Lhiurid, as lhead, as diunid neesht, 

Graih yindysagh yn Eayn ! 

3 Ec Jee ta fys er graih deyr Yee, 

O jean y skeayley eh ayns my chree^ 
As reill mee slane cheu-sthie ! 

Er son dty ghraih ta m'annym paa, 
O Hiarn, jean clashtyn my choraa ! 

Cur dooys yn cronney mie ! 

4 Vy voddin croramey ch'injil sheese, 

Myr Moirrey soie ec cassyn Chreest: 
Ayns shen dy cheau my hraa ! 

As shoh dy ve slane gerjagh dou, 
Dy ve my vaynrys, as my niau, 

J)y chlashtyu dty choraa. 

5 Myr dt'osty} Ean dy yoddin nish 

Crointney my chione er dt'oghrish, 
Son ta mee skee my fiiarn ! 

Veih peccab's seaghyn ve ec shee, 
As geddyn ayns y Chiarn my Yee, 

Yn fea dy bragh er mayrn. 61 HYMN 69, S^s&e's. 

\Let Ihe worhì their virtue boast.} 

1 Lhkj da'n seihll nyn gairys reih, 

Dy loayrt jeh fenish Yee ! 
Ta mish peccagh boght as treih, 

She grayse ta seyrey raee : 
Arragh cha vel aym dy ghra. 

Shoh ta dooys erskyn dagh saase, 
Mish yn ard drogh-yantagh ta, 

Agh Creest hur son aym baase. 

2 S'maynrey ad ta'n shee oc roie 

Myr awin dy chooilley hraa ; 
Creest er son nyn gronney reih, 

As cur yn moylley da : 
Lhig daue aynsyn ve gerjoi! 

Kinjagh tannaghtyn ec aash ; 
Mish jeh peceee'n fer s'peccoil, 

Agh Creest hur son aym baase. 

3 Mish myr loamrey Gideon 

Ta chirrym, fegooish druighr, 
Choud's te shHley neose dy chion, 

As er dagh cheu jeern fluigh: 
Foast cha voddym geddyn ioill 

Da'n Chiarn, ta uastee coyrt e ghrayse, 
Mish jeh peecee'n fer s'peccoil, 

Agh Creesf hur son aym baase. 

4 Nee eh. mish y hroggal seose, 

Ta shirrey cooney veih, 
As cha derym's voym my hreisht, 

Ga ta mee moal as treih : 
Hiarn jean foadey 'n aile breeoif, 

Aytie my chree, ta geam son grayse| 
Mish jeh peccee'n fer s'peccoil, 

Agh Creest hur son aym baase. 62 

5 Er my hon hur eh yn pian S 

As nee eh mish livrey ; 
An nee'm gennaght fuill yn Eayn* 

^Ny hrooid neem cosney bea ! 
Foast tra vee'm dy sìane gerjoiì, 

Shoh nee trogga'l my choraa's ; 
Mish jeh peccee'n fer s'peccoil, 

Agh Creest hur son aym baase^ 

HYMN 70. 8 8's. 

[Ccntc holy celestial Dove.1 

1 Tar neose Chalmane bannee veih niau 

Dy gerjaghey cree ta cha trome ! 
As fea ayns my aigney cur cfon, 

Jean glenney ny loghtyn aym voym : 
Aycls ynrick ta pooar dy livrey, 

'S cly ghlenney yn annym s'peccoil ; 
As cur da yn feanish son bea, 

As uiee eh dy gial ayns dy uilt. 

2 Ayns m'aagid my ren oo rhym streeu, 

Dy reayll mee veih peccah dagh laa, 
Ayns myghin »s graili ren oo fieau, 

Rish foddey, soa aym dy hyndaa : 
Cur toshiaght da'n obbyr ghraysoil ; 

As soilshee dy vyghin my Yee; 
Jean tannaghtyn streeu dy breeoil, 

As freill, derrey yiow voym my chree^- 

3 My cheayll mee ìieau foast dty choraa, 

As gosnaa^T jeean sotr livrey r 
Lesh ooiìley my aigney chyndaa, 

Goaill foddeeaght inaynrey dy ve; 
Cur nish yn ehooinsheansè ayms gys shee 

As eaisht rish my yeearree annoon ; 
As lhig dou ve coardit rish Jee, 

As genuaght dy baghtal parcfoon. 63 Tra ren mee y vrasnagh'oo rote, 

Chy^aa gys tny oinmijys reeslit ; 
Foast ren oo my hrogga'l dy dooie, 

Tra va mee ayns seaghyn ceaut sheese; 
O spyrryd erreeishagh dy ghrayse, 

Ayns firrinys jean my chaghlaa ; 
Dy voddym ayns craueeaght gaase, 

Gyn tuittym uy s-moo voyd dy bra. 
My ta mee nish shirrey son Creest, 

Dy voddym cur graih da m* Er-croo, 
Ren Yeesey e vioys chur sheèse, 

Dy chionuaghey dou'n Spyrryd Noo; 
Eer nish fer ny gherjagh tar hym ! 

Son ayd ta mee larkiaght as guee ; 
O insh do.u dy vel oo goaill rhym i 

Ae reill son dy bragh ayns my chree. 

HYMN 71. 8 8's. 

[f/bro tedious and tasteless ihe 1iours.\ 

s'liauyr yinnin ^ennaght dagh oor, 

Gyn f&kin ny sodjey my Yee ! 
Ny poseeyn share t'eryn ooir, 

Veagh dooys fegooish miljid erbee : 
Yn ghrian houree jeeaghyti gyn bree, 

Yn maghyr lardail da cur mess ; 
Agh tra ta mee maynrey ayns Jee, 

Ta'n geurey myr sourey dou eisht. 

E ennym feereunyssagh t'eh: 

E ghoau ta gerjoilagh as mie: 
Veih 'enish ta'n dorraghys chea, 

T'eh gerjagh mee ooilley cheu-sthie: 
Dy heign myr shoh still marish Jee, 

Veign siill fegooish aggle as feme : 
Ny s'maynrey ny dooinney erbee, 

My hourey-yeagh ooilley yn yiein. 
f 3 64 

B Biarn vyghinagh my ta mec Hiiaf, 

My t'ou my arrane as my ghrian ; 
Cre'n oyr ta mee gaccan as plaiynt ?■ 

As kys ta my yeurey cha heayn ?• 
Dagh bòdjal jean geiyrt jeh roy chree, 

As gerjee mee nish lesh dty ghoo; 
Ny gow mee hood hene raad nagh bec? 

Ayn geurey ny bodjal ny smoo. 

HYMN 72 4 7's. 
{Depth of mercy l ceai therc bc.J 

1 Diuntd myghin ! ayns dty stoyr 
Vel ayd myghin foast ray chour ? 
Jean my Yee 'yymmooseaagail, 
Mish yn peccagh smoo spaarail ? 

2 Miah, t'er Ibiettal choud e ghraih, 
Choud er vrasLnagh* gys e oa'ie: 
Gobbal clashtyn e cnoraa, 
Whilleen keayrt gys olk chyndaa. 

3 Mish, ren trinn'eh gys y chrosh 
Stampey Mac deyr Yee fo chosh ° f 
Lhieeney eh lesh wheesh dy phian, 
Mish ta foast ass torchagh beayn l 

4 Foast yn thalloo neesht cuinrail, 
Creest ta gra " jean eh sparaiì," 
Gra, "my Ayr bee da chymmoil, 
Spare yn annym neu-vessoil. 

5 Jeeagh my uill smoo deyr !** teh gra* 
Corree'u Ayr t'eh voym chyndaa ; 
Ga er hoilchin e yymmoose, 
Diunid graih t'eh soilshagh dooys ! 

6 Chymmey*n Ayr t'eh meighey hym, 
Nish t'eh booiagh ely ghoaill rhym, 
" Kys neemscarrey rhyt" t'eh gra ? 
Eisht t'eh 'cjiorree voym chyndaa. 65 

7 Oreest t'a^n sbassoo er my hon, 
Jeeaghyn da dagh Ihott as crou, 
Ren eh surranse ass my Jieh 1 
Jee yn Ayr ta soiagh' jeh. 

$ Yepsey ta dty ghooghys graih ; 
Jean my chree la creoi y Iheie ; 
Croyin dty chleaysh ayns myghin hym, 
Leih my loght, as nish gow rhym. 

HYMN 73. C. M. 

[Come, hohj Spirit, hmvenly Dove.~\ 

1 Ta& Spyrryd eash'rick chajmane meen, 

Tar neose lesfe bree dry phooar; 
As ch'.ow Jesh graih ny ereeaghvn ain, 
Ta fiòjit feayr dy liooar. 

2 Jeengh, ta nyn smooinaght er y theihiì, 

Eer ommijys nyn mian ; 
Nyn aiimeenyn cha yel cur geilj, 
Dy hirrey larg bea, veayn, 

3 Cha vel aìn cree dy chur dhyt booise, 

Nyn padjer ta gyn bree ; 
4 Nyn mooise, nyn badjer, ta eer glare, 
Cha veì ad veih nyn gree. 

4 Yee vie, ! as nhegin dooin myr shoh Ihie 

Goll naardey as gyn pooar ? 
Nyn ghraih cha moaì, cha teayr, cha treih, 
Yn ghraih ayds hooin cha mooar. 

5 Tar Spyrryd cash'rick, chalmane Yee, 

Tar hooin lesh hree dty phooar; 
Sk' ayl graih'n taua|ta.i:h er dagh cre<\ 
Eiaht bee ain gruih dy liovar. 00 HYMN 74. C. ML' 

[0 Simòf Righteousness, arise.J 

1 O cìhrian dy chairys, trog uss seose 

Lesh sìaanagh ayns dty skian ; 
Cur lesh gys m'annym ta ayns feme 
Bea as saualtys veayn, 

2 My vodjallyn dy voyrn as los^ht 

O skeayl ad lesh dty vree ; 
Soilshee my hooillyn lesh credjue^ 
My chree lesh treisht crauee. 

3 Charbaa my aigney Ies.h dty phooar 

Yeih yeearree yroghe yn eill ; 
Lhig slane my smooinaght as my ghraih 
Ve orts nagh jean faiìleil. 

4 O Ayr, gow rhymsta nish cheet hood e 

Gow ris.h dty chionnaght, Chreest j 
Fer-gherjee cur dou boggey's shee, 
Jean mee y chummey reesht. 

5 Hrinaid, nagh vod ve er ny rheynn, 

Co-corrym 'Nane as Three ! 
Bagh credjue as dagh treisht ta ort, 
I>agh gloyr ta cair dhyt, Yee. 

GOAILL BOGGEX. 

HYMN 75. 4 8's & 2 &% 

[0 might I with thy saints aspire.] 

1 Marish dty nooghyn Ihig dou streeu, 

Mannagh beem agh yn fer s'neu-feeu, 

Nee cur-my-ner dty oaie ; 
Marish fir-chiaullee sollys lìiaa, 
Shassoo lesh claasagh ayns my laue* 
As ^oaill arraiie dy ghraih. 67 Cre'n vaynrys t'ayns kion-fenish Yee, 
Lesh kiaull gherjoil ; ny flaunyssee 

Giu stiagh yn vayurys bra ! 
Cre'n aalitl t'ad dy chur-ray-ner, 
Sheese croymmey er ny straaidyn airb, 

£c clashtyn e choraa ! 
Yeesey ! yn niau dy niaughyn eh, 
Undin jeh boggey kiaull as bea ! 

Ta son dy bragh roie voish : 
Clashtyn e ghoan ta ch'eunyssagh, 
Ta'n spyrryd er ny yannoo magh, 

Dy maynrey croymmey roish. 
O ! eisht dy jinnin geddyn baase, 
Dy ve ayns boggey, shee,- as aash, 

Fenish yn Three-Unuàne ! 
Lhieent lesh yn eunys ta ayns uiau, 
As roish yn stoyl my hraa y cheau, 

Lesh boggey goaill arrane. 

HYMN 76. 4 6's & 2 8*s. 

[Yoimg men and maidens, raise*] 

Lhig deiney, shen as aeg, 

Lesh boggey goaill arrane ; 
• Dy chooilley eash as stayd, 

Cur moylley da nyu Jiarn ; 
Three ayns Unnane, as 'Nane ayns Three, 
Er son dy bragh, O moyll shiu Jee. 

Yn Ree fer ooilley reill l 

O Ihig da dagh cretoor 

Ta bioys ayu 'sy theihll, 

Soilshaghey magh e phooar ; 
Three ayns Unnane, &c. 

E ennym smoo gloyroil 

Dagh mieys ta cheet veih ; 

Yu Jee ta er e stovì 

Èr'son dy bragh ny hoie ; 
Three ayns Unnaue, &e, * 68 4 Da Jee ta ooashley cair, 

Moylley t'ass roshtyn pooar 
Ainl\n ta heose 'syn aer, 
As noouhyn er yn ooir: 
Threc ayns Unnane, &c. 

HYMN 77. C. M. 

{Talk.joìth us Lprd, thyselfrexxal.] 

1 Tar Hiarn, dy gberjagh troailtee skee, 

Er yn jurnaa ain thie ; 
Loayr, as jean foaddey ayns nyn gree 
Lossey gerjoil dty ghraih. 

2 Resooney rish yn Jee ain, ta 

Nyn niart jeant ass-yn-noa : 
Laboragh chreoi, gys aash ehyndaa, 
My ta nyn Jiarn ayns shòh. 

3 Ayns shoh jean fuirriaght eisht my Yee, 

As gerjee rnee dagh oor : 
Eisht Iheim lesh boggey yees my chree» 
Gys dty choraa gansoor. 

4 " Shir-jee my eddin/' t'ou dty ghra, 

Sou shen ta m'annym guee; 
D'ennaght dty ghraih, as dty choraa 
'Ve feiyral ayns my chree. 

5 Myr shoh Ihig dou leeideil my vea, 

Dy chooilley oie asjaa, 
Derrey ayns niau yioym uss dty ve 
My voggey son dy bra. 

HYA1N 78. 6 8's 

[Non> / have Jound the ground whercin.] 
1 Nish, nish, ta aym yn hoayl dy fea, 
Ayn oddys m'annym ve ec aash ; 
Fuill Chrees* er roie son loght my vea, 
Eayn, roish yn seihll pnrrrt dy bnase ! 
E ghraih chajeau faiHeil dy bra, 
Ga niau as thalluo uce ca^lilua. 69 2 Ayr ooilley-niartal, ta dty ghraih 

Foddey erskyn my smooinaghtyu i 
Dty chree graysoil lesh chymmey lheiè ; 

Graihagh er peccee tannaghtyh, 
Skeaylt ta dty roi'ghyn fey-ny-laà, 
f Dy ghoaill stiagh peccee ta chyndaa. 

3 O keayn dy ghraih ! t'er sluggey seose 

My pheccaghyn, ta er my niee 
Veih ooilley my neu-ynrickys, 

Veih loght as broid er ghlenney mee : 
Fuill Yeesey Chreest trooid ooir as niau 
Geam myghin, myghin, nastee dou. 

4 Trooid credjue ta mee geddyn eh 

Dy ve my voggey, as my hreisht; 
Ayns tra dy violagh, huggey chea, 

Gys my haualtagh jeeaghin seose ; 
Er-sooyl voym aggìe, as dooyteil, 
E ghraih, cha jean dy bragh failleil 1 

5 Ga yinnagh seaghyn as tranlaase. 

Myr thooilley coodaghey my chione, 
Slaynt, niart, as caarjyn geddyn baase, 

Boggey, as gerjagh dy 'vè goaun ; 
Er shoh nee m'annym fpast treishtei!, 
Ayr, ta dty ghraih fegooish failleil. 

HYMN 79. C. M. 

[ Come let us ìvho in Christ believe. ] 

1 Tar shiu ta credjue eu ayns Creest, 

T'eh jeh dagh moylley feeu : 
Lesh creeghyn gennal, cur shiu boòise^ 
Son ooilley *vieys clip. 

2 T'eh shàssoo cronkal dy chymmoìl, 

Ec creegheyh peccee hreih : 
Ny smop cha-lhiass da'h er s'peccoil, 
Yn Chiarn y yboldey veih. 70 3 Agh shi'yn ta clashtyn dty choraa, 

As tla dty ghoo cur geill : 
Lesh boggey ta shin hood chyndaa, 
Dy vod oo aynin reill. 

4 Tar royd dy siyragh spyrryd mie, 

As nagh jean shin 'hreigeil : 
Agh cur dpoiu cuirraghyu dy gbraih, 
Nagh jean dy hragh failleil. 

HYMN 80. L. M. 

\Praise ye the Lord, 'tis good to raise.] 

1 MoYLL-jee vn Chiarn, lesh ard-choraa 
Cur-jee dagh gloyr as ooashley da: 

E ghraih e obbraghyn ta ^heesh, 
Lesh taitnys Ihisagh shin cur booise 

2 Rollageyn, obbyr vooar e Jaue, 
T'eh coontey ad, oar enmyn daue, 

Ta Iheid yn chreenaght vooar ayns Jee, 
Ass roshtyn smooinaghtyn dagh cree. 

3 Ard-ghloyr gys Jee ta er-nyn-skyn, 
Ta skeayiey magb ny bodjallyu ; 
Ayns shen ytl fliaghey dooin kjarail : 
Chamoo t'eh tuittym ayns fardail. 

4 Yn Chiarn ta geddyn magh yn saase 
Dy chur er faiyr as arroo gaase : 

E laue ta jnnnoo magh dagh feme, 
Ny eea;ilee tra. t'ad huggey geam. 

5 Agh cre ta troshid yn cretoor ? 
Yn dooinney s'aalin er yp poir ; 

Yn fer smoo keeayl, yn cpshee s'bieau : 
Da'n Chiarn, t'ad taitnys ro neu-feeu. 

6 Agh t'eh goaill boggey ayns dagh noo ; 
E chloan lesh taitnys t'eh goaill roo ; 
T'ad ayn treishteil, as freayll e raa, 

As shoh ta jannoo taitnys da. 71 tìYMN 81. 8 8's 

[All glorytoGod in the sky.\ 

1 Ard ghloyr da'n saualtagh graysoil, 

As shee dy ì'ofr aiii er yn ooir ! 
O Yeesey ta reill dy gloyroil, 

Cur Hiarn ooilley-niarial ansoor; 
Ayns Bethlehem riJggit un laa, 

Tra haink oo dy chionnaght sheelnaue/ 
Jean reesht dys dty phobhle chyndaa, 

As soilshee yn reiltys ayd daue. 

2 Tra haink oo 'syn eill ayns persoon, 

Geijoilagh as maynrey va'n oor, 
Eisht dirree blein eunyssagh ayn, 

Va niau ayns shoh wass er yn ooir ; 
Tra ren oo ny niaughyn aagail, 

Yn seihll ren coyrt moylley da Jee : 
Yn fer ta cur graih as coardail, 

As eh, ta cur boggey as shee. 

3 Dy jinnagli oo reesht hooin veih niau 

Dty spyrryd, as shin y leeideil ; 
As soiagh' reeriagbt nagh jed movr, 

Ayns creeghyn dty phobble, ta prayll; 
O jean shin y gherjagh my Yee, 

Cur er ny ashoouyn cur geirl ; 
Cur noidys as dewilys gys shee, 

As croym yn slane seihll, gys dty reilh 

4 O tar gys ny nooghyn ayd reesht, 

T'ayns foddeeaght d'akin yn oor 
Dty reilty^sheeoil cur lesh sheèse, 

As shickyree wass er yn ooir ; 
Eisht trimshey veih dt'enish nee chea, 

As olkys uee shi'yn y aagail, 
Rish noidys a's troo bee mayd rey, 

Cha n'enaee màyd reesht mèe-choàrdailv 72 

5 Ayns shen cha jean caggey cnr kianll^ 

Dy agglaghey annym erbee ; 
Cha vel veg yn voirey -sy voayl 

Ta Yeesey er ihieeney dagh cree, 
Agh grayse er chur ooilley gys shee, 

Uuiianeys as onid nee reill : 
As beaghey ayns graih myr un chree, 

Myr Yeesey tra v'eh ayns yn eill. 

HYMN 82. C. M. 

[Arise, my soul, and leave ihe ground.\ 

1 Irree my annym veih yn ooir : 

Dooisht, as trog seose my chree, 
Dy hebbal gloyr gys ennyrn mooar 
Yn oòilley-niàrtal Jee. 

2 Roish ren Jehovah lesh e ghoo 

Ny niaughyn skeayley lhean ; 
Ainlyn ny Adam er ny chroo, 
V'eh'n Jee gloyroil traa shen. 

3 E vleeantyn liauyr cha jean failleil, 

Agh tannaght' gyn caghlaa: 
Son Beaynid hene yn boayl t*eh reillj 
Dy bragh she shen e hraa. 

4 Choud as ta'n traa ai'yn er yn 0011* 

Dy leah er ny vaarail, 
Ta eshyn lhieeney Beaynid vooar ; 
Yn traa ai'yn t'eh fardail. 

5 Yn aer, yn faarkey, as yn ooir, 

Ayns flameyn hed ad roue : 
Gaase shenn gys basse ta dagh cretoor; 
Bee'n seihìì shoh currit mow. 
fc Feer vie ; Ibig 'niaughyn as y keayn 
Goll naardey, neesht yn joan ; 
My Yee's nee reill ayns maynrys beayn, 
Tra vees ad shoh ec kione. 73 HYMN 83. p. tvi. 

[And can ive forget.W 

Ec beaghey dagh laa, 
Tè cooie dooin gimraa 
Er beaghey ny hainlyu ver Jee. dooin dy bra. 

Marish flannyssee 
Ayns boggey as shee, 
Dy bragh jeh ny cuirraghyn fìaunyssagh gee. 

Yu taitnyss ta wheesh, 
Te ard erskyn-insh, 
Dy hooyl marish Yeesey, dy yeeaghin er Chreest 

Cre'n vaynrys ver Jee ! 
Cre'n boggey as shee ! 
Choud's eiyr mayd er Yeesey lesh ooilley nyn 
gree. 

T'eh soìe er y stoyil, 
E nooghyn gloyroil 
Dy bragh t'eh dy Iheeiney lesh giootyn foayroil. 

Cha vod ainle erbee, 
Ginsh magh lesh slaiie bree> 
Cre'n diunid dy verchys t'ayns graih deyr 
Mac Yee. 

Agh ver eh dooin wheesh 
Nagh vod chengey ginsh, 
Dy bragh nee mayd beaghey ayns gloyr marish 
Creest. 

HYMN 84. C. M. 

[Father how wide thy glory shines.] 
Ayr ta dty ghloyr soilshean f'eer vooar 

Feer ard dy chur-my. ner ! 
Thousaneyn cowrey trooid' yn ooir, • 

Thousaneyn trooid yn aer. 74 

2 Dty obbyr soilshagh raagh dty phooar> 

Dagh nhee myge^yrt-y-mooin, 
As ta shin fakin neesht dagh oar, 
Dty hurranse-foddey dooin. 

3 Ayrn jeh dty ennym sotlsbit raaghf, 

Ayns dagh nhee t'ou er chroo ; 
T'ad soilshagh dooin dty laboraghv 
As cre'n Jee pooaral oo. 

4 Tra ta shin fakin dty chairail 

Dy chosney seihH 'peccoil ; 
Eulys as chymmey neesht eoardaif, 
Ayns cummey feer ghloyroil. 

5 Ayns shoh ta Jee ry-akin plain, 

Cha vod creloor erbee 
Ginsh, quoi s'gloyroil jeu ta soilshean, 
Cairys, ny myghin Yee. 

6 Agh nish ayns yrjey 'ghloyr ta'n Eayn 

Soilshean ayns niau dy bra : 
Ainlyn ta loayrt jeh'n ennym beayn, 
Yn moyliey s'feeu cur da. 

7 O Ihig doa maroo moylley Jee, 

Dy imlee troggal kiaull; 
^°oo e y as yindys greinnagh' mee> 
Graih cur yu slane ayns shiaull. 

HYMN 85. C. M. 

[Iiifinite, unexhawsted love.*] 

1 YeESEY yn ghraih ayd ta fegooish 

Caghlaa, as gyn faillerl : 
Tra t'ou er ve cha dooie shoh dooys, 
Cha Ihiass da 'nane dooyteil. 

2 Cooin Ihiam dy graihagh cur dhyt booise/ 

Hur son my annyra baase '. 
As prowal lheead as lhiurid neesht, 
Yrjid, as diunid, grayse. 75 3 Dty ghrayse ta cheet dy palchey neose, 

Dy arryitagh veih niau ; 
As legooish kioiie, veih eash, gys eash, 
Roshtyn er slane sheelnaue. 

4 T'eh roshtyn trooid yn seihll cha Ihean 

T'eh stoyr ta er dy rieau ; 
Cha jagh eh shiaghey rieau unnane,, 
Son mish va'n fer s'neu-feeu. 

5 My pbeccaghyn va ard er n'aase, 

Er roshtyn seose dysniau: 
Agh foddey syrjey reesht ta'u ghrayse, 
Ta'r leih ad ooiiley dou ! 

6 Yn diunid t'ayns graih flaunyssagh, 

Quoi'n ainle ta abyl giush ! 
O cur dou soylley firrinagh, 

Jeh'n gioot dy ghraih ta wheesh. 

7 Cha dowin as niuriu hooar eh ujee, 

As hayrn eh mee ass shen ! 
As Yeesey hig dy reill my chree, 
As eisht bee'm slane jeant glen. 

8 Tar nesoe ày tappee Hiarn ghraysoil^ 

Gow mee dhyt hene my Ayr ■ 
Soie ayns my chree dy stoyl reeoil, 
As reill son dhyt t'eh cair. 

HYMN 86 4 7's. 

[Glory be to God on high.\ 

1 Booise as gloyr da Jee yn Ayr, 
Jee, e ghloyr ta lhieeney'n aer, 
Gys cloan gheiney dy row shee, 
Aigney mie, as foayr veih Jee. 

2 Streeu dy voylley lesh un chree 
Uss ; uyn Ayr gloyroil, as Ree: ] 
Jee dy phooar as graih, dy bragh 
Nagh vod sbin y ronsagh' magh. 76 3 Ooilley'n eiroo, nish Ihig daue streeu, 
Dy cliur gloyr dhyt t'er dy rieau ; 
Shi'yn dy booisal, oddys gra, 

Jee dy ghraih, fegooish caghlaa. 

4 Yeesey, t'ou dooin Jee as Chiarn, 
Mac ! yn Ayr dy bragb er-mayrn ; 

, Creest ren surranse er y chrosb, 
Son ain peccee ayns shoh wass. 

5 Uss, ta loayrt son ain rish Jee, 
Jean shin ayns dty uill y niee ; 
Cur ansoor as tar dy chion, 
Uss yn Ihiasagh ernyn son. 

6 Eaisht, O Chreest, ayns niau soilshean* 
Marish dt'ayr gloyroi! unnane: 
Mayrt yn Spyrryd-Noo dty lheid, 
Gloyr, as moylley, da'n Trinaid. 

'HYMN 87. 8. 8's. 

[Aimy, my tinbelieving fears.~\ 

1 Er.sooyl voym aggle as dooyteil : 

Cha beem's ny smoo ayns stayd cha treih 
Ga liiy Haualtagh foast cha vel 

Er hoilshagh aalid gloyr e oaie : 
Agh nee son shen neem's Ihiggey da 

Yn raad, as lhiantyn da'n volteyr ? 
Cha jean, trooid niart y Chiarii dy bra, 

Nee'm streeu as cur my varrant er. 

2 Ga ragh yn billey-feeney mow, 

Yn billey-olive fegooish ooil, 
Ny biljyn-figgagh fioghey roue, 

As mess yn vaghyr scaht er-sooyl ; . 
Ga nagh beagh veg jeh'n maase er-mayrn>. 

As murran gastyrt yn chioltane ; 
Ny-yeih nee*m gloyragbey 'sy Cbiarn ; 

Gys my IJaualiagh gpvin a.rrauy. 77 3 Ga ta my annym's tannaghfyn 

Ayns stayd cha chyrym, neu-vessoil, 
Follym jeh grayse as bannaghtyn; 

Gyn veg y vie, agh slane peccoil; 
Ga ta my gherjagh tilgit sheese, 

My yerkal follym giarit jeh ; 
Ny-yeih nee'm boggey ghoaill ayns Creest, 

T'er yannoo lhisagh ass my Heh. 

HYMN 83. C. M. 

[Thereisa fountain JUl'd witk blood.} 

1. T^ farrane ayn ta Ihieent lesh fuill 

Ren roie veih Eayn y chee ; 
Py voddagh peccee veih dagh foill, 
Ayns shen ve er ny niee ! 

2. Yn maarliagh Jiene ghow boggey mooar, 

Tra ren eh fakin eh : 
As mish va neesht neu-ghlen dy liooar, 
T'ayns shen er my livrey ! 

3. Fuill Chreest pha jean ee coayl y bree, 

Agh kinjagh pooarail ta ; 
Perrey yees ooilley nooghyn Yee 
Goit seose gys maynrys bra. 

4. Neayr ren mee fakin yn farrane, 

Ta sauchys aym as aash ; 
Graih tìaunyssagh t'er ve m'arrane, 

As bee eer gys my vaase, 

5. Eisht ayns agjrt s'ooasle ta fys ayni, 

Nee'm singal jehdty phooar; 
TFa vees yn chengey voandagh t'aym, 
Ny Ihie ec fea 'syn ooir. 

6. Bhe er my lìoa dy shickyrta 

Greie-chitfullee heose ayns niati ; 
Dy voylley Jee er sou dy bra, 
Shen gioot va kionmt ddu. 78 7. TVh jeant as shiaullit son aym neesbf, 
Dagh nhee ta ayns y chair 
Dy voylley ennyrn Yeesey Creest, 
Gysooashley ard yn Ayr. 

HYMN 89. C. M. 

[C'ome let us join our cheerful songs.'} 

1. O tar-jee Ihig dooin goaili arrane, 

Myrainlyn roish yn stoyl, 
Thousane d'housaneyn myr unnaue, 
Ta moylley eh lesh kiaull. 

2. Feer feeu ta'n Eayn hur baase t'ad gra s . 

Dty chosney ooashley beayn ; 
Feer feeu ta'n Eayn ta'n cree gimraa, 
. Son peccee hur eh'n pian. 

3. Ta Yeesey feeu jeh ooashley vooar, 

Jeh gloyr as pooar dy bra; 
As moylley smoo ny t'ayns nyn booar, 
Vees kinjagh currit da. 

4. Lhig da'n slane croo nish myr unnane, 

Moylley yn ennym beayn; 
Gys Jee yn Ayr sheer goaill arrane ! 
As ooashley chur da'n Eayn. 

HYMN 90. L. M, 

[Let all that breathe Jehovah's praise.] 

1. LniGda dy chooiìley nheecur booise 

Da'n Cliiarh, Jebovah nyn ver-croo, 
Moylì 'shiu eh niau as thalloo neesht, 
Ren shin ass veg lcsh pooar eghoo. 

2. Tra ron eli loayrt yri goo brecoil, 

Dagh lihce rcn hegy* rt e choraa • 

Liorish e ghoo {e Vac) gloyroil, • . 

Dagh nhce va to.shiaght eurril da. 79 3. Yeesey, yn Chiarn, as Jee mooar shen, 

Ren cummey slane sheelnaue, as mish,. 
Mish, son dy voddin cur er enn', 
As eh dy biallagh 'hirveish. 

4. As nish (my ver oo hene dou popar,) 

Dy arryltagh yiow slane my chree; 
As my nee'm dt'aigney er yn ooir, 

Dy leah vee'm mayrt ayns niau my Yee. 

HYMN 91. C. M. 

[Lifl up your eyes to ih ì heavsnly seals.~\ 

1. Trog-jee nyn sooillyn seose gys niau, 

Raad ta'n Saualtagh soie, 
Ta ass nyn lieh loayrt risli e Ayr, 
Ayns graih t'eh son eu guee, 

2. Son ayds O m'annym, hur eh'n baase, 

As gheart eh fuill e chree ; 
Aggyrts y leiglì ren eh chooilleen, 
Eisht hie eh sepse gys Jee. 

3 Padjer as booise vees soit jeu nish, 
My t'ad veih grunt y chree, 
Nee Creest nyn saggyrt gpaill nyn gpoish 
Dy hoiagh roish y Ree. 

4. Nee Creest cur lesh my phadjeryn, 

Kiongoyrt rish stoyll e Ayr; 
Trooid tpilchin Chreest bee soiagh jeant 
Jeh m'osnaghyn as jeir. 

5. O Ayr, jea'n leih daue, nee eh gra, 

She son oe hur rnee baase ; 
Cha baillym un unnane jeu 'choayl, 
O cur daue foayr as grayse. 

6. Jymmoose yn ayr ta leah cliyndajt 
'" Troàid àccan nynbleadejr; 

Gra, Vac trooid grayse nee'm ad hauai}, 
> As er dly gnraiVs t'ad seyr. 80 

H, O cur jee booise da'n Ayr graysoil, 
As moyll-jee 'ennym noo; 
Cnr-Jee dagh gloyr da Yeesey Creest, 
As gloyr da'n Spyrryd Noo. 

HYMN 92. P. M. 

\Ye heavenly chmrs,] 

1. Lhig dooin goail arrane, Marish flaunyssee, 

Dy vovlley nyn Jiarn, Lesh firrinys cree ; 

Shen t'afn riisihìayiis soylley, Ta feeu jeh nyn 

mooise ; 
Daghgloyrasdaghmoylley,Tacairagh<laCrefcst 

2. Ard-voylley gys Jee, Ta reill er-nyn skyn ; 

T'er ghiootal dy free, As er chur neose hooin 
Creest Yeesey Saualtys, As gerjagh e chloan ; 
T'eh eearlys jeh inaynrys, As bea fegooish 
kione. 

HYMN 93. 8 7*. 

\Meet and right it is to praise.} 

1 Cooie as cair te moylley Jee, 

Dagh traa, as ayns dagh saase : 
Gloyr y choyrt da Chreest uyn Ree, 

Yn Jee ta lane dy ghrayse: 
Lhig dooin ooilley nish goaill ayrn, 

As toyrt-booise y hebbal da : 
Ooashley feeu y chur da'n Chiarn, 

Eer nish, as son dy bra. 

2 Ad ta heose ayns soilshey dt'oaie, 

Ta nish lesh un choraa : 
Moylley laa liauyr fegooish oie, 

Nagh vel goaill fea dy bra ; 
Ainlvn as ard-ninlyn neeslit, 

Moylhv's Three-unmme tjioyror!; 
Cur diiyt ooashley, tuittym sbeese, 

Ayns yindyss roish dty stoyl. 81 

3 BailJin cur dhyt moylley neesht, 

Er son dty Vac hnr baase ; 
Da nyn Jiarn cur moylley's booise, 

Ta dooin cha laue dy ghrayse; 
As da Jee yn Spyrryd Noo, 

Ammys feeu y hebbal da, 
Troggal kiaull lhig ooilley'n croo, 

As ooir gys niau hyndaa. 

HYMN 94. S. M. 

[Father in whom rve liye.] 

1 Ayr fiaunyssagh, she Iiort 
T'ain bioys, niart as bree; 

Dhyts baillin booise as moylley choyrt 
Son croo shin, as dagh nhee : 
Shiuish ainlyn cur shiu da 
Ard ghloyr lesh slane ny booar; 

As deiney'n chiaull gherjoil hyndaa, 
Gys flaunys veih yn ooir. 

2. Nish, as er son dy bra, 

Da Jee yn Mac cur booise, 
Shin hene myr oural 'hebbal da 

Ren shin y Chionnaght reesht ; 

E ghraih lhig flaunyssee 

Insh magh trooid eashyn beayn ; 
As geam saualtys ard gys Jee, 

Saualtys gys )n Eayn, 

3. Lhig da dagh noo cur booise 
Da spyrryd bannit Yee ; 

Ta tayrn lesh shaghrynee gys Creest, 
E phooar ta glenney'n cree ! 
Ainlyu cha vod dty ghraih 
Ta wheesh, y hoìlshagh magh ; 

Ny strooanyn maynrey void ta roie, 
Dy vo gg 8 y flauuNSsagh. 82 

Lhig slieshaght-chaggee niau 

Cur aloyr da'n Three-unuane ; 
Dhyts Ihig da ooillley cloan sheelnaue 

Cur graih, asgoaill arrane : 
Yn aer 's yn ooir un laa 

Nee chea kiongoyrt rish dt'oa'ie ; 
Agh eisht yiow moylìey son dy bra, 

Veih ooilley cloan dty graih, 

PRAYLL. 
HYMN~95.~ 6 8's. 

[Jesus, thou sovereign Lord ofall.] 
Yeesey, t'ou Chiarn er-skyn dagh nhee, 

Er son dy bragh fegooish failleil : 
Eaisht rish dy phobble hood ta guee, 

As O jean gynsagh ad dy phrayll ; 
Spyrryd dy accan jeean breeoil, 
Deayrt orrin neose, O Ayr ghraysoil. 
Cha vel ain eer yn vieys sloo, 

Smooinaght ny yeearree mie erbee, 
Gys nee uss ren yn seihll y chroo, 

Yn phooar y hoilshagh ayns nyn gree ; 
Eisht ta shin ayns dty spyrryd geam, 
As cur dhyt reesht dty ghiootyn hene. 
Dty chloan ta hood ayns seaghyn geam; 

Cur clashtyn da nyn badjeryn, 
Cooilleen nyn yeearree, as nyn veme", 

Ayns traa dangeyr, as miolaghyn; 
Cordail rish firriuys dty ghoo, 
Deayrt orrin neose yn Snyrryd Noo. 
D'ymmyrkey lesh annooinnid vooar, 

Dty phobble hene ta brisht ayns cree; 
Dy vod mayd gleck rhyt hene lesh pooar, 

As barriaght v'ain marish Jee : 
Spyrryd dy accan jeean cur hooin, 
As jean dty enijsh hene chur dooits. 83 6 Spyrryd cly aecan ass nyn leih ' 

Cur dooin, ta er dty hon waiteil i 
Erskyn dagh gioot, cur dooin dy ve 

Abyl dy chooilley hraa dy phrayll i 
Yn bannaght shoh cur dooin O Yee I 
As marish ver oo dooiu dagh nhee. 

HYMN 96. L. M. 

\On all the earth thy spìrii pour.] 

1 Dty Spyrryd deayrt er ooilley'n ooir, 

Ayns cairys croo ee ass-y-noa 
Lhig da'n reeriaght ayd cheet lesh pooar, 
As reeriaght niurin tuittym fo. 

2 Myr thooilley niartal lhig e cheet, 

As roish dy chooilley noid y stroie: 

Derrey vees ooilley'n seihll shoh reilt' 

Lesh credjue gobbragh > lorish graih. 

3 Lhig da dty spyrryd ayns cìagh boay! 

Dy palchey skeayley magh e vree ; 
Derrey nee graih, as mess graysoil, 
Blaaghey, as skeayley ayns dagh cree, 

4 Shoh jean y yialdyn dooin, O Ayr, 

Uss ta dy bragh dty ghoo cooilleen ; 
Cooilleen dty ghialdyn, dooin te cair, 
Ayns aile dy ghraih soilshee oo hene, 

HYMN 97. S. M. 

[Spirit of faith, come dorm.'} 
I O Spvrryd Noo, lar hooin, 
Lesh gerjagh gys dagh creei 
Soilshee yn Ayr nish coardit rooin 
Trooid fuill Mac graihagh Yee i 
Tar cur dooin shee as aash, 
As sooillyn d'akin Creest: 
Eh hur, son dagh drogh-yantagh baase, 
Son avm's najdi hur eh neesht K 84 

2 'Nane cha vtl abyl gra> 
Yeesey, e Hiarn <ly ve, 

Derrey ne'oo coyrt y hoilshey da> 
As-ayrn ayns goo ytf vea ; 
Ei&fat ta shin gennaght pooar 
Yn uill ta cur dooin shee : 

As geam lesh graih, as boggey mooar, 
She-oo iny Hiarn, my Yee ! 

3 Dy goghe dfagh annym rish 
Hug er nyn son e uilì ; 

Tar Spyrryd Noo, as soilshee nislì, 

È ennym smoo breeoil ; 

(Yu ghrayse ta chebbit daue, 

Yn phooar ta cheet veih Jee,) 
As bee leeideilagh slane sheelnaue, 

As reill dy chooilley chree. 

4 Cur dooin yn credjue bio, 
Eshyn ta cosney'n gioot> 

Ta echey fenish jeh bea noa, 
As credjal fegooish dooyt ; 
Dagh noid t'eh lhieggal sheese, 
Ny sleityn t'eh dy lheie, 

SauaiJ dagh 'nane ta geam er Creest ; 
Jeant fìrrinagh ayns graih. 

HYMN 98. C. M. 

\Co<me aid thy servants, blessed Lord.J 

1 Shass liorish dt'eirtyssee my Yee 

Lest pooar breeoil dty ghrayse ; 
As cur daue yeearee jeean nyn gree, 
Yn rass t'ad cuirr dy aase. 

2 Foshil dagh cree dy ghoaill dty ghoo, 

Choud's ta.dty yialdyn gra 

Dy vel oo booiagh coardail roo, 

My nee ad hood chyndaa. 85 

3 Eìsht Ihig thousaneyn chyntlaa hood, 

Ec eam breeoìl dly ghrayse; 

Dy vod ad myghin cheddyn trooid, 

Yn Eayn ren surranse baase. 

4 My Yee, jeeagh neose er peccee voght, 

T'ayns dorraghys ny lhie ; 
Cur daue dy ennaghtyn nyn loght, 
As grayse dy hyndaa thie. 

Chaggle ny peccee veih dagh ayrn, 

(Ga t'ad ayns coontey wheesh ;) 
Dy vod ad ve un woaillee Hiarn, 
Fo'n bochiIP graihagh Creest. 

HYMN 99. 8 &&. 

IJesus hmr tìiy saints- petition.] 

1 Yeesey, eaisht rish eam dty nooghyn, 

Ayns dty ennym hene ta prayll ; 
Nish ayns myghin croym dty niaug!iyn> 

Da dty phobble cur meeteil : 
Da nyn accan jeean cur clashtyn, 

Cur dooin nish ansoor dy hee ; 
Lhig dooin er dty vieys blashtyn, 

Tar lesh gerjagh gys dagh cree. 

2 Jeeagh c'vvooad sooill gys niau ta troggit, 

WhiJleeri cree son Yeesey fieau, 
Accan jeean nagh vod ve obbit, 

Geamagb, " Yeesey, tar dy bieau ;" 
Baillin jeh dty ghraih goaill soylley ; 

Jean dty noidyn 'hilgey sheese ; 
Gow yn reiltys as yn moylley, 

Lhieen dagh cree lesh graih, as booise. 

3 Fockle feer gherjoilagh chlinym, 

M'annym booisal cla'n coraa; 
" Raad vees jees ny three ayns m'ennym, 
Beem's ayns shen." ta Yeesey gra ; 

H so 

Xish my t'ou uss Biarn er gerrejv 
Lhig tlooin gennaghtyn dty phooaf ; 

O hanalfagh ! tar ny sniessey, 
Soilshee dty hanaltys vooar. 

4 As cly bragh nagb jean treigeil shin, 

Freill dy chooilley ànnym faase j 
Trooid yn aasagh jean leeideil shin. 

Bee nyn garrey dooiegys baase; 
Eisht my Hiarn 'syn oor feraoil slien,- 

Jean dty phobble y hauail : 
Eer ec haase, bee feer ghraysoil dooin>. 

Lhig dooin ayns dty hee paartail. 

HYMN 100. C. M. 

\Eternal Sun of Righteousness.'} 

1 irree ghrian dy chairys vra, 

Jean soilshean ermy chree ; 
Cur dou dy akin soilshey'n laa, 
Dy voggey asdy hee. 

2 Dy hoiishey flannjssagh cur dou, 

D y ch u r- m y - n er d ty oa'ie : 
Dy voddym shooyl'sy raad gys niau, 
Geiyrt er yn Jee dy ghraih. 

3 Trog seose dty enish er my chree, 

Dy vod dty Ihiannoo nish 
Fakin (fegooish scadoo erbee) 
Yn Jee mooar coardit rish. 

4 Cur er my voggey gloyroil gaase, 

My ghraih, my er-kionnee; 
Dy vòddym fakin trooid dty ghrayse, 
My annym sauit ayns Jee. 

5 Dy hee myr strooan dty ushtey bio, 

Marish pardoon cur dou ; 
Boggey dy ghlennid cree ayns shoh, 
As iurg shoh boggey niau. 87 
HYMN 101. C. M. 

[Thou Son qf God, whose fimuing eyes.\ 

1 Uss Vac y Jee, t'ou cur-rny-ner 

As toiggal gruntdagh cree ; 
Jean soiagh' nish jeh nyn shirveish, 
As hee nvn mast'ain, Yee. 

2 Ta shin nish crommey roish dty sio\l, 

Er-lhien lesh jeeanid cree ; 
Agh soilshee Hiarn, vel slaue ad shoh 
Cur ooashley feer dhyt, Yee. 

3 Vel 'nane ayns shoh uagh nioue da oo, 

Ny gennaghtyn e eme ; 
Joarree da'n uill ren kionnaght da 
Paidoon, yn uiil ayd hene. 

4 Ciiyudaa'n vee chredjue echey nish, 

■As soilshee da 'ghanjere ; 
O bwoaill e chree lesh trimshey trorne 
Cur arrys da ayns jeir. 

6 O .«ur er geam, cre shegin ye jeant 
(Lesh aggle lhig eh craa) 
Dy vod-dym ve er my hauaiJ, 
As shaghney treihys vra P 

-6 Shegin dou chejleeragh roie gys Cieest, 
Lesh arrys as Iesh co ; 
Gyn arragh raad y chur da oik, 
As shen choud as veem bio. 

jf Shegin dou dy jeean son credjue guee, 
As streeu dy wooiys y Cliiarn ; 
Siiegiu dou ayns Creest ve ru^git reesht, 
Er-uouiiev haaae vees m'avru. S8 

CAGGEY. 
HYMN 102. S. M. 

[0 lettliy powerful word.1 
1 Dty phooar breeoil cur dou, 

As niartee m'anny.m faase ; 
Dty hionney stiagh, as recriaghl niact 
Y ghoaill myr lesh tranlaase. 
2 Cooin Ihiam, gys ymmyd vie 
Dy chur dagh gioot, as grayse : 
Nish, cosney'n gioot smoo ard dy ghraih> 
As maynrys lurg y vaase. 

HYMN 103. L. M. 

[God of my life, whose gracioits powcr.~\ 

1 3ee jeh vea, dty phooar graysoil, 

Trooid gaueyn baaish er my leeideìl, 
Er hyndaa voym yn oor baasoil, 

Freayll seose isy chione tra vein sinkeiL 

2 Ayns slane my raad goym rish dty roih, 

Dty ard chiarail hug lesh mee trooid, 
Cooin Ihiam 'sy raad kinjagh dy roie, 
My chesmadyn leeid jeeragh hood. 

3 Yn faarkey goaill rish pooar clty roih, 

Er my Jivrey ec sarey Yee; 
. Cha voddagh eh my vioys 'stroie, 

Son uss my Hiarn, va coadey mee, 

4 Er broogh yn oaie ren oo sparail, 

Cha ren oo freayll dty chooney voym, 
Hooar mee oo faggys dy hauail, 

Dy eiyrt er-sooyl yn chingys trome. 

5 Quoi gys nee'm goll son veg y vie P 

Agh ehea gys niy haualtagh beayn ; 
Sauchey ayns dt'oghrish dy Jhie, 
As fastee ghoaill fo scaa tlty skian. 6-Dty chreerraght, flaunyssagh cur dou, 

Ayns dagh dangeyr livrey uss mee, 

Mish yinnagh tuittym gys toyrt-mo\y, 

Agh t'ou ny stroshey ny my chree. 

7 Tar as jean cumtnal ayns my chree, 
As fuirree marym soti dy bra, 
Yn camm veesjeeragh eisht my Yee, 
Yn dorraghys yees cail't ayns laa. 

HYMN 104. S. M. 

[Soldiers of Christ, arise.J 

1 Cctr shiu sidooryn Chreest 
Yn eilley-eaggee miu ; 

Coamrit lesh pooar yn troshid neeshi 

Ta Jee <ly yialdyn diu ; 

Niartal ayns Creest nyn Ree, 

Yn Chiarn jeh shesbanht niau ; 
Son ad ta credjal ayns Mac Yee, 

Dagh-nqid ta ìhieggit roue. 

2 Eisht shass-jee dy creeoil, 
Lesh slane e niart as bree ; 

Goaill son y chaggey spyrrydoil 
Slane eilley-caggee Yee; 
Tra vees nyn obbyr jeant, 
Nyn noidyn currit sheese, 

As veih dagh peccah sejr as glen't, 
Eisht shassoo sìaane ayns Greesf. 

3 Eisht shass-jee noi dagh noid, 
As cur shiu eddin daue ; 

T*ad cheet lesh dewilys lane dy vroid, 
Trooid magh yn Jaa dy ghaue : 
Ny-yeih nagh lhig shiu Ihieu, 
Dy dunnal shass-jee magh, 

Yn eilley sollys currit miu, 
Dy chtiirys tiauDys^gh. 90 

4 Eisbt freil-jee arrey geyre, 
Dy niartagh'n annym faase, 
Gow shria dy chooilley nhee ta cair ; 
Dy chooilley gbioot as grayse: 
Ayns order caggee freilt, 
Dy chaggey lesìi un chree, 
Agh Ihig dy chooilley 'nane ve eil't 
Lesh aigney Chreest, nyn Ree. 

HYMN 105. 8 7*s, 

{Jesu, lover of nty soul.~\ 

1 Yeesey t'ou-uss dooys feer dooie , 

Dt oghrish boayl dy hauchys dou* 
Veih ny thooillaghyn ta roie, 

As ynsterrym t'er dagh cheu : 
O haualtagh coadee mee, 

Derrey vees yn streeu aym rey; 
Leeid my annym eisht ayns shee 

Stiagh 'sy phurt, raad baillym 've. 

2 Sauchys arragh cha vel aym, 

Aynyd ta mee cur my hreisht ; 
Jean dy kinjaghcooney lhiam, 

Freill, O freill my annym seose. ! 
Ort ta ooilley my hreishteil, 

Oota gerjagh mee dagh laa ; 
Jean my chione ta rooisht endeil, 

Freill mee sauchey fo dty scaa. 

3 T'ou O Chreest dagh nhee ta mie ! 

T'ou ny s'deyr dou ny dagh nhee ; 
Trog ray annym ta ny ìhie, 

Slaanee'n boght ta brisht ayns cree : 
T'ou uss casherick as gloyroil ; 

Mish lane ueceah, as angaish ; 
(Lane dy vroid dy stoo peccoil,) 

T'.ou-uss yniick lane dy glirayse. 91 

4 Palchey grayse ta ayd my chour, 

Grayse <Iy liooar dy ghlenney mee ; 
Lhig da'n strooan roie. veih dty stoyr, 

Glen, as freill mee glen ayns cree ; 
Uss farrane gerjoil y vea, 

Ushtee nish my annym paa : 
Gell dy kinjagh gyn goaill fea 

Ayns my annym, son dy bra. 

WATCHAL. 
HYMN 106. C. M. 

\Thus I resolv'd before the Lord.J 

1 Shoh va my vreearey fenish Yee, 

My hengey nee'ra y reayll ; 
Nagh bee drogh-ghoo, ny loght erbee, 
Ry-gheddyn ayns my veeal. 

2 Ny-yeih fud sleih jeh glare neu-ghlen, 

My shegin dou laa vaarail, 
Freayll arrey smoo nee'm yn laa shen, 
Nagh loayrym jeh fardail. 

3 S'coan Ihigym da my veillyn loayrt 

My smooinaghtyn graysoil; 
Nagh bee my yeeanid crauee spoyrt, 
Ny gamman da'n craidoU. 

4 Agh my hig oor dy vaikym caa, 

Cha gailìym rouyr my chree ; 

Lhig da'n craidoil cur tastey da, 

Dy vod mayd loayrt son Jee. 

HYMN 107. C. M. 

\I want a principle within.1 
1 Towse d'aggle crauee baillym vaym 
Dy' ghardal slane my vea, 
Kinjagh dy chur er peccah enn ; 
'S lesh dwoaie dv akin eh, m 2 Nagh dreigym aragh dty hirveish, 

Ny'r Jee cha dooie cur sneih, 
Cur cree meen foalley, as consheause 
Ta tastagh, dooisht, as meigh. 

3 Cha tastagh, bioyr, as clagh y thooill, 

Lhig da'n chonsheanse aym've ; 
Sheer er my hwoaie, ayns slane my ìiQoyl, 
Jeh'n noid ta lhie cooyl-chlea. 

4 My yinnin jeh yn raad chyndaa, 

Dy Jeah cur oghsan dooys, 
As Ihig dou keayney oie as laa, 
Son brasnagh' dty yymmoose. 

5 Oh ! Ihig da'n caslys sloo dy foill 

Cur eunaght jeh angaish, 
As geiyrt my annym, gys yii uill, 
Raad yiow'n fer seaghnit aash, 

'HYMN 108. 4 8's. k 2 8's, 

[Help, Lord, to whom for help l fly.] 

1 Hiarn, ta mee cheet son kemmyrk hood, 
Dagh miolagh myr vee'm goll ny hrooid 

Ò jean uss mee endeil ; 
Gys arrey gyere jean doostey mee, 
Freill ooiìley yeearreeyn my chree, 

As greinnee mee dy phrayll. 

2 Coamrit lesh eilley flaunyssagh, , 
Dy voddym kinjagh shassoo magh 

Noi peccah tra t'eh cheet ; 
Shass liorym kinjagh, niartee mee, 
As lhieen mee lesh eadolys Yee, 

As aggle casherick. 

3 My ragh'n gyn-lort er-'shay'hryn void; 
Agh roish my duittyni pywa yn ooig 

Lhig da'n dan^evr chett rhh 93 Eaie orrym thie lesh oghsan gyere, 
Un shilley graihagh, myr hug er 

Cree Pheddyr dy ve brisht. 
Dty vyghiu orrym's slane cooilleen, 
As jean mee ayns dty chaslys hene, 

Ynrick as fegooish foill : 
Nish er my yannoo aarloo cooie, 
Dy voddym cur-my-ner dty oaie 

Er son dy bragh gloyroil. 

HYMN 109. C. M. 

[Shepherd divine, our rvants relieve.Ti 
Vochilley flaunyssagh tar royd 

Dty phobble dy endeil : 
Dauesyn ta miolit ec y noid, 

Cur niart as pooar dy phrayll. 
Ayns miolagh creoi, jean cooney Iheio, 

Nagh jean ad ayn faileil ; 
Agh orts nyn marrant kinjagh cheau^ 

As fegooish scuir dy phraylL 
Spyrryd graysoil dy accan jeean, 

Deayrt orrin ta shin guee ; 
Dy ghleck, gys shione dooin Creest yn Eayn 

As fakin eddin Yee. 

Derrey ne' oo shin gys graih chaghlaa, 

Ayns y co-chas]ys ayd ; 
Lhig da dagh annym guee, as gra 

" Cha lhiggym dhyt yn raad.'* 
Cha lhiggyms raad dhyt, derrey t'ou 

Er hoilshagh dooys dty phooar ; 
Er hoilshagh dt J ennym graihagh dtOu, 

As dty haualtys vooar. 
Eisht fegooish coodagh giall dou, heoSQ 

Dy akin eddin Chreest ; 
Credjue lesh fakin sìuggit seose, 

As padjer ayns toyrt-booise. 94 
HYMN liO. L M 

jf thou most mighty Sav'wur, thoìi.] 

1 O uss, ta niartal dy hauail, 

Eiyr yoish my annym mee-chairaif, 

Lesh boggey, aggle, as lesh graih, 

Cur doQys dy voddym freayil dty leigh. 

2 O ! Ihig da beam jeh soilshey dt' oaie, 
Skeayley voym dòrraghys ny hoie, 

O ! jean my annym feayr y hiow, 
Lesh aile dy varriaght veih niau. 

3 Son jeeamd a/imey ta mee guee, 
Ny-yeih mee-rioosagh as gyn vree : 

Cur dooys nagli bee ? m ny smoo er gooyl, 
Agh kinjagh ayns dty raaidyn shooyì. 

4 Mennick leshyeearree jeean creeoil, 
Kairii dy chosney'n leagh gloyroil ; 
Watchal, as gaccan, streeu, as prayll : 
Agh s'Jeah ta ooilley reesht failleil. 

5 Ta lhiggey shaghey as mee-rioose 
Geid er my spyrryd stiagh gynyss; 
Booisht mee O Hiarn, lesh pooar dty ghoo, 
Nagh jeanym cadley reesht ny smoo. 

6 Ynrick ayns cree cur dooys dy ve, 
As er dty hons ve slane m'iainea : 
Scugh voym yn seihll marish dagh nhee, 
Ta scarrey'n ghrain aycl voish my chree. 

HYMN 111. S. M. 

[71ie praying Sr.'tr'd hreathe.] 

I Dy watchal gial! dou pooar ; 
Dy phrayll jèah doosley mee, 
As v e i h dagh ribbey t'er yn ooir, 
gow er.sooy! my chiee. 95 2 Tar as livrey mee veih 
Yn seihll, as voish 'imnea ; 

Abbyr rish m'annym, chyndaa th?e ? i 
Er son dy bragh gys fea. 

3 Jean siyr cly chooney ihiam : 
Nagh faag ny sodjey mee : 

Cur lesh yn spyrryd seaghnit aym, 
Às jean my reayll ayns shee. 

4 Nagh sur dou reesht dy roie 
Er shagh'ryn void ayns cree: 

Gow mee pryssoonagh jeh dty ghraili, 
As jeigh mee seose ayns Jee. 

HYMN 112. C. M. 

\My drorcsy powers, why sleep ye so.] 

1 My annym, dooisht as eie gys Jee, 

Cre hon t'ou choud cumrail ? 
Dty churrym mooar, erskyn dagh nhee, 
Cre ta ny sloo kiarail ? 

2 Gow dys ny snienganyn, riàgh Jeean 

T'ad Streeu son grine cha faase ; 
Shi'yn, t'ain dy chosney maynrys veayn, 
Nagh kinjagh goaill n.yn aash ! 

3 Shi'yn er nyn son chroo'n Chiarn dagh nhee, 

Rollageyn heose' syn aer ; « ' 

Gard d'ainlyn, getlagh neose veih Jee, 
Dy reayll shih veih dangeyr. 

4 Shi'yn er nyn son ren Creest yn Eayn, 

Ayns graih feer vooar cheet hooin : 
S'lhiastey dy chosney'n eiraght veayn, 
Ren' uill deyr chionniaght dooin ! 
\5 Hiarn vie as jean màyd still goll raovr, 
Gyn dt'aigney y chooilleen ? 
O Spyrryd bannit, tar veih niau, 
Tar, as gow chymmey jin. 96 

6 Cur dooin lesh bioys er cheu-sthie 
As annym lane dy vree ; 
Lesh credjue bio, as skianyn graìh, 
Dy etlagh seose gys Jee. 

HYMN 113. S. M. 

[A charge to heep I have.J 

1 Dy hirveish Jee dy jeean, 
Shoh'n raue ta currit dou, 

Dy gheddyn aarloo m'annym beayn, 
Dy chiartagh'ee son niau. 

2 Dy yannoo mie dagh oor, 
Myr ta mee gaase ayns eash : 

O 'lhig da goaill seose slane my phooar 
My Vainshter dy hirveish. 

3 Freill mee dy kinjagh mayrt, 
Leeicl mee 'sy chassan cair ; 

As Hiarn, fow aarloo dty harvaant, 
Dy chur dhyt coontey gyere. 

4 Cur jeeanid dou dy phrayll, 
Dy voddym cosney grayse : 

Shickyr, my neem my Hiarn hreigeil, 
Dy'bragh nee'm geddyn baase, 

HYMN 114. C. M 

{God of all grace and majesty.] 

1 Jee jch dagh grayse as yrjey gloyr, 

Ta reill ayns ooashley beayn, 
My ta mee lìish er gheddin foayr, 

Trooid lhiasagh fuill yn Eayn : 
Gard jeh dagh myghin cur uss dooys, 

Marish pardooney mee : 
Aggledy jeanin reesht jymmoose, 

Erspyrrydgraihagh Yee. 97 2 My t'ou dy jarroo myghinagb, 

My oddym Creayll dty ghoo, 
Gyn arragh ve mee-viallagh, 

Gyn arragh brasnagh' oo : 
Cur dooys yn mess dy chredjue share, 

Dy voddym troailt ayns shee t 
As ceau ayns shoh my laghyn giare, 

Dy meen ayns aggle Yee. 

3 Bare Ihiam ve shooyl ayns dorraghys, 

Dobberan son dty hee ; 
Na reesht chyndaa gys rouanys, 

Yn ghrayse ta aym veih Jee: 
Bare Ihiam ve shooyl fo atchim treih 

Er-creau roish corree niau, 
Roish irree'n magh noi'n leigh dy ghraih, 

Ta Yeesey er cur dou. 

4 Agh oh ! cha bailt mee dy ve bio 

Ayns seaghyn, ny angaish : 
Chamoo ta taitnys ayd ayns shoh 

Trimshey cloan deineyfaase : 
Dy chur dou grayse dty haitnys smoo 

O jean mee nish hauail : 
Lesh arrym Ihig dou goaill yn goo, 

Ta Jee as mish coardail. 

5 Siill lhig dou shooyl myr roish dty oaie, 

Ta goaill slane tastey jeem : 
My chree lesh arrym as lesh graih, 

Jean sniemmey nish hood hene : 
Gys vees my laghyn er ny roie, 

Ec cassyn Chreest nee'm. lhie ; 
Èisht marish heose ayns niau nee'm soie, 

Tra ver eh Iesh mee ihie. 98 HYMN 115. C. M, 

\Jesus greai shepherd of the sheep:J 

1 Hood« Yeesey Vochilley'n chioltane, 
Son cooney (a shin roie, 
Dty hiòltane beg, O freiì! ad Hiarn ! 
Ta'n moddey shirrey stroie. 
* T'th cheet lesli olkys Niurin lane, 
Dy skeayley, as dy stroie ; 
T'eh goaill dagh 'nane ta veih'n chioltane 
Da hene, myr spooilley eooie. 

3 Hiarn jean dy" kinjagh shin 'èndeiì,- 

As freiÌJ sìiin lesh dy roih ; 
Fegooish yn woaillee ayd aagail, 
Cha vod eh shin y stroie. 

4 Nagh sur uss da dy skeayley shin, 

Un annym jeh'n chioltane ; 
Agh jean shin lurg dty aigney hene, 
As i'reill shin stiìl unnane ! 

5 Dy graihagh cooidjagh beaghey nish 

Mvr sheu veih'n seihll caghlaa ; 
As geddyn crown gioyroil veih Creest, 
Dy reill ayns nian dy bra. 

HYMN 116; 4 8's. &2 6's. 

[I?e it my only misdom, here.j 

1 She shoh my chreenaght as femwfeisii, 
Jee, slane my laghyn y hirveishy 

Lesh arrym as lesh graih ; 
Bea chreeney Ihig dou y leeideiF, 
Liorish dy chooiiiey olk hreigei), 

As shooyl 'sy chassaii mie, 

2 O Ihig dou si'iH veih pèccnh c'hèa, 
Cree tushtagh (nee oo soiagll je'b,} 

O Yeesey cur uss dou : OT As lhig dfy spyrryd gynsagb mee., 
Cre'n aght share oddym moyiiey Jee, 
As shooyl yu raacj gys niau. 

HYMN 117. 6 8's. 

[O/ì ^ct'e wo pass'd the guiliy ìiigM.J 

1 Mennic er c'heau yn oie peccoi!, 

As cur nyn daituys 'sy chjetoor, 
Go!l gfiyrt er yeearreyn feobdoii ; 

Ny.n maynrys reddyn v'er yn ooir: 
'Traa cail't cha vod mayd jannoo rish, 
Agh ta shin reih'n ayrn s'ooasle nish. 

2 Cha vel shin kiarit dy ghoaill fea, 

Chamoo ny sooiliyn ain y yeigh ; 
Agh ad y hroggal lesh imnea, 

Agh goaill lane foddeeaght dy yei : 
Bieeantyn ayns peccah er vaarail, 

Nagh vod mayd oie son Jee sparail.P 

3 O forl' mayd (Yeesey g'hraihagh) 'choyrt 

-Gys dty hirveisb, dy chooilley oor g 
My nee oo a.gh yn.fockle loayrt, 

Gow mayd arrane lesh boggey mooar : 
Dy chooiiley hengey moylley Jee ! 

As Iheim lesh boggey vees dagh cree. 

4 Loayr ayns y vean ain, Yeesey Creest, 

As Ibig dooin clashtyn dty choraa ; 
Dbyts Ree ny nooghyn ver mayd booise, 

T'er chosney dooin saualtys braj 
O lhig dagh auuym jeh'n chioltane, 

Lesh boggey flaunyssagh 've lane. 

& O lhig dooin troggal seose lesh bree, 
Lesh boggey flaunys er nyn ghing : 
Goll foddey erskyu yn aer gys Jee ì 
Dty skianyn niartai troggal shin ; 
As roie yn coorsegioyroiì ain tliie, 
As cosney'h uiau smoo-a-rd dy .guraih. 100 

SURRANSE. HYMN 118. C. M. 

[God of my Ufe, looh'gently dorvn.] 

1 Jee jeh my vea bee dou chymmoil, 

Jeeagh er my stayd cha trèib ; 
Agh ta mee balloo roish dty stoyl, 
Cha baillym tallagh dt'oi. 

2 Chingys t'ou coyrt son dty harvaant, 

Dy yannoo'n ohbyr ayd; 
Cha baillym trughanys ny plaiynt, 
Tra t'ou cur smaght my raad. 

3 Ny-yeih t'ou lovval dou pleadeil 

Dy imlee ayns m'angaish : 
Nagh bwoaill cha geyre, ta mee faiileil, 
As shymley gys y vaase, 

4 Yn corp marvaanagh shoh t'er-creau, 

Myr bleayst dy aashagh brisht : 
My yinnagh oo agh Ihie dty laue, 
Cha voddin cummal rish. 

5 Ta m'aalid myr y duillag chreen, 

Lesh f'owan er ny stroie ; 
Ny myr y fastvr anmagh hene, 
Ta keayragh' gys yn oie. 

6 Ny laghyn ain ta giare as goaun, 

T'ad lheie er-sooyl dy leah ; 
Adam as earroo mooar e chloan, 
Myr jaagh goll roish y gheay. 

7 She joarree mish ta goaill jurnaa, 

Myr m'ayraghyn va roym ; 
O jean mee aarloo son y traa 
Ne'oo shirrey m'aunym voym. lt)l 

8 Ny-yeih tny veem er n-y sparail, 
Agh tammylt smoo dy hraa ; 
Dy ìrìsh dty ghraih vees my chiarail, 
As moylley oo dagh laa. 

HYMN 119. L, M. 

\0 TJwu to whose all searching sight.] 

1 O Uss ta fakin roish dty oaì'e 

Myr soilshey'n laa, scadoo ny hoie : 
Jeeagh, tà mee geearree son ayd hene, 
O brish (jy chooillèy gheuley jeem. 

2 Glen ass my chree, dagh broid as dross, 
As shickyree m'aignpy gys y chrosh; 
Dy vod dy chooilley nhee t'ayns shen, 
'Ve cairagh myr t'ou hene, as glen. 

3 My ragh'n er-shaghryn void gyn-ys, 
Ayns traa mee-rioose, as dorraghys, 
Nagh faag'mee Hiàrn fo laue'n volteyr; 
Agh Ieeid niee er y chassaii cair. 

4 My veagh ny tonnyn laik my yaih, 
Thooilley dy hèaghyn harrym roie, 
Soilshee dty enish gys my chree, 
Trog seose my chione, as gerjee mee. 

6 Ga creoi, as doillee, vees yn raad ; 
Cur niart dou corrym rish iriy stayd; 
Gys ver oo lesh yn troaiìtagh skee, 
Raad t'ooiiley kiuney, boggey's shee. 

HYMN120. L. M. 

\Thou Lamb of God, thou Prince ef Peaee.1 

I Eayn Yee, she uss yn Prince dy hee, 
She er dty hon ta rn'annym paa ! 
Er son dy ghrayse dy iralee g"»ee ? 
Jean mee 'sy jalloo aycì c'ha'giilaa. 102 

2 Gyh foaisaghf, agh lesh aigney sheelt, 

Usslhig dou akinayns dagh nhee ; 
Ayns graih liort hene lhig dooys ve reilt, 
Jeant glen as casherick ayns cree. 

3 Tra yinnagh pianyn greimmey'n eill, 

As seaghyn laadey m'annym sheese, 
Cur dou lesh meenid dy waiteil ; 
Lesh surranse-foddey gard mee neesht. 

4 As ga dy jean yn seihll caghlaa ; 

Nagh Ihig dooys uss dy bragh hreigeil, 
Dty chesmadyn cur tastey da, 

As goll er dt'eiyrt raad ne'oo leeideil. 

5 Tra ne'oo er Sion shassoo eisht, 

As ooilley niau shirveish nyn Ree ; 
Beem's dy gerjoil ec dty laue yesh, 
As seyr veih pian cur gloyr da Jee. 

HYMN 121. C. M. 

\Thou Lord hast blest my yoing out.~\ 

1 Tar Hiarn, as cur dty vannaght dou, 

Myr t'ou lane keayrtyn ro'ie ; 
As jeau y reayll mee er dagh cheu, 
Nagh jeanym peccah dt'oi. 

2 Jean mee 'sy ehassan cair leeideil^ 

As freill mee fo dty scaa, 
As bee er-gerrey dy endeil, 
Dy chooilley oie as laa. 

3 As.hoods son sauchys lhig dou chea, 

Dagh peccah y hreigeil, 
As ec yn eer co-chaslys jeh, 
'Ve er my arrey prayll. 

4 Nagh iliig dou uss dy bragh' aagail \ 

Ny cooyl chur rish my Yee : 
Ash slane cur jerrey da rouail, 
Liuri.'sh cur dbyt mv chree. 103 

5 O cur dou cree ta glen as noa, 
Ta lane dy ghraih gys Jee ; 
Cha vel mee laccal eisht ve bio : 
Agh cadley ayns dty hee. 

HYMN 122. P. M. 

[Head ofthy church triumjphant,] 

1 Kione dt'agglish heose ayns flaunys, 
Dhyt ver mayd booise lesh boggey, 

Derrey hig oo, 

Dy chooilley uoo 
Myr ainlyn, nee dy voylley, 
Hoods troggal cree as laueyn, 
As blashtyn er dty vaynrys; 

Lesh slane nyn mree, 

Cur gloyr da Jee, 
Ta er choyrt dooin saualtys, 

2 Choud's ta shin ayns y choirrey, 
Goll trooid ny noidyn smessey, 

Booise hood dy bra, 

Dty ghraih dagh laa, 
Ta coyrt lesh shin ny sniessey : 
Goaill boggey nish lesh yindys, 
Jeh'n ghrayse ta er nyn seyrey 

Trooid graih dty Vac, 

Ta shi'yn nish Ihiat, 
Nee freayll shin traa gyn jerrey. 

3 T'ou uss Ieeideil dty phobhle 
Trooid miolaghyn 'syn aasagh ; 

Chouds ne'oo fendeil 

Fegooish dooyteil 
Roish corree yn tranlasagh ; 
Ga'n seihll, yn noid, as peccab, 
Ta streeu dy ghoaill nyn mioys, 

Lesh jeeaghyn hood, 

Hig mayd nyn drooid,- 104 

4 Trooid credjue ta shin fakin 
Yn ghloyr ta cour ain kiarit, 

As ayns shoh wass, 

Cur lesh nyn grosh, 
Gys vees yn leagh shen thayrit ; 
As my ne'oo coontey feeu j'in, 
Myr Steaon va lane dy voggey ; 

Creest hee mayd eisht 

Er dty laue yesh, 
Gys niau dy goaill shin huggey. 

HYMN 123. 4 8's.&2 6*s. 

\Come on my partners in cHstress.J 

1 Tar shiuish, ta nish cumraagyn dou 
Goll trood yn aasagh, troailt gys niau, 

Ta gennaght laad yn eill ; 
Jarrood shiu nish nyn seaghyn giare, 
As jeeagh shiu cooyl yn coan dy yeir, 

Raad ta'n saualtagh reill. 

2 Ass roshtyn towshan eash as traa, 
Jeeagh gys yn boayl dy vaynrys bra, 

Raad ta nyn flaunyssee ; 
Er skianyn credjue trog shiu bieau, 
As chioan shiu seose gys yrjey ? n clieau, 

Dy chosney raad ta Jee. 

3 Adsyn ta surranse er dty ghraih, 

Nee reill ayns gloyr kiongoyrt rish dt' oa'ie; 

Nyn lheid ne'oo Soiagh' jeu : 
Ta liorish credjue, cummal magh 
Er gys yn jerrey firrinnagh 

Fo'n chrosh : nee'n chrown y cheau. 

4 Three keayrtyn bannit ta'n treishteil, 
Troggal yn spyrryd ta failleil ; 

T'eh bioghey merriu neesht : 
Bee'n streeu ain harrish ayns traa giare, 
As shiuish as mish hed seose 'syn aer, 

Ayns ooashley marish Creest. 105 

5 Cre'n sbilley mooar erskyn dagh nhee, 
Gyn coodagh hee mayd eddin Yee ! 

Foddey s'gloyroil ny'n ghrian : 
Lhieeney ny cooyrtyn flaunyssagh 
Lesh kiaull dy voylley son dy bragh ; 

Ayns gloyr as soilshey beayn. 

6 Yn Ayr soilshean soie er e stoyl, 
Yn Mac po-beayn as cha gloyroil ; 

As neesht yn Spyrryd Noo : 
Coardail ayns cur dooin maynrys bra, 
As tuit mayd sheese cur ooashley da : 

Lhieent lesh yn vaynrys smoo. 

7 Ayns treisht jeh stayd ta cha gloyroil ; 
Yeesey, dty chrosh nee mayd y ghoaill, 

As dy feer imlee guee : 
Gys nee oo shin chur lesh hood thie, 
Dy ghoaill slane soylley jeh dty ghraih, 

As Jee ve dooin dagh nhee. 

HYMN 124. 4 8's & 2 6's. 

1 Da dt'ennym Yeesey ver-ym booise, 
Ta seaghyn, aash, as boggey neesht, 

Dauesyn ta cur dhyt gloyr : 
Dagh nhee ta gobragh er son mie 
Eer dooys, ta cowrey jeh dty ghraih, 

Drogh-yantagh goit gys foayr. 

2 She uss, O Chreest, my chronney beayn, 
As er dty ghraih nish surranse jaian ; 

Agh cur dou shilley plain 
Jeh nheeghyn beayn as flaunyssagh, 
Yn chrovvn ta freilt mv chour dy bragh, 

Ta trooid yn aer soilshean. 

3 Myr smqo dy heaghyu currit dou . 
Smoo vees yn vaynrys aym ayns niau ; 

My phian Uoucur-my-ner, 106 

T'eh goit ayns slane recortys ayd, 
As gys rny attey te rollage 
Dy choolley phian as jeir. 

4 Myr shen my nee oo goardagh' eh, 
Lhig seaghyn eisht my chronney ve, 

Dy gheddyn baase dagh ìaa : 
Nee'm goaill dy booisal rish dagh nhee, 
Cur lesh yn chrosh, ta troggal ìnee, 

Dy reiJl ayns maynrys bra. 

nAUALTYS 
HYMN 125. L. M. 

\The spacious Jìrmament on high.] 

1 Yn yijey ta shiu cur-my-ner, 
Obbraghyn mirrilagh 'syn aer ; 

Ny niaughyn sollys soilshagh' magh 
Jeh pooar ynobbree yindysagh; 

2 Yn ghrian gyn skeeys goaill jurnaa, 
Ginsh magh e phooar dy chooilley laa ; 
Dy baghtal soiagh' roish sheelnaue, 
Dy vel eh obbyr vooar e laue 

3 As reesht te dorraghys ny hoie, 
Yn eayst er chaghteraght ta roie, 

Da dagh unuane nee geaishtagh r'ee, 
T'ee soilshagh quoi hug toshiaght jee : 

4 Dagh corp dy boilshey rnooar as beg, 
Dy chooillev phlannet as rollage, 

E schlei t'ad soilshagh' myr t'ad Iheill, 
Gys ardjyn sodjey luagb y theihll. 
-5 As ga dy vel ad slane nyn dhost, 
Combaasal mysh yn seihll shoh wass, 
As nagli vel eddyr goan ny glare, 
Fud soilshaghyn gloyroiJ yn aer; 107 

Agh rish resoon t'ad bagbtal ìoayrt, 
'S coraa feer ooasle Vàà dy choyrt, 
" Laue Yee" t'ad gra, (dy chooilley nane,) 
" Ren shin y chroo," myr t'ad soilshean. 
HYMN 126.* C. M. 

[Lord, I believe tliy cvcry word.~\ 
i Hiarn ta mee credjal slane dty ghoan, 
As farkiaght ort ayns shoh ; 
Fieau son dty ghialdyn derrey yioym 
My niart jeant àss-y-noa. 

2 'Syn eill annoon my oddym ceaa 

Foast laghyn gys dty ghloyr; 
Y'eesey, citm seose yn eorp t'er-creau, 
Lesh troshid roih dty phooar. 

3 My oddys Iheid yn peccagh faase 

E vea ordrail dy kiart ; 
Cnr dou (uss hrog nyn Jiarn veih baase,} 
Towse ymmyrcbagh dy niart. 

4 O jean sparail mee derrey ta 

Aym reesht dty ghraih breecil ; 
Credjue yn cree aym er chaghlaa, 
As m'annym slane gerjoil. 

5 Dty uill dy voddym soilshagh màgh^ 

Ta veih dagh peccah niee ; 
Booiagh ceait laghynseaghnagb, 
My veagli eh aigney Yee, 

6 Shiekert'ou abyl my hauaiJ, 

Soilshee oo hene my Yee; 
Jean ceau magh mac yn inney-veyl, 
As tar as gow ray chree. 

HYMN'lS7. C. M. 

[Father, to thee my soul Ì /?//.} 
1 Ayr, ta my annym jeeaghyn Lood' 
Ort ta my varrant Ihie ; 
Credjal dy shicker dy nee void 
Ta cheet, dagh nhee ta mie. 108 

2 Myghin as grayse dty ghioòtyn hene, 

As creenaght neesht, as pooar ; 
Fegooish yn spyrryd ayd ta shi'yn 
Cretooryn treih dy liooar. 

3 Cha vod mayd goaill un sraooinaght mie, 

Ny fockle mie y loayrt, 
Fegooish dty spyrryd hene, er graih 
Nyn Jiarn, yn bannaght choyrt. 

4 As she e uill ny lomarcan, 

Ta er nyn son gansoor; 
T'er gheddyn cooney er my hon, 
'S dagh aunym er yn ooir. 

5 T'ou gobbragh' ayns ny creeaghyu ain, 

Dagh mie t'ou deayrtey sheese : 
Er son y slane jean coouey Ihien, 
Dy chur dhyt moylley's booise. 

6 T'ou cur dooiii pooar, hood hene dy ghuee, 

Trooid Yeesey ta goaill rooin ; 
Aynsyn ta ain dy chooilley nhee, 
As Jee ta ooilley dooin. 

HYMN 128. 6 8's. 

[O thou who suffer'd on the Cross.~} 

ì O uss ren er yn chrosh paartail, 

Kionnaght parcloon dooin lesh dty vaase 
Nagh vel oo abyl nyn sauail, 

As Ihieeney shin iesh pooar dty ghrayse; 
Yn bannaght choyrt da dagh unnane, 
Lhieeney as casherickey yn slane ? 

2 She er dty oural folley hene, 

Er son dagh bannaght ta nyn dreisht : 
Son she city clirosh ta troggal shin, 

Gys slane saualtys girree seose ; 
Ayns shoh jeant firrinagh ayns graih, 
As eisht meeteil kiongoyrt rish dt'oaie. ìoò 

HYMN 129. 8 7's & 6»s» 

[I mill hearken what the Lord.\ 
Nee'm cur clashtyn, cre nee'n Chiarn 

My-chione my aunyra loayrt ! 
N'agh vel gialdyn ayd er-mayrn, 

Dasyn ta farkiaght ort ? 
Nish dy pooaral shoilshee e 

Gys my annym loayr yn goo ; 
Voids nagh jean-ym arraghchea, 

Ny brasnagh oo ny smoo. 
Kys ta mee er hassoo raagh, 

Noi eam dty spyrryd mie ? 
Lane dy roon mee-viallagh, 

Er stampey er dty ghraih ? 
Mooghey ueesht yn soilshey ayd; 

Brishey void, as dy aagail, 
As da grayse cha jinnin raad, 

Va nastee dy hauail. 
Ga lurg dou v'er yannoo wheesb, 

Dy eiyrt oo voym er- sooyl; 
Foast t'ou farkiaght ayns erreeish, 

Neu-wooiagh dy chur cooyl : 
Foast cha vel mee faagit mooie ; 

Agh t'ou faggys dy livrey, 
Gra rhym cheet, myr ren oo roìe> 

Dy voddym geddyn bea. 
O Eayn meen, as graihagh Yee ! 

Aynyds cha vel jymraoose ; 
Agh yn ghrayse ayd dy nastee, 

Ta er ny hebbal dooys : 
Ta dty roighyn skeaylt dy Ihean 

Dy ghoaill peccee fey-ny-Iaa : 
Uss hur baase son dagh unuane, 

Bailt ooilley dy hyndaa. 
Ta mish goaill oo ec dty ghoo, 

Credjal ny t'ou dy ghra : 

K 110 

&eayrie< my loghtyn, scarrey roo r 
Ga anmagh, hood chyndaa :• 

Hoods son sauchys ta mee chea, 
Ooiiley-niartal ta dty phooar ' y 

Dt'uill ta loayrt sheer ass my lieft, 
Ta er my hon gansoor. 

HYMN 130. C. M. 

{Lor^ I believe a rest remains.J 

1 Hiarn, ta mee credjal dy vel fea, 

Da'n pobble ayd er-mayrn, 
Às adsyn ta goaill soylley jeh, 
T'ad graihagh ort my Hiarn. 

2 Fea, raad ta*ìi aigney ooilley soit 

Dy firrinagh er Jee : 
Peccah, as aggle torchagh, stroit 
Ec graih, t't?r Ihieeney'n cree. 

3 O nish dy vogh r n yn bannaght mooar, 

Trooid credjue cosney eh ! 
Haualtagh soilshee nish dty phooar* 
Veih peccah cur dou fea ! 

4 Gow ass my cljree yn chreoghys shoh, 

Mee-chredjuejean y stroie; 
Cur dooys ytj fea dy chredjue bio, i 
Yndoonaght jeh dty ghraih. 

6 Soilshee dty ennym da my chree, 
Dty ghooghys neesht cur dou ! 
Cha vel mee laccal veg agh Jee, 
Veg ayns y theihll ny niau,- 

6 Haualtagh tar, ec my choraa, 

Dy siyragh neose veih niau ! 
Nagh fuirree voym my vayurys bra, 
As uss hug toshiaght dou ! 

7 Tar neose dy lèah, Hrinaid ghloyrohV 

Dy chummal ayhs my ehree, 111 

As glen er»sooyl dagh nhee peccoil, 
As Ihieen mee slane lesh Jee. 

HYMN 131. C. M. 

\jFor ever here my rest shall &£.J 

1 Dty uill ren roie dy heyrey mee, 

Dy bragh ta cur dou aash ; 
Te ooilley'n gherjagh t'ec my chree> 
Son aym hur Yeesey baase. 

2 Yeesey hur baase, my Hiarn ghraysoil, 

Farrane dy niee mee glen, 
Jean mish y ghlenney lesh dty uill, 
As freill mee still myr shen. 

3 My nee oo mish y ghlenney Hiarn, 

Beem Ih.iat as bee'oo my Yee : 
Niee eisht my chassyn, as dagh ayrn, 
My laueyn, kione, as cree. 

4 Slane bree dty vaase cur gys my chree, 

Er derrey hee'm dty oa'ie ; 
Treishteil ayns soylley coayl e vree, 
As m'annym lane dy ghraih. 

HYMN 132. 6 8's. 

1 O ghraih jean soilshagh oo hene dooys; 

Jean niartagh' nish my annym moal, 
Paa, son cha jeanym mie dt'egooish, 

Cur soilshey dou son ta mee doal : 
My chree lesh trimshey nish ta lane, 
My annym ching, O jean mee slaane. 

2 My ghrian, m'endeilagh, as my Ihaynt ; 

O tar as bee dou feer ghraysoil : 
My hreisht, my varrant, as my niart, 

As t'ou my attey smoo gloyroil : 
My ghraih as neesht my chronney t'c-u., 
JEer billey'n yea as msynrys niau ! 112" 

HYMN133. 8 8>s. 

[ Thou Shepkerd qf Israel and mine.ll 
l Uss vochilley Israel Yee, 

Lane boggey as taitnys oo dou, 
Son ainjvs ny sniessey rhyt, guee, 

Son s'booiagh vein fuirraght raad t'ou ; 
(Ve maroo 'syn aber roessoi), 

Ta biallagh da dty chorra,) 
Ayns dt'oghrish, fassagh' sheeoil, 

As coodit veih'n chiass ayns y Iaa. 
% Jeeagh dou yn boayl maynrey my Yee, 

Yn raad ta dty phobble goaill aaih, 
Ny nooghyn ayns eunys dy bee, 

Goaill boggey ayhs Yeesey hur baase : 
O soilshee nish dooys, dty harvaant, 

Cre hur oo son aym ayns yn eill : 
As 'lesh mee gys Calvary mayrt, 

Dy hurranse, as lurg shen dy reill. 
3 Ayns shen dy ve marish ny eayiu 

My Vochilley dooie cur dou kied* 
As jean raee y assagh' dy keayin, 

Dy kinjagh rish fastee yn chreg: 
Gys shen ta mee shirrey dy chion, 

Dy voddym ve follitayns Jee: 
'Sy Ibiattee va tholl't er my hon, 

As cummit dy bragh ayns dty chree, 
HYMN 134. C.M. 

[My God. I humbly call theeHlhinc.'l 
1 My Yee! t'aym fys dy vel mee lhiat, 

Nee'rn kinjagh cummal shoh, 
Derrey ayns Jee veem ooilley cail't, 

Às slanejeant ass-y-noa, 
*2 Cre'n tra Haualtagh, hig yn oor ? 
Ne'oo soiagh' ayns my chree 
Spyrryg" dy vioys as dy phooar, 
ì)y rcaroys, as dy hee. 113 

3 Yeesey, dty ghraih naghj ean failleil, 

Jean skeayley ayns my chree ! 
'S cha jeanym oo ny stnoo hreigeil, 
Cha shickyr shen ayns Jee. 

4 Dty ghraih ta coyrt yn varrìagbt, 

Cur mart dagh peccah fo ; 
Yn pleccah shen t'erskyn my smaght A 
As cròo mee ass-y-noa. 

5 Hiarh, Ihig da aile breeoi] dy ghraih, 

Foadey ayns m'annym nish : 
Yn dross dy yeearree olk y stroie, 
As Iheie ny sleityn sheese. 

6 O nish dy duittagb eh yeih niau, 

'S my pheccaghyn y stroie 1 
Tar Spyrryd Noo, cur clashtyn dou, 
Tar neose ayns mìe dy ghraih. 

7 Go\y trooid roy annym ghraih yn CtiTarn^ 

Lesh soilshey ayns my chree ; 
As skèayi dty vioys trooid dagh ayrn, 
As jean uss casherick mee. 

3 Feccah as trimshey hig gyn bree, 
Tra veem goit stiagh gys fea : 
Beem's ynrick bio dy voylley Jee, 
Jee dy bragh bannit eh. 

9 Cha jeanym dobbran ny smoo, 

Tra veem jeant glen trooid grayse : 
Agh jeean dy ghloyraghey m'r-croo, 
Sheer fakin gloyr e vaaish. 

HYMN 135. L.M. 

\0 iìiatmy load of sin ivere rjone.] 
1 DY'beàgh laad my pheccah jeem, 
Ds'voddin crommey injil sheese ; 
Ec cassyn Yeesey ceau mee hene, 
My anoym' lhie ec cassyn Chreest. 114 

% Son ayd ta m'annym nish imneagh :. 
Hauahagh my t'ou hene my Yee. 
Cur dooys dty aigney imlee feagh, 
As cur dty yalloo er my chree. 

3 Veih'n whing dy phecagh t'orryra Ihie, 

Hiarn, cur slane reamys da my chree* 
Gyn fea gys veem slane glen cheu-sthie, 
Derrey veem caillit slane ayns Jee. 

4 S'booagh vein geiyrt ort, Yee ghraysoil, 

Goll trooid dagh seaghyn as angaish ; 
Cur lesh yn chrosh ta dhaait lesh fuill, 
Eer laboragh dty ghraih ayns baase !. 

5 Baillym ; agh Q cur hene dou pooar ! 

As veih dagh peccah jean my niee : 
Cur lesh er-gerrey nish yn oor! 

Veem Ihieent lesh hoggey as lesh shee. 

6 Tar Hiarn, lesh gerjagh ayns my chree, 

Nagh Ihig da'n fainagh ayd cumrail : 
Agh soilshee nish oo my hene my Yee ; 
O tar> asjean mee nish hauaih 

HYMN136. 6 8's. 

[The Lord my pasture shall prepare.\ 

} Yn Chiarn uee'n àber aym'ordrail, 
Yn bochill mie ghow's jeem kiarail , 

Cha vaag eh mish ayns feme erbee, 
Lesh lane kiarail t'eh coadey mee ; 

'&y laa my chesmadyn Jeeideil, 
As fud ny h'oie nee eh fendeil. 

2 Dy beign faiHeil; leeh chiass yn Iaa, 
As eryn clieau ve faiynt as paa ; 

Yn boayì veagh druighr, as palchey mess, 
Yinnagh eh'n shauhrynagh chur Iesh ^ 

Yii boayl ta awinyn roie <Jy kiune, 
,\s abev vie ry-gli'eddyii ayù. 115 

3 Ga, coan y vaaish dy beign goll trooid, 

Coodit lesh atchim, as lesh dooid, 
Nhee cha vod jannoo skielley dou, 

T'ou Hiarn, dy kinjagh er my heu : 
Dty lorg sheeoil veagh, cur dou fea, 

Veih dooytas aggle, slane livrey. 

4 Er cassan garroo dy beign goll, 

Sy'n aasagh feayn my raad y choayl ; 
My hee'n shilley jeh evaaish, 

Yn aasagh yinnagh gennal gaase ; 
As messyn blaaghey siyragh dou, 

As strooanyn fe-iyral er dagh cheu. 

HYMN 137. C. M. 

[Jesus hath died ihat I might ìive.\ 

1 Crkest, er my hon ren surranre pian, 

As t'eh er chionnaght mish ; 
Dy voddin geddin ayn bea veayn, 
As ve un spyrryd rish. 

2 Booise dy row hood er son dy bragb, 

Son slane dy vannaghtyn : 
O Ihig dou dty ghraih flaunyssagh, 
Dy slane y ennaghtyn. 

3 My annym geearree jeean son Jee, 

Dy chosney bannaght veih ; 
Myr ooilley lossey ta my chree, 
Son soylley slane jeh' ghraih. 

4 N y giootyn ayd, fegooish oo bene, 

Cha beagh ad maynrys dou ; 
Dt'enish tà jannoo maynrey jeem, 
As raad ta Jee ta niau. 

HYMN 138. C.M. 

[Tke Lord unto my Lord hath said.] 
1 Ytf Chiaru ta rish iny Hiai n er ghra, 
Soie seose ayus ooashley vooar, 
Gys uee dty noidjyn ooilJey craa, 
As crommey roi&h dty phooar. 116 

® Yeesey, my tiiarn, feer niartal t'ou ; 
Quoiver my hreight gyn vree, 
Tra ta my charrey loayrt ayris niau, 
Ny lioie ec laue.yesh Yee ? 

3 As jean my pheccah shassoo magh ? 

Gow dt'eiraght hene my Yee, 
As Oh, nagh Ihig da'n noid dy bragh, 
Reiil mee ayns ayrn erbee ? 

4 Tar eisht, as gow mee ayns dagh ayrn, 

Nagh faag mee ta mee guee ; 
Soie seose dy stoyl as reill my Hiarn 
Dy kìnjagh ayns my chree ! 

5 Myr shen nee'm foìagh' jeh dty reill, 

As ec dty chassyn Ibie, 
Da slane dty leighyn Ver-ym geill ; 
Lesh m'annym er cheu-sthie. 

6 Myr Shen nee'm jannoo aigney Chreest, 

Myr ta ny flaunyssee: 
As soilshee'm bree dty hurranse neesht, 
Yn ghraih t'erskyn dagh nhee. 

7 Yn varriaght, t'ayns Creest my Yee 

Da dagh unnane nee'm ginsh : 
Ta Yeesey, Cliiarn erskyn dagh nhee ; 
Croym shiu ec ennym Creest. 

8 Niurin as ooir nee crommey royd, 

Dagh noid nee coayl nyn rnree ; 
As baase eh hene hed naardey foyd, 
Ayns ooilley t'ou uss Jee. 

HYMN 139. L.M. 

[Come Saviour Jesus from above,~\ 
1 Haualtagh Yeesey cur ansoor, 

As cur hym cooney veih dty stoyl, 
As j;len my chree veih graih yn ooir, 
'S l'ow aarloo cour ayd hene, yn boayl. 117 

2 CTIhig da dt'enish gerjagh mee, ' 

As gushtaghey my annym paa, 

Ta geearree shoh erskyn dagh nhee 

Dy veaghey ort, dagh oie as laa. 

3 Son nhee dy vod yn seihll fordrail, 

Cha jeanym aigney y chur da ; 
Rish seihll dy voirey as fardail, 

Royd lesh dy ribbaghyn, nee'm gra. 

4 Nee'm geiyrt dy jeean da'n chassan mie, 

Ayn nee oo soilshagh dou dty ghrayse : 
Chamoo nee'm arragh 1 oayrt jeh graih 
Agh jeli dty ghraih's hur son aym baase. 

5 Nagh lhig da'n noid veih'n traa shoh magh, 

Cleayney er-sooyl void hene my chree ; 
Son dhyts t'elj cair, eisht reill dy bragh, 
My Hiaru, my Vainshter, as my Ree. 

6 Berchys as ooashley, stayd ny pooar, 

T'ec scihll neu-hickyr dy chur veih ; 
Foddee shiu miolagh, neem's gansoor, 
She Creest, ta m'annym slane dy reih. 

7 Dhyts ver-yms graih as eer dhyt hene, 

Lesh taitnys glen as feer sheeoil ; 
Dy hoiggal uss ve soiagh' jeem, 

My Yee, cre'n stayd ta cha gerjoil ! 

8 Cha nee son berchys ta mee geam ; 

Agh skeayl yn ghraih ayd ayns my chree : 
Cur dooys yn bannaght ta'mee feme, 
Eisht ver-ym seose dy chooilley nhee, 

HYMN 140. L. M. 

[Let not the wise their ivisdom boast.] 
1 Nagh Ihig da dooinney bio boasteil 
Ass troshid, ny ass mooads e cheayl, 
Chamoo ayns berchys cur treishteil, 
Ta Jheie er-sooyl nagh vod eh reaylU 118 

2 E niart dy injil currit lesh, 

As shen ayns bleeantyn giare dy hraa ; 
As cre vel Qoilley *chreenaght eisht 
Tra nee yn joan gys joan chynilaa ? 

3 Yn annyiii ta er Jee cur enn, 

T'eh seyr, as maynrey ceau e hraa : 
Ayns fuill yn Eayn t'eh nieet dy glen, 
As shoh tc oyr dy vog-gey da. 

4 Da'n Chiarn my chairys ver-ym booise 

Er sot\ e ghraih nagh vel caghlaa; 
Grayse, creenaghts niart, as berchys ueesfat 
Ta aym ayns Creest er son dy bra. 

HYMN 141. 4 6's & 2 8's.— t. m. 

1 Choud's nee oo traa chur dou, 

Lhig dooys ve bio dhyt hene, 
Myr ainlyn heose ayns niau, 

Dty aigney y chooilleen £ 
( Imneagb dy yannoo aigney Yee) 
As cur dhyt graih lesh slane my chree. 

2 As tra ta obbyr grayse 

Ayns ma'nnym slane jeant mie, 
Jean kionneeaght dty vaase 

Cys gloyr y cur lesh thie ; 
As jean leeideil mee pauchey trooid, 
As gow my annym maynrey hood. 

HYMN 142. S. M. 

\ply God, my Life, my Love.~[ 

1 My Yee, my vea, my ghraih, 
She hood, she hood ta m'eam ; 

My ver oo cooyl cha jeàn-ym mie, 
Son she oo slane ny t'aym. 

2 Yn ghennallys t'er dt'oaie 
Te gerjagh da my cfaree ; 

Te nian dy ennaghtyn dty ghraib, 
Dt'egooifeh cre sheagh dagh nhee ? Cha vod yn ooir nj r a aer 
Un gherjagh'chur er m'ayrn ; 
Cha vel aym bine jeh'n vaynrys caìr 
Fegooish dty enish, Hiarn. 

She oo ta stoyr my vian, 
Raad ta my vaynrys bra ; 
My aigney soiagh royd e pian, 
My annym hood chyndaa. 

My spyrryd ta cheet hood, 
Cheet hood lesh yeearree jeean ; 
Ny-yeih feer foddey ta mee void, 
Cur lesh mee gys my vian ! 

HYMN 143. S. M. 

[And can I yet delay.~\ 

As vel my ehree cha creoi 
Nagh scar-ym rish dagh nhee t 
Nagh'der-ym cooyl rish boggey'n theihll, 
Dy vow my Yeesey mee ? 

O ta mee nish chyndaa, 
Cha voddym cummal magh 
Dty ghraih ayn baase t'er eignagh mee, 
Ta ayd slane barriaght. 

Ga anrtiagh slane treigeil 

My chaarjyn as dagh nhee, 
Graysoil er-kionnee jean mee ghoaill, 

As shick'ree dou dty hee. 

Tar, gow mee ass-y-clane, 

As jean uss jeem dty hie, 
Shickyree dou dy vel mee lhiajt, 

As soilshee dou dty graih. 

My ynrick yeearree tà 
Dy ennaghtyn dty ghraih, 
Cha baillym arragh er yn ooir* 
Son she oo bun y vie.-' - 120 

6 My vioys, my chronney oo> 
T'ou fondagh ayns dagh nhee 
Oo my hreishteil, my verchys bra, J 
O tar as gow my chree. 

HYMN 144. C. M. 

[WJien all thy mercies, O my God.] 

1 Tra t'ou my annym er ghoaill baght 

Jeh Jee, as e erreeish ; 
Kys eisht chree feayr nagh brish oo magh 
Ayns yindys, graih, as booise. 

2 Dty choadey*B Yee, ren freayll mee bio, 

As hug oo dou dagh nhee ; 
My ruggyr mee veih breiri my voir, 
As reesht er breast ny kee. 

3 Dagh accan treih my row aym glare 

Cha ren oo ad yarrood ; 
Roish hoig my smooinaght aeg annoon, 
Dy yannnoo padjer hood, 

4 Gyn earroo ta ny bannaghtyn 

Ren dty chiarail chur dou ; 
Roish va mee foast er jeet gys eash, 
Dy ghoaill baght cronnal jeu. 

5 Thousane thousane dy ghiootyn mie> 

Ta Jee cur dou dagh laa ; 

As ijerjagh eh dy vel aym cree 

Niflb dy chur moylley da. 

6 Bee'ra booisal da veih laa dy laa, 

As shen choud as vee'm bio ; 
As lurg my vaase, 'sy theihll ry-heet 
Nee'm moyll' eh ass-y-noa. 

7 Nee'm oo y voylley son dy bragh, 

Er son dty vyghin vooar ; 
Agh beaynid hene ta foddey giare, 
Dy chur dhyt gloyr dy liooar. ui 

HYMN 145. C.M. 

[0 for a heart to praise my God,] 

1 ER son cree dy voylley Jee, 

Cree feayshlit seyr veih cron; 
Son cree dy ennaght bree dly uill, 
Vadeayrtit er my hon. 

2 Cree beasaght, biallagb, as meen, 

Stoyl Yeesey ynrycau ; 
As ynrio Creest dy ve ayn loayrt, 
As reill ny lomarcan. 

3 Cree imlee, injil, arryssagh, 

Lesh credjue cooie as glen ; 
Cree nagh vod bioys ny baase' hyndaa 
Veihsyu ta reill ayns shen. 

4 Cree ta caghlaait, crooit ass-y-noa, 

Ta lbieent lesh dty ghraih veen ; 
Ta creeney, cairaigh, glen as mie, 
Lurg cummey'n cree ayd hene. 

5 Dty chree's ta meen, as gyn caghlaa, 

Chymmoil da peccee hreih ; 
My chree's ta seaghnit oie as Iaa : 
Son tushtey jeh dty ghraih. 

6 My chree's dy bragh cha bee ec aash, 

Er derrey yioyra dty hee ; 
Derrey yioym reesht dty phargys Chreest 
As glen veih loght my chree.' 

7 Cur dooys dty ghooghys Hiarn ghraysoil, 

Tar tappee veih dty hie 
Dy scrieu dty ennym er my chree, 
Dty ennym share dy ghraih. 
HYMN 146. L. M. 

[ When, gracious Lord, when shall il be ?] 
1 Cuin, Hiarn ghraysoil cuin oddyra ghra 

Dy vel mee slane lhiat hene dy bra ? 
. Cuin yioym slane towse dty ghialdvn vie, 

Cuin yioym yn eearlys jeh dty ghraih ? 122 

2 Myr Ihiammo doal ta mee rnuaiF. 
Jerkal dy jig oo hene my whail ; . 
Foshil my hooillyn as my chree 
Dy hoiggal bree dty ghoo my Yee. 

3 Uss, unricfc uss, baillym ve aym, 
Treig-ymyn seihll as stìen ny t'aym j 
Cur dou oo hene, cur oo hene dou, 
Roish nhee dy vel ayns shoh ny niau. 

4 Ga dy beign treigit ec y sleih, 

Cha jean oo gobbal dou clty ghraih ; 
T'ou booiagh goaill rish fer erbee, 
Dy jean chyndaa dy ghoaiU rhyts, Yee. 

5 Ga broghe cha jean-y tas eisht dooyteil, 
Shickyr cha jean oo m*y hreigeil ;" 
Cha der oo cooyl rish boght erbee, 
Ta geearree dy heet bood, my Yee. 

6 Hiarn, ta mee ching, O cur dou couyr ; 
Hiarn, ta mee boght, O cur dou stqyr : 
Hiarn, ta mee loobey fo dty laue, 
Livrey yn peccagh boght ass gaue. 

7 Hiarn, ta mee doal, cur soilshey dou ; 
Ta mee anuoon, bce er my heu ; 
Fer-choonee da'n annooinagh bve, 
Gow slane my annym as my chree. 

HYMN 147. C. M. 

[Pm not ashamed to own mff Lord.~] 

1 Cha vel mish naaragh goaill rish Creest, 
Ny dagh nhee chur ìo chosh, 
Ny s'leaie ny obbym gloyr e ghoo, 
Ny scammylt 'chur da 'chrosh. 
1 Yeesey, my Yee ! O shione dooys eh ; 
Ayn ta my slane treishteil : 
JMy anuy m ta cur barrant er, 
Cha jean eh rn'y hreigeil. 123 

3 Feer ta e ghialdyn as e glioo ; 

Ta echey pooar as brce 
Dy reayll shen hreisht mee ayns e laue, 
Gys laa mooar briwnys Yee. 

4 Nee eh goaill rhym kionfenish *Ayr, 

As maynrys ver eh dou ; 
Ver eh dou ayrn ayns e reeriaght, 
Yn vaynrys nagh jed mow. 

HYMN 148. 4 8's & 2 6's. 

\Come Lord, and help me to rejoice.] 

1 Tar, Hiarn, cooin lhiam dy ghoaill boggey, 
Ayns treisht dy glinn-ym dty choraa, 

Un laa d'akin my Yee ; 
Dy scuir veih ooilley my pheecah, 
Loaghtey as blashtyn goo yn vea; 
As gennaght fuilJ y ehee. 

"2 Cha beeyms still ayns trimshey ceau, 
Ny shirveish oo Jee nagh nione dou ; 

Agh bee'm bio dy hoiggal 
Aash dty phobble, taitnys yn chree, 
Lhiurid, lheead, diuuid as yrjey, 

Graih Yeesey dy hauail. 

3 Goaill boggey nish Iiorish credjue, 
Shasspo, as veih mullagh yn clieau 

Fakiu yn cheer dy ghrayse ; 
Awinyn dy vainney as dy vill, 
As messyn Phargys ta ayn stiJI, 

Ayns palchey vooar t'ad gaase. 

4 Cheer dy arroo, as feeyn, as ooil, 
Lurg aigney Yee goit dy foayroiJ, 

Lesh dagh bannagiìt bannit; 
Ayns slien ta'n Chiarn nyn ynrickys, 
Te freayll e chloan ayns shee as grayse, 

As aash dy bragh Uumaght, 124 

5 O dy voddin ec keayrtgoll seosc, 

Gyn furraght er cheu shoh jeh'n vaase, 

Agh nish dy ghoaill yn cheer; 
Jerrey chur er my vleeantyn nish, 
Peccah, aggle, dooyt, as angaish, 
As faasagh follym feayr. 

6 Nish, O my Yeesey gow mee stiagh, 
Ceau magh dty noid yn peccah broghe, 

Yn aigney heiltagh stroie ; 
Toilchinys dty vaase cur dou myr gioot, 
As, O ! inaroo ta casherick, 

Cur dou cronney dty graih. 

HYMN 149. 6 8's 

[Thee tvill I love, my strength, my tower.1 

1 Dhyts ver-yms ghraih, my niart, my hoor, 

Dhyts ver-yms graih, my voggey's crown, 
Dhyts ver-yms graih, lesh my slane pooar, 

Ayns dagh ohbyr, as eer dhy t hene ; 
Dhyts ver-ymsgraih, derrey nee'n flame 
Dy ghraih lhieeney my annym ]ane. 

2 Kys va mee choud gyn tushtey jeed 

Uss s'graihagh mastey cloan deiney ? 
Ah ! kys nagh daink mee ny s'leaie hoocl 

Oo hene nyn aash ayns dagh trimshey, 
She trimshey's nearey t'er my chree 
Dy duirree mee choud void, my Yee. 

3 Er-shagl)yryn jeh m'aigney hene, 

Shirrey son ayd, ny-yeih goìl roym ; 
Bly smooinaghtyn va skeaylt dy Ihean, 

Graih hug mee da dty chretooryn : 
Agh my ta raee ny smoo fakin, 
She trooid dty hoilshey te, O Hiarn. 

4 Booise dy row lioods ta er dy rieau, 

Dy vel dty hoilshey er jeet hym j 125 

Booise dy row hood ta er churmow 

My noid, 's er slaanagh ray annyrn 
Booise dyrow hood son dty choraa, 
Ta gra rish m'annym goaill boggey. 

5 Cum seose mee ayns y traa dy ghooyt, 

Nagh Ìhlg dou goll er-shaghryn ; 
My chesmad nìartee dy heet hood, 

Kinjagh dy ghoaill y raad dy chiou ; 
M'annym, tny eill, O Hiarn, rny vian, 
Jean magh lesh soilshey flaunyss hene. 

6 Cur jeir gerjoil dy my hooillyn, 

Cur Yeearree jeean nish ayns my chree 
Cur da m'auuym, lesh aggle meen, 

Yn ghraih shen t'ec ny flaunyssee, 
Dy vod my niart as niy slane pooar 
Ve kinjagh soilshagh magh dty ghloyr. 

7 Dhyts ver-yms graih, my voggey's crovvn 

Dhyts ver-yms graih, roy Hiarn, my Yee 
Dhyts ver-yms graih 4b baggyrtyn, 

Goyms boggey mooar fo lorg my Ree; 
Ga failys m'eill ayns shoh lurg traa, 
Dbyts ver-yms graih èr'son dy hra. 

SON SHESHAGHT NYNOOOHYN. 
HYMN 150. C M. 

[OriginaUy composod in Maaks. ] 

1 Er jeet dy cheilley ass-y-noa, 

Dy hebbal booise da'n Chiarn ; 
Cre'n yindys eh dy vel shin bio, 
Fiid whilleen gaue er-mayrar 

2 Da'n Jee ta choud er nyn sparail 

Lhig dooiu cur gloyr as booise; 
Ta coadey, as goaill j'iu kiaraii, 
Ayus inean dangeyryu wheesh. 126 

3 Dangeyryn ta ass shilley sooill, 

'S shen ver mayd tastey da, 
Yn chramp'sy dorra^hys tashooyl, 
Asstroider y vun-laa. 

4 trog-jee nyn goraaghyn seose, 

As lhig dooin voylley eh : 
T'er eam shin veih yn dorraghys, 

Dy hooyl ayns raad y vea. 
6 Lhig dooin coyrt moylley son e ghrayse, 

Erskyn dy chooilley nhee ; 
Dy daink nyn Jiarn's dy hur eh'n haase, 

Dy chpardail shin rish Jee. 

6 O lhig dooin lesh un aigney prayll, 

Er son e Spyrryd mie ; 
Dy jean eh shin 'sy raad leeideil, 
Gys nee mayd roshtyn thie. 

7 Ayns shen cha bee paartail dy bragh ; 

Agh marish flaunyssee, 
Goaill jeh ny messyn flaunyssagh 
Dy bragh, as moylley Jee. 

HYMN 151. L. M. 

\Before Jehovah's awful throne.] 

1 RoiSHstoyl yn ooilley-niartal Jee, 

Croym-jee chloan deiney imlee sheese^ 
Goaill rish dy 've nyn Jiarn, as Ree ; 
Ren croo, as oddys stroie shin reesht. 

2 Eh ren nyn groo, hug dooin nyn mioys, 

Marish dagh olt, as gioot ta mie ; 
Myr kirree-cailjey skeayl shin voish : 
Agh ren eh reesht 'chur Jesh shin thie. 

3 Lesh kiaull dy voylley, as toyrt-booise, 

Stia«-h er dty ghiattyn nee mayd goll, 
Asjeih thonsaneyn ehengey, ve^s 

Lhieeuney ny cooyilyu ayd Ie&h kiaulh 127 

Dy gìiraih ta farraghtyn dy bra, 
Ynrick, as shicker ta dty ghoo, 

(Myr creg nagh vod ve er ny chraa :) 
Tra nagh bee traa, ayns shoh ny smoo. 

HYMN 152. 4 6's&2 8's. 

[Come alì who e'er have set.~\ 
Tar shiuish ta er jyndaa 

Er Sion heose nyn gree, 
Ayns Creest, lhig dooin dagh traa 
Meeteil dy voylley Jee ; 
Ayns Creest, ìhig dooin nyn mea leeideil, 
Gys nee mayd mysh e stoyll meeteil. 
Ny sniessey ta shin cheet 

Gyscheer ny flaunyssee : 
Yn balley casherick, 

Boayl fea da troailtee skee \ 
Jerusalem ta er-nyn-skyn, 
Yn boayl dy ghraih, nee farraghtyn. 
Shi'yn ta nyn gloan da Jee, 

Yn seihll slane feoh cur da, 
Gys ynnyd ard-veaghee, 

Lesh kiaull gherjoil chyndaa ; 
Sliìl goaill jurnaa lesh niart as hree, 
As boggey flaunyss ayns nyn gree. 
Trooid credjue bio ayus Creest, 
T'ain kinjagh boggey's aash : 
Livreit veih peccah neesht, 
Veih niurin, pian, as baase, 
Ta shin nish goll gys thie nyn Ayr, 
Dy veeteil Yeesey Creest nyn Mraar. 
Nyn Mraar, as Saualtagh, 

T'eh dooin dy chooilley nhee; 
As ad ta firrinagh, 

Hee eh lesh gerjagh cree : 
Hee nàayd eh marish ooilley chloan, 
Ayns n'iau bee slaue ny.n dioailt ec kjone. 128 
HYMN 153. 8 7's. 

\Come and let us siveetly join.~\ 

1 Tar shÌH Ihig dooin lesh un chree 
Arrane-moyllee ghoaill gys Jee ; 
Lhig dagh annym nish goaill ayrn, 
Ayns cur gloyr da Creest nyn Jiarn ! 
Laueyn, creeghyn as coraa 
'Hroggaldy chur moyliey da : 
Boggey flaunyss, yiow mayd veih, 
Cuirraghyn gerjoil dy ghraih. 

2 Lhig dooin lesh un aigney streeu ; 
Jeh'n un spyrryd bannit giu ; 
Jeean, myr va ny credjuee 

Hur yn baase er graih Mac Yee, 
Eait, dy veaghey myr ad shen, 
Graihagh, maynrey, as cha gleu ; 
Credjue bio ayns Yeesey, ta 
Sauail shin, veih'n chorree vra. 

3 Creest ta'n Un er jiu as jea : 
Lhig dooin kinjagh' voylley eh ; 
Cour ain ooilly ayns dagh saase 
Creestta kinjagh Iane dy ghrayse: 
Shi'yn son Creest ta shasso jiu, 
Soilshey ayns cheer ta fo scadoo ; 
Goaill rish Creest er son nyn Ree, 
Shi'yn ta feanishyn son Jee. 

4 Feanishyn jeh surranse Chreest, 
Er nyn grossey marish neesht ; 
Pooar, y vaaish ta echey brisht, 
Liorish er pyu rnioghey nish : 
Ayns ard ooashley t'eh er hoie; 
Huggey ta nyn greeghyn roie ; 
Gloyr dy bragh mygeayrt y rnysh ; 
Shi'yn ayns gruih lieayll sheshaght rish. 129 
HYMN 154. 4 10's & ÌVs. 

[My brethren belovcd, Your calling ye see.~\ 

1 My vraaraghyn deyr, Ta troilt gys bea veayn ; 
Dy nasteejeant seyr, Trooid surranseyn Eayn : 
Son ain cha row toilliu, Ny creenaght, ny niart; 
Agh geddyn ad ooilley Trooid Creest ghow nyn 

baart. 

2 Cha nee Iane sleih mooar Ta soiagh jeh'n cheb, 
Ta feallagh ayns pooar Jeh'n raadcoontey beg: 
Chajean feallagh lajer Goaill rish dy vefaase; 
Ny shirrey ayns padjer, Saualtys trooid grayse. 

3 As myr shen ta Jee Yn fooilliagh er reih, 
Er hoilshagh e hee Eer dooin va cha treih ; 
Tra va'n vooinjer chreeney Er nobhal dy heet, 
Va dreighyn dy gheiney 'Syn ynnyd oc eait. 

4 Shi'yn boghtyn dy leih, Va beg coontit j'in ; 
Agh Creestt'er nyn reih/Serghoaill shindahene 
Son gloyrasson rnaynrys T'eh jannoo shin cooie; 
Cur lesh hooin saualtys, As goaill rooìn dy dooie. 

5 T'eh Ree as Phadeyr, As Saggyrt dooin neesht; 
Lhig dooin myr te cair Cur moylìey da Creest; 
Mee-hu&hteet'ehgynsagh, Nynlheid t'ehdy reih; 
Dy voddagh ad soiishagh, Eer berchys e ghraih, 

HYMN 155. C. M. 

[All i>raise to our redceming LordJ] 
| Gloyr gys nyn Jiarn t'er chionnaght shin, 
T'er sneimmey shin ayns grayse, 
As gra rooin mennick cur meeteil, 
Dy vod mayd aynsyn gaase. 

2 Dagh braar t'eh gra rooin choyrlaghey, 
Yn goo y ynsagh daue, 
Dy vod yn slane ayns grayse y Chiara 
GolJ cooidjagh laue-ry-laue. 130 

3 Yn gerjagh shen t'eh cur da 'nane, 

Lheid baiIlÌD 'ennaght veih, 
As nee e 'ghrayse y chur da'n claane, 
Ayns strooanyn dy ghraih. 

4 Eer nish ta'n smooinaght ain unnane, 

Ta ain yn un chiarail, 
Ayns shirveish Yeesey ta dagh cree 
Ta ayns shoh er choardail. 

5 She boggey 'nane ta boggey'n claane, 

As gennaght yn un shee, 
Yn shee shen ta gyn-yss da'n seihll, 
Yn boggey t'ain ayns Jee : 

6 As my ta'n sheshaght t'ain ayns shoh 

Rish Yeesey cha gerjoil, 
Lane s'maynrey vees mayd lurg y vaase, 
Tra hee mayd eh gloyroil. 

HYMN 156. 8 7's. 

[Come thou high and lofty Lord.~\ 

. 1 Tar uss Hiarn, ayns gloyr t'ou reill ; 
Keayrt dy ghooinney ayns yn eill : 
Lhig dooin fakin soilshey dt'oaie ; . 
Tar gys cooney boghtyn treih ; 
Ta shin jerkal rhyt dy heet, 
Gys ny cuirraghyn t'ou eait : 
Kiartee cour ayd hene dagh cree, 
Skeayl roin board, dy vod mayd gee. 

2 Aynyds Yeesey, er veeteil ; 
Son dty yialdyn ta shin prayll ; 
Nish ayns dt'aalid jean soilshean, 
Soilshee oo hene ayns y vean : 
Bannee shin lesh glennid cree ; 
Lane jeh'n spyrryd lane dy hee ; 
Jean diy yialdyn 'yannoo mie ; 
Ctu' dooin cuirraghyn dy ghraih. 131 

5 Lhig dooin bishaghey as gaase 
Ayns dagb gioot as mess dy ghrayse: 
Credjue, graih, as boggey lesh, 
Sheeltys, as dagb nhee ta jesh ; 
Cur dooin dt'aigney imlee hene, 
Surranse-foddey, dooie, as meein ; 
Inj'lid firrinagh ayns cree ; 
Lane dy vieys, lane jeh Jee> 

[ Aynyds, Ibig dooin aarloo've ! 
Ì)y chur lesh sbin seose gys bea ; 
Marish yn chioltane t'ou reih, 
Feeu dy hassoo roish dy oaie ; 
Eaie shin gys yn vaynrys beayn, 
Thie gys sbibbyr baushey'n 'Eayn ; 
Lhig dooin er dty oghrish Ihie, 
Geddyn cronney beayn dy gbraih ! 

HYMN 157. 4 6's & 2 9's. 

[Come away to the skies, My beloved arise.] 

Lhig dooin goll gys yn aer, 

My vraaraghyn deyr, 
As booise chur da Jee son y laa ; 

Lhig dooin laue-ry-Iaue 

Go,H siyragh gys niau : 
Lesh singal gys Sion chyndaa. 

Yn stoyr ain ta heose, 

Ny n'ghraih as nyn dreisht, 
Nyn girp fud yn seihll noon as noal : 

Cloan chionnit yn' Eayn, 

Dy chosney bea veayn, 
Lesh singal gys Paradise goll. 

Leish taitnys cur booise, 

Son graih Yeesey Creest, 
Nyn mioys cur dooin as dagh nhee \ 

Son giootyn cha feoilt, 

Te cairagh dooin coyrt 
Gloyr, moylley, as ooshley, da Jee. 132 

4 Son dty ghloyr ta sliin crooit, 

Dy ghoaill ayrn ayns dagh gioot, 

Chammah dooghysagh as spyrrydoil ; 
Agh crooit ass-y-noa, 
Mayrt hene dy ve bio, 

Ayns shoh, as 'syn eiraght gloyroil. 

HYMN 158. C. M. 

{Try us, God, and search the ground.J 

1 Feysht shin O Yee ; as ronsee grunt 

Dagh cree ta foast peccoil ; 
As my yiow aynin loghterbee, 
O niee yn slane er-sooyl. 

2 My ta shin goll er-shaghryn, 

Ny faag gyn cooney shin ; 
Agh leeid uss reesht nyn gesmadyn 
Thie gys yn shee ayd hene. 

3 Cooin lhien dy chooney lesh nyn mraar, 

Ayns seaghyn goaill rish ayrn ; 
Dy choyrlagh' eh, dy vod eh ve 
Ny harvaant dooie dhyts, Hiarn. 

4 Jean cur dty vannaght er nyn goyrle, 

As cur dooin yeearree jeean ; 
Niarlee nyn gredjue as nyn dreisht, 
As lhieen shin lesh graih veayn. 

5 Lhig dooin gaase seose hoods ta nyn gione, 

Jean' chroo shin ass-y-uoa ; 
Dy vod mayd nish' ve seyrit liort, 
As glen gyn cron ays shoh. 

6 Eisht tra ta'n obbyr niartal jeant, 

As slane nyn beccah maiht; 
Gow shin gys niau as cur dooin ayrn, 
Marish dty veoinjer reiht. Ì33 

HYMN 159. C. M. 

Son yn Aarkey. 
\Thy norks of ylory, mighty JLord.~\ 

1 Obbyr y Chiarn 'sy diunid heese, 

As pooar e laue ghloyroil ; 
Jeh shoh nee deiney dunual ginsh> 
Ta er yn aarkey goll. 

2 Yn gheay t'eh sarey, ta cur er 

Yn keayn niyr tooryn gaase ; 
Deiney ta troggit seose 'syn aer, 
'S goll sheese ayns Ihiaghtyn baaish. 

3 Ny sleityn ushtey t'ad goll noi/ 

Agh sheese reesht er ny cheau ; 
Myr dooinney meshtal er ny heiy, 
Leaystey veih cheu dy cheu. 

4 Ny tonnyn freaney's scoltey moo, 

Feer agglagh t'ad jeh gaue : 

Yn purt ta jecaghin foddey voue, 

Agh baase feer faggys daue. 

5 Gys Jee t'ad gearii ta cur-my-ner, 

As clashtyn nyn goraa ; 
Teh cur magh sarey trooid yn aer, 
'S ta ooilley kiune chyndaa. 

6 Aggle shiolteyryn eisht t'er-sooyì, 

Yn sterrym ta ec shee : 
Yn purt ta cronnal roish nyn sooyll, 
Ayn lhig daue moylley Jee. 

7 Jee ta livrey ad ass dagh gaue ; 

Lbig deiney jeh goaill baght, 
Dy vel yn faarkey fo e laue, 
As geayghyn fo e smaght. 

8 O eisht dy jinnagh deiney booise 

Da'n Chiarn's gyn ve nyn daaue, 
Agh jeh e vieys kinjagh ginsb, 
E ghraih gys cloan sheelnaue ! 

M 134 

HYMN 160. C. M. 

Son yn Ashoon. 
[Lord, kast thou cast the nation off?~% 

1 Hiarn bee'n ashoon shoh giarit jeh 

Gys nearey son dy bra ? 
As vel dty chorree gaase cha cheb, 
Nagh jean oo hooin chyndaa ? 

2 Dy vriwnyssyn ta gagglagb/ shin, 

Cur er nyii niart failleil ; 
Myr deiney meshtyllagh lesh feeyn, 
Er-creau lesh mee-hreishteil, 

3 Son ta'n Ashoon shoh gleashaght nish, 

Fo baggyrt pooar dty laUe : 

O jean sauaill eh roish t'eh brisht, 

As lliig da nish goaill raaue. 

4 Tros: seose dty chullee er riyn son, 

Dy choadey shin tar royd | 
Sheeyn rnagh dty shleiy as freill dty chloaa, 
'S gys nearey cur y noid. 

5 O jean ny pooar'ghyn ain ordrail, 

Bee Jee dy chemmyrk daue ; 
Eisht yiow nyn noidyn e fardail* 
Dy hassoo noi dty laue. 

6 Eisht bee yn phooar ayd er ny insh, 

T'er choadey shin veih baase : 
Jee ta cur treanee niartal sheese, 
As troggal deiney faase. 

HYMN 161. L. M. 

Son Preachoor. 
[Jesits, thy righteousness and powerJ} 
1 Yeesey, dy ynrickys as pooar, 

Cor raagh dty haghter yn Preachoor, 
Cum seose e laiieyh Hiarn, as chiow 
E cnree lesh aile breeoil vdh uiau. 135 

2 Bee Ibeeal, ns creenagbt da dty loayrt, 
Bwoaill lesh dty ghoo breeoil myr oayrd, 
Asjean ny creeghyn creoi y vroo; 
Ynsee da taarnagh rnagh dty ghoo : 

3 Agh daue ta son y Chiarn waiteil, 
Cur da yn goo dy ghrayse 'phreaebeil, 
Cur er ny creeghyn oc dy lheie, 

Dy veelagh lesh yn aile dy ghraih. 

4 Dy booisal Ihig dy chooilley chree, 
Goaill-rish myr chagbter huc veih Jee; 
Yn goo t'eh loayrt, cqr eh ]esh bree, 
Trooid pooar dty spyrryd, gys dagh cree. 

HYMN 162. 6 8's 

Son y Doonaght. 
\Tlie Saviour meets Jiis saints to-day.] 

1 She jiu, ta'n Chiarn cheet gys e chloan, 

As jeanyms lhiastey furriaght voue, 
Nagh jem dy eaishtagh rish e ghoan ? 

Ta Yeesey geam ta room ayn dou, 
Hem gys yn boayl ta nooghyn prayll, 
Son foddee Jee, cur dou meeteil. 

2 Ta Yeesey jiu beaghey 'hioaltane, 

Dagh creestee geddyn Creest, nyn ree 
E heshaght caggee goajll arrane, 

As ginsh ny femeyn oc, da Jee; 
Hem maroo neesht, son ta mee eait, 
Ta Yeesey ghraihagh gra rhym cheet. 

3 S' foddey ren Anna chrauee streeu ! 

As shirrey'n Chiarn, son kiare-feed blein; 
Dagh oie as laa 'sy chiambie fieau, 

As gys yn Chiarn lesh jeeanid geam ; 
Gyn thie yn phadjer y hreigeil, 
Pys ren ee'n Cluarti ayns shen veeteil. 136 

4 Haualtagh vannit, giall dou pooar, 

Marish dty nooghyn eisht nee'm guee % 
Dy booiagh farkiaght son yn oor, 

Tra vees oo soilshit ayns my chree : 
As ayns dty yiattyn ceau my hraa, 
Fieau son dty chenjallys dagh laa. 

5 Cur voym dagh moilagh O, my Hiarn, 

As stroie my uoidyn ooilley neesht ; 
Ta shirrey mee, void hene y hayrn, 

As gys yn seihll chur lesh mee reesht j 
As derrey ver oo dou meeteil, 
Lhig dou ve er my arrey, prayll. 

HYMN 163. S. M. 

Son y Doonaght. 
[0 day of glorious rest.~\ 

1 O laa gloyroil dy fea, 

Er dirree Creest Mac Yee ! 
Taitnys my hooillyn d'akin eh, 
As boggey da my chree. 

2 Jiu ta cheet neose nyn ree, 
Da' nooghyn coyrt meeteil : 

Eisht fod' mayd soie, as gennaght Jee, 
Cur graih, cur booise, as prayll, 

3 Baare lhiam un laa, y cheau 
Yn boayl ta Jee graysoil ; 

Na dy vaarail thousaneyn jeu, 
Ayns eunyssyn peccoil. 

4 Cur grayse dooin, Hiarn, dy hooyl 
Slane aarloo ec dagh traa : 

As tra nee'oo geamagh shin er-sooyl, 
Gow shin gys maynryss bra. 137 

HYMN 164. C. M. 

Son y Fastyr. 

1 Haualtagh hug oo soilshey hym, 

Yn laa shoh l'er ve ceaut ; 
My Hiarn, bee noght my-geayt-y-moom, 
As freill mee kinjagh sauit. 

2 Cur òlkya foddey veih my chree, 

As baunee aiee lesh grayse ; 
Dy voddym gennaght graih as shee, 
As aynyds ve ec aash. 

3 Dy hooill ghloyroil nagh vel goaill fea, 

Ta orrym soit dy jeean ; 
Lbig da dty ghraih mish y Jivrey 
Veih seaghyn, as veih pian. 

4 Eisht, dy feer sauchey Ihie-ym sheese, 

Son Jee ta my hreishteil ; 
As ta my charrey Yeesey Creest 
; Dy Kiujagh son aym prayil !- 

HYMN 165. P. M. 

Er cooyl Skrraghtyn. 

PART 1. 

[How happy are they, Who the Saviour obey.\ 

1 T'ad maynrey er-skyn insh Ta credjal ayas Creest, 

As niau son nyn eiraght er reih ! 
Cha vod chengey er-bee, Ginsh boggey as shee, 
Yn annym ta hoshiaght cur graih. 

2 Yn bogg-ey as shee Shen hooar mish velh Jee, , 

Trooid Creest ren eh soilshaghey dou ; 
Son trooid Credjue ayn Ren mee geddyn" pardoon, 
Va Yeesey da m'annynl myr niau ! 

3 Cre'n vaynrys va aym ! Er Yeesey cur enn', 

As toiggal d,y row mee ;iyns roayr, 
Eisht ceau mee hene sheese, Cur nioylley da Cree3t, 
Da carrey ny peccee cur yioyr. 138 

4 Er skianyn e ghraih Troggit seose, foddey veih 

Pooar peccah as miolaghyn neesht ; 
Gyn jerkal dy bra Dy darragh yn laa 
Vein keayney, as dobberan reesht. 

5 Goaill boggey dagh laa, Dy kinjagh veign gra 

O dy jeanagh dagh annym goaill rish ! 
Reu niau y aaggail, Hur baase dy hauail 
Eer lheid yn drogh-yantagh as mish. 

6 Dy nastee jeant seyr, Goll seose er yn aer ! 

Gyn troo mish Elijah hie roym ; 
My chree er uy hiow, Myr getlagh gys niau. 
Yn seihll shoh dy injil va foym. 

7 V'aym taitnys gloyroil, As eunys gerjoil, 

Ayns fuill deyr yn Eayn er my niee ; 
Dy kinjagh goaill ayrn, Jeh sheshaght my Hiarn, 
As lhieent myr lesh laanid jeh Jee. 

HYMN 166. P. M. 

PART U. 

[Ah, where 'am I now ?~\ 

1 Ah ! cre vel mee nish ? Cre'n tra, ny cre lesh 

Dy huit mee veih'n yrjey dy ghrayse? 
Er duittym ass foayr, As rooisht jeh my ghloyr ! 
Gyn gennaghtyn gerjagh ny aash. 

2 S'coan foasttafys aym Kys chaill mee my ghreim, 

Ch'almoragh shen tuittym veih Jee ; 

Son tra haink y jouyl Lesh miolaghyn dewil, 

She moyrn ren pyshooney my chree. 

3 Hoig mee er y chooyl Dy row Yeesey er-sooyl 5 

Nagh vodldin eisht tastey chur da; 
My voggey askiaull, Dy leah ren mee choayl, 
Va'n oieaym ayns ynnyd y laa. 

4 Ah ! mish ta my ghreih ! Nish gaccan dy treih, 

Ta lhieent lane dy horchagh as broid : 
Son Creest t'er m'aagail, As mish ta rouail 
Fud peccah, as croutyn y noid. 

5 Son nish cha vel nhee Oddys gerjaghey mee, 

Dagh maynrys ta er my hreigeil : 
Ta m'annym cha faase, Nagh voddym son grayse, 
Gys carrey ny peccee nish prayll. 139 

6 My heaghyn ta wheesh Nagh vodchengfey girish, 

Ayns trimshey cur shiaghey yn traa : 
Myr Addara ta misb, Tra va'n saarey brisht, 
Ass Pargys neesht er ny hyndaa. 

7 Eiyrit magh veih my Yee, My shaghrynagh skee, 

Trooid faasagh dy hrimshey nisb goll ; 

Angaishagh cheu-sthie, Nagh voddym cheet thie, 

Dy chosney yn ghraih ren mee choayl ! 

8 Cha voddym dy bra My chree y hyndaa, 

Ny Yeesey y hoilshagh dou hene : 
Ny-yeih gennaght treisht, Dy groym eh hene neose 
Dy jean eh foast chymmey ghoaill jeem. 

HYMN 167. 6 8's. 

Wrestling Jacob. 
\_Come } O thou Traveller unknownJ\ 

1 O Hroailtagh flaunyssagh tarhym; 
Cha vaikym oo, agh goaiU ort gream, 
T'adsyn va marym er n'gholl roym, 
As ta mee faagit nish mayrt hene : 
Mayrt hene kiarail dy cheau yu traa, 
As gleck dy creoi gys brishey'n laa. 

2 Cha Ihiass dou soilshagh dhyt my stayd, 
My hreihys slane ta fys ayd er: 

Son grainnit er ny laueyn ayd, 
Foddee oo mish y chur-my-ner ; 
Agh jean uss soilshagh dooys quoi t'ou, 
As insh cre ta dty ennym dou. 

3 Cha jeanym Ihiggey sheese my chooish ! 
Cha neeu dhyt shirrey royd cha chion : 
Nee uss yn dooiney, soilshee dooys, 
Eshyn ren surranse er my hon ? 

Yn raad cha lhigym dhyt gys l'ou 
Er hoilshaghey dty enuym dou. 

4 As ga dy vel yn corp failleil, 

As laik cur seose ta'n challin faase ; 140 

Ny-yeih da shoh cha derym geill : 
Annoon, agh foddey stroshey gaase: 
As tra nee niart y chorp failleil, 
Bee pooar aym marish Jee 'syn eil. 

5 Cur seose hyra nish mee son ta faase, 
Agh coyrt my varrant slane ort hene ; 
Loayr rhym lesh bannaghtyn dty ghrayse 
Asjean my phadjer jeeau chooilleen; 

Yn raad cha lhigym dhyt gys t'ou 
Er hoilshagh' dt'ennym graihagh dou. 

6 T'ou graih, t'ou ghraih, ta fys aym nish, 
She er my hon hur oo yn baase ! 

Ta'n oie er-sooyl, ta'n moghrey brisht, 
T'ou da dagh annym chebbal grayse : 
Cha nee fardail dooys gleck cha creoi; 
Ta'n dooghys ayd as dl'ennym graih. 

7 T'ou neesht slane fondagh dy hauail, 
Yn peccagh hoght t'ou carrey dn, 
Cha jean oo mish dy Ieah aagail, 
Agh ver oo graih dou son dy bra : 
Dy bragh cha jean dty vyghin traih ; 
Ta'n dooghys ayd as dt'ennyra graih. 141 SUPPLEMENT. HYMN 168. C. M. 

[J. thoumncl oracles divhie.] 

1 Yn goo gloyroil ta dooin Iondeyr, 

Dy hooyl ayns raaidyn Yee ; 
Dy vod mayd coyrt da'n ooashley cair, 
Marish ny flaunyssee, 

2 Maroo coyrt gloyr da'n Three Unnane 

Ta coyrt-my-ner e eaie ; 
Da nyn Saualtagh as nyn Jiarn 
Er son dy bragh coyrt graih. 

3 Fir-chiaullee niau nagh vel cur seose, 

Agh geeck yn ooashley shaare, 
Da'n Jee gloyroil dy cash'rickys, 
E ghloyr ta lhieeney'n aer. 

4 Yn vaynrys shoh ta soilshit dooin, 

Lesh solley dowin jeh Jee, 
Yn tra ta'n Spyrryd Noo cheet hooin, 
Lesh gerjagh ayns nyu gree. 

5 Trooid credjue bio ta sheshaght ain 

Marish ny flaunyssee ; 
As cuirrey ad dy chooney lhien 
Dy voylley'n Chiarn nyn Ree. 

6 Agh Yeesey Creest ta dooin ny smoq 

Na T'eh da ainlyn niau; 
Ga ren eh pooar'yn beayn y chroo^ 
T'eh carrey dooie sheelnaue. 142 
HYMN 169. C. M. 

[Eternal Wisdom ! Thee we praise.] 

1 Dhyts creenaght veayn ! dhy ts ver mayd booise, 

Gys dt'ennym smoo graihoil, 
Lhig creggyn, cruink, J s yn aarkey neeisht, 
As niau heose troggal kiaull. 

2 Dty laue, t'er skeaylley magh yn aer, 

Ayns cumraey yindyssagh ! 
Soit roagh lesh smaylyn berchagh airh, 
As daaghyn flaunyssagh. 

3 Ayns shen ta kirp dy hoilshey roie 

Dy kinjagh er jurnaa : 
Yn f'eallagh sìoo ta reill yn oie ; 
Yn ghrian leeideil yn laa. 

4 A.gh dy hyndaa my hooillyn voua 

Ny sniessey gys yn ooir; 
Fud bodjallyn as stermyn foue 

Ta yipdys jeh d£y phooar. 
^ Ayns shen te taarnaghey dy ard, 

Ynthalloo heese er-creau ; 
Tendreilyn aileagh scoltey jiarg, 

Myr cullee armee niau. 

6 Ayns shen ta geayglryn niartal ayd, 

Dy hayrn magh ass dty stoyr, 
Ta sceabey'n, aer as fo'sley'n raad 
Rooish 'faìnagh Ree ny ghloyr. 

7 Croghit er yeg ta'n fliaghey heose, 

Mygeayrtyn aer roomoil ; 

T'ou saarey as te shilley neose, 

Dy yannoo'n ooir messoil. 

8 Lesh creeghyn booisal Iane dy ghraih 

Lhig dooin cur gloyr da Jee ; 
Lesh Iheid y chreenaght, as e skhlei, 
Er chroo dy cbooilley nhee. 143 

HYMN 170. P. M. 

[Come let us anew, our journey pursw .~\ 

1 Ectoshiaghty vlein, Lhigdooingreinagh shinhene 

Er y troailt ain gys niau ; 
Gys hig nyn Jiarn Yeesey, nagh shass mayd nyni 
daaue. 

2 E aigney graysoil, Y yannoo creeoil, 

Sheer bishagh' ayns rnie, 
Ayns meenid treishteil as yn obbyr dy ghraih. 

3 Ta nyn mea dreamal oie, As strooan kinjagh roi« 

Co-solagh' jeh traa ; 
Ta goll er e hoshiaght gyn fuirriaght ayn da. 

4 Ta bleeantyn ged roue, Myr side ass y vow, 

Ta Creest cheet dy reill ; 
As beaynid cheet orriu myr aile y tendreil. 

5 O dy voddagh dagh 'nane Ec laa cheet y Chiarn, 

Lesh dunnalys gra, 
" Ta'n caggey aym cloiet as er chosney yn laa." 

6 Ody voghedagh unnaneLeshboggey vei'nChiarn, 

Yn cuirrey gerjoil ; 
** Tar stiagh gys my ghloyr, as soie sheese cr my 
stoyl." 

HYMN 171. L. M. 

[The morning ftoivers display their sweets.] 

1 Ta'n los'rey moghrey lane dy vlaa, 

As skeayley lhian ta'n duillag meiygh, 
Gyn scansh jeh chiass y ghrian vunlaa, 
Chamoo jeh geyreid feoght ny hoie. 

2 Agh fioghit leàh roìsh fowan geyre, 

Ny lostey greiuey er choyrt mow, 
Ersooyl ta'n ghloyr nagh row agh giare, 
Ny daaghyn bwaagh er shymley roue. 

3 Shoh myr ta aalid cloan sheelnaue, 

Lesh blaa yn aegid eryn oaì'e ; 
Ny blaaghyn fowree cha row rieau, 
Ny rose-y-voidyia herie ny sboie. Ì44 

4 Agh bleintyn liauyr nee ooilley 'stroiè* 

Ny chingys lheiggal sheese ayns Jaa, • 
Er Iheie ersooyl ta'n ghloyr v'ayn roie, 
Er gheddyn vaaish ta ooilley'ti vlaa. 

5 Agh girree, reeisht, shen vees y traa 

Nee gloyr soilshean mygeayrt y moo, 
Dy bragh dy hannaghtyn ayns blaa, 
As cha bee fioghey daue my smoo. 

6 Lhig chingys cheet, my baase coyrt ido\t, 

Ayns maynrys niau my vees ain ayrn : 
Lbig faiyr as blaaghyn fioghey roue, 
Bee goo mie Yee dy bragh er mayrn. 
HYMN 172. C. M. 

\The Lord of Sabbath let us praise.] 

1 Shoh laa yn Chiarn, eisht lhig dooin booise 

As moylley hebbal da ; 
Marish y cheshaght vannit heose, 
Ta freayll yn doonaght vra. 

2 Myr shoh dy chooinaght 'orts nyn Jiarn, 

Ta shin ny s'crauee gaase ; 
As dy gerjoilagh goaill arrane, 
T'ain maynrys ayns shoh wass. 

3 Shoh laa va oyr dy voggey smoo, 

Hug Yeesey lesh dy kione, 
Na tra ren Jee yn seihll y chroo, 
As ooilley ny va ayn. 

4 Agh dirree nyn Saualtagh jiu, 

Lurg surranse erskyn insh : 
Ve obbyr vooar yn seihll y chroo, 
Ny smoo dy chionniaght reeisht. 
HYMN 173. L. M. 

[With ylory clad, with strengih arrayed.~] 
1 Yn Jee ta harrish ooilley reill 

Coamrit lesh ooashley pooar as niart, 
Er undin shicker hoie eh'n seihll 
E reiltys harrish corrym kiart. 145 

!2 E stoyl dy ghloyr ta heose ayns niatì 
Nagh jed g\s kione ny fo caghlaa ; 
Yn Jee smoo bannit v'er dy rieau 
Vees yn Jee cheddin son dy brà. 

3 Ga feiyr ny tuillaghyn ta wheesh 

As tonnyn stermagh troggal seose, 
Ec saarey'n Chiarn bee kiuney reesht, 
Yn sterrym jsmoo ver biallys. 

4 Aclsyn yiow cummal ayns e hie, 

Shegin daue ayns gialdyn Yee treishteil. 
As toshiagbt 'ghoaill ayns jannoo mie, 
As bea dy chraueeaght leeideil. 

HYMN 174. 6 8's. 

[ When Israel out of Egypt came.~\ 

1 Ass Egypt tra haink Israel, 

Veih'u noid livreys currit daue, 
Ren Jee dy pooaral ad 'endeil, 

Freilt sauchey myr ayns bass e Iaue ; 
Ayns Is'rel hoilshee eh e ghloyr, 
Va deiney Yuda ard ayns foayr. 

2 Honnick y faarkey pooar y Chiarn, 

As ren eh fosley fo e laue, 
Ren Jordan chea gys y farrane, 

Roish Jee va Sinai neeisht er-creau ; 
Sleityn myr reaghyn agglit Iheim, 
As cruink va lèimyragh myr eayin. 

3 Cre hon, O faarkey v'ou er-creau ? 

Cre'n atchym ren yu awin hyndaa? 
Nee dy row'n Chiarn jymmoosagh riu ? 

Cre bug er sleityn ard dy chraa? 
Sleityn dy ve myr reaghyn Iheim, 
As cruink dy leimyragh myr eayin ? 

4 Lhi'g deiney craa as neeisht yn ooir, 

Roish Jee ta hàrrish ooilley reill ! 146 

Ta eaghlaa dooghys lesh e phooatv 
Myr ta e ghoan breeoil pointeil J, 

Tra ver Jee Yacob rnagh coraa, 

Nee niau as thalloo freggyrt da. 
5 Yn croo te soilshaghey e skleì', 

Da'n Ooilley-niartal te gansoor, 

Ny creggyn ayns farraneyn roie, 

As chirmagh seose ta'n faarìtey mooar j- 

Ga nee dy chooilley nhee caghlaa, 

Ta Jee myr ve er son dy bra. 

HYMN 175. C. M. 

[Blest be our everlasting Lord.J 
t Bannit dy bragh dy row nyn Jiarn, 
Nyn Ayr graysoil as Ree ; 
Jeh dty ard reill ghow's mayd arrane, 
Jeh pooar as mieys Yee. 

2 T'ou eoyrt dooih barriaght as pooar, 

Asfeeu jeh'n reiltys t'ou ; 
Harrish cloan deiney er yn ooir, 
As ainlyn heose ayns niau. 

3 Berchys as ooashley ayns y theihll, 

T'ad giootyn voish dty laue ; 

As reeaghyn ta lesh ooashley reill, 

T'ou coyrt shen ooilley daue. 

4 Agh t'ou er haarey shin trooid Creest, 

Dy hoilshagh' magh dty ghloyr ; 
As shen-y-fa nisht ver mayd booise, 
As gloyr da dt'ennym mooar. 

HYMN 176. C. M. 

\Conxe Holy Ghost, thine influence shed.J 
I Tar Spyrryd Noo, ayns cree dagh 'nane 
Tar lesh dty yiootyn mie ; 
Myr v'ou 'sy toshiaght t'ou'n farrane, 
Dy hoilshey as dy ghraih, 147 

2 Son liorts hooar deiney crauee foayr, 

As ren yn goo y scrieu ; 
Tar gow ny sealyn nish jeh'n lioar, 
As foshiì ro'i'n yn goo. 

3 Skeayl magh dty skianyn Calmane niau, 

As tar lesh bioghys hooin ; 
As gleashee er dagh annym jiu, 
As Ihig da soilshey v'ayn. 
4 Eisht bee unnansy ain risli Jee, 
Fo soilshey gial dty oaie ; 
Tar nish as bannee shin lesh sliee, 
As Jaanid jeh dty ghraih. 

HYMN 177. L. M. 

[Jesus, my Saviuur, Brother, Friend.] 
1 Yeesey, Haultagh, as my Yee, 

My breisht taayns dty vieys vooar; 
Ort ta my varrant son dagh nhee, 
Cur hene yn n'yeearree as ansoor. 

2 My ren mee blashtyn rieau jeh'n ghraih, 

Yn ghrayse ta coyrt saualtys beayn ; 
As nish my ta dty Spyrryd mie, 
Coadey as freayll mee fo e skian. 

3 Dy jean eh tannaghtyn dybra, 

By hoilshagb' as dy niartagh mee ; 
Dy chooilley èlkys voym hyndaa, 
As freayll as cash^erickey my chree. 

4 My yinnin skyrraghtyn jeh'n raad, 

Dy jean eh geam dy pooaral dou ; 
Chyndaa dys CVeest yn sauchys ayd, 
Tar shooyl ayns Yeesey'n raad dys niau. 
HYMN178. C.M. * 

[■/ sing the mighty power of God.~\ 
1 Nee'm soilshagh pooar yn Jee t^er chrpo, 
Ny nìaughyn, as nyn n'ghloyr ; 
Hrog seose ny sleityn lesh e ghop, 
As skeayl yn faarkey inooàr. 148 

Da'n Jee smoo creeney dy row booise^ 
Hug dooin y ghrian 'sy laa ; 

Yn eayst as ny rolìagcyn neesht, 
Ta bi'lagh da 'choraa. 

Gloyr gys y Chiarn son mess yn ooir, 

As son e vyghyn veiygh ; 
Yn Jee ren caidey dagh cretoor, 

Eisht dooyrt dy row ad mie. 

Hiarn s'mooar dy yindys ta my hooill, 

Dy kinja.gh cur-my-ner! 
Fakin yn ooir er ta mee shooyl, 

Ny jeaghyn seose syn aer ! 

Dy choilley losserey ta gaase, 

T'ad ginsh dty schlei gloyroil : 
Geayghyn as ster'myn cheet er-ash, 

Ec saarey veih dty stoyl. 
Cretooryn (jeh dy chooilley ghooie,) 

T'ad ooilley fo 'chiarail ; 
Voish fenish Yee cha vod mayd roie, 

Ny shiliey'n Chiarn scapail. 

Aynsniau ta soilshit graih yn Chiarn, 
Ayns niurin kerragh' trome ! 

Lesh Jee'yn ennal ta nee tayrn, 
As lesh yn ooir ta foym. 

E choadey ta cur lesh mee trooid 

Dangeyryn er dagh cheu; 
Kysyinnin eisht yn Chiarn yarrood, 
Ta sheer cha faggys dou ? 

HYMN 179. C. M. 

[Almighty God, thy piercing ey«.J 
Fo coodagh dorraghey ny h'oie, 

T'ou fakin shin, O Yee ; 
As ny Ihie foshlit roish dty oa'ie, 

Ta smooinaghlyn nyn gree. 149 

2 Dy chooilley pheccahren shhirieau, 

Ny goan va jeli fardail, 
Tfayns coontey agglagh er ny scrieu, 
Ay'ns briwuys big nyn gwaill. 

3 As bee iny oiljyn focklit magh 

Roish cummaltee yn ooir? 
As ooilley'n cheshaght fiaunyssagh, 
Ec Jmwnys yn laa mooar ? 

4 Hiarn ymmyrk lesh my accan faase, 

Ta sliirrey hood son foayr ; 
Pardoon my loghtyn roìsh yioym baase, 
As doll ad ass dty lioar. 

5 O cooinnee Er ren kionnaght mee, 

Lesh lheid ny pianyn geyre : 

As Ihig da 'uill my annyra 'nhiee, 

Veih loght m'y yannoo seyr. 

HYMN 180. L. M. 

l_Horv dq thy mercies close r.ie round.] 

1 Dty vyghin dooys ta erskyn towse, 

Gys gloyr dty ennyuo ghoym arrane ; 
Cre'n aght ta palchey currit dooys, 
Sharvaant dy ve erskyn e Hiarn ! 

2 Taaghit gys boghtynid as pian, 

Va'n Chiarn ren surranse er my hon : 
Ec Mac y dooinney, Mac Yee hene, 

Cha row wheesh boayl dy chur e chione. 

3 Boayl er my hons t'eh er phointeil, 

Fo ainleyn ta freayll arrey geyre ; 
T'eh hene vn lhiabbee aym fendeil, 
Coyrt cadley sauchey veih danjeyr. 

4 Ta'n Chiarn fendeil ersooyl imnea, 

Quoi oddys Creg ny Eashyn 'ehraa ? 
Ayn's roi'ghyn Yeesey v s eem ec fea, 
Roi'ghyn e ghraih er'son dy bra. 150 
HYMN 181. C. M. 

[Heaywhat the voice from Heaven proclaims.J 

1 Clasht-jee coraa ta loayrt veih niau, 

Jeh baase cloan bannit Yee ; 
Ta cooinaghtyn gerjoilagh jeu, 
Nyn gadley ayns yn oaie. 

2 Ergheddyn baase ayns Yeesey Creest, 

Saveehagh millish daue ; 
Livreit veih pian, as rniolagh neesht, 
As voish dy chooilley ghaue. 

3 T'ad foddey nish veih seihll d'anvea, 

Ayns fenish Yee t'ad reill : 

As ooilley laboragh nyn mea 

Leagh maynrey er veeteil. 

HYMN 182. L. M. 

[Glory to thee, my God, thisnìght.J 

1 Gloyr dy rowhood my Yee dy bra, 
Er sou dagh gioot as soilshey'n laa : 
Uss Chiarn, as Ree dy chooilley ree, 
Fo scaa dty skianyn freill uss mee. 

2 Ergraih dty Vac smoo deyr, jean leih, 
Ny ta mee jiu er yannoo dt'oi: 

Dy voddym ve ayns coardail vie 
Rish Jee as sleih roish hem dy Ihie. 

3 Leeid mee ayns raad graysoil dty leigb, 
Nagh beem ayns aggle roish yn oaie : 
Agh geddyn baase myr shen dy row 
Laa mooar ny briwnys boggey dou. 

4 Da Jee fer-toyrt dy chooilley vie, 
Ling ooilley'n seihll cur booise as graih : 
As cui-jt-e uloyr shuish niuleyn niau, 
l>a'n Ayr, da'n Muc, as Spyrryd Noo^ 151 
HYxMN 183. L. M. 

[0 Jesits, let thy dying cry.] 

1 Hiarn Yeesey, Ihig dty accan baaish 

Roshtyn breeoil gys grunt my chree : 
As slaanee ooilley ray angaish, 
As my vee-chredjue jean y stroie. 

2 Dagh fraue dy olk jean astyrt magb, 

As jean my chree dhyt hene y reayll : 
Deayrt ayn jeh'n dooghys flaunyssagb, 
Lesh booise as moylley lhieen my veeal. 

3 Myr ta dty yialdyn shiekyr gra, 

Yn cree brisht imlee cur uss dooys : 
Na»h jinnym leih dou hene dy bra, 
Dy dug mee er y Chiarn jymmoose. 

4 Cree nagh, jean Uss dy bragh hreigeil, 

Cree lurg dty aigney bannit hene, 
Cree ayn ta Creest dy kinjagh reill, 
Cree graihagh, booisal, glen as meen. 

HYMN 184. C. M. 

[Father ofall, in whom alone.~\ 

1 Ayr ooilley'n seihll hug toshiaght dooin, 

As aynyd ta shin bio ; 
Cur goull dy hoilshey sollys neose, 
Dy gherjagb shin ayns shoh. 

2 Choud's ta shin ronsaghey 'sy ghoo, 

Giall dooin lesh arrym cooie, 
'S lesh shilley baghtal cur-my-ner 
Yn yindys t'ayns dty leigh. 

3 Eiyr yn vee-hushtey ain ersooyl, 

Roish soilshey'n Spyrryd Noo ; 
Lesh cleayshyn tastagh giall dooiu Hiarn, 
Dy eaisbtagh rish dty ghoo. 152 

4 O jeati clty yieys cronnal dooin, 
Dy vod mayd cur-my-ner ; 
Dty oai'e ayns Creest, as geddyn yaaish 
Gys dagh nhee fo yn aer. 

HYMN 185. C.M. 

\To God, the giver qf all grace.~\ 

1 Gys Jee, fer-toyrt dy chooilley ghrayse, 

Ard ooashley, gloyr, as pooar ; 

Yn Jee ta coyrt dooin whilleen saase, 

Dy hayrn shin lesh gys gloyr. 

2 E nooghyn ooilley t'ayns e laue, 

As sauchey fo e seaa ; 
'Sy ghloyr ta'n Chiarn er yialdyn daue, 
Vees eiraght oc dy bra. 

3 Ayns shoh veih peccah er ny niee, 

Trooid grayse er gheddyo leih ; 
As yiowad ayns kionfenish Yee 
Dy chur-my-ner e oa'ie. 

4 Choud's ta shin farkiaght son y laa 

Ver lesh shin seose gys niau, 
Lesh treisht gerjoilagh Ihig dooin gra 
" Hiarn, Yeesey, tar dy bieau." 

HYMN 186. 6 8's. 

[ What am I, my gracious God ?] 

1 Cpe ta mish, O my Yee, graysoil ! 

Ny cre va thie my ayrey rieau ? 
Dy beagh dty ghellal rhyms foayroil, 

Ta jeh dty vyghin sloo neu-feeu : 
Goaill jeh dty vannaghtjn voish niau, 
J S dty ghraih ta wheesh dy yindys dou. 

2 Tra hie oo shaghym ayns my uill, 

As cly hauail mee chroyraoo hyin ; 
As cheayn oo harrym dy enymmoil ; 
Bee bio, ayns myghiu dooyrt oo rhym 153 

Cheayll mee'n coraa ren bioghey mee, 
As hooar mee foayr trooid myghin Yee. 

3 Eisht verym moyljey sou dy bragh 

Da Jee, ta'r ghoaill mee stiagh gys foayr ; 
Berchys dty ghrayse nee'm hoilshagh magh, 

As da dty ennym verym gloyr: 
Ennym ta currit da sheelnaue, 
Ta tayrn cloan chailjey seose gys niau. 

4 Yeesey nee'm bannaghey dty phooar, 

Dy voylley dt'ennym goym arrane ; 
Dv ghloyraghey dty ennym mooar, 

Lesh un choardail Ihig dagh unnane ; 
Dagh peccagh toiggal pooar dty ghrayse, 
Dy hrooid's 've maynrey ayns shoh wass. 

HYMN 187. D. L. ]ff. 

\He dies, the Friend of sinners dies.] 

1 Ec baase Fer-chionnee deyr sheelnaue, 

Mraane Salem keayney hug my-ner: 
Yn ooir dy atchymagh er-creau, 

As dullar coodaghey yn aer; 
Shiuish gheiney crauee tar-jee reue, 

Dy hilìey jeir ec baase Mac Yee; 
E yeir dy palchey roie son eu, 

As strooanyn ìblley voish e chree. 

2 Graih erskyn insh ! hug Ree ny ghloyr 

E vioys son peccee chailjey sheese : 
Agh oh ! cre'n o\r dy voggey mooar, 

Yeesey hur baase er vioghey reesht ; 
Ta'n Chiarn er n'irree voish yn oaie, 

Nagh voddagh eh ny smoo chumrail ; 
Dy chur da oltagh gennal thie, 

Thousaneyn d'ainlyn cheet ny whaail. 

3 Scuir-jee voish keayney nooghyn Yee, 

Agh ennym Yeesey soie-jee seose, 154 

Kys t'eh er spooiley iurinee, 

Leeideil yn baase ayns cappeeys ; 

Abbyr-jee " reill er son dy bra 
Ree flaunys hug dooin wheesh dy ghraih 1" 

Fennee-jee, " vaase cre vel dty ghah ? 
Cre vel dty varriaght, O oaie ?" 

HYMN 188. L. M. 

{When I behold tìie wondrotts cross.] 

1 Tra ta mee cur-my-ner yn chrosb, 

Er ren y Chiarn dy ghloyr paartail ; 
Berchys as gloyr yn seihll shoh wass, 
Cha vel mee coontey agh fardail. 

2 Ny'lhig eh Jee dy beagh my ghloyr, 

Agh ayns baase Chreest, my Yee ghraysoil ; 
Dagh taitnys elley t'er yn ooir, 
Cre te ayns solagh gys dty uill ! 

3 Jeeagh-jee cre'n trimshey as cre'n ghraih '. 

E uill smoo ooasle roie dy chion : 
Veet Jheid y ghraih as trimshey ro'i'e ? 
Ny attey ghrine er lheid y chione ? 

4 Yn seihll as slane y verchys t'ayn, 

Son gioot cha beagh shen feeu imraa ; 
Graih flaunyssagh ta gagyrts voiu 
Shiu hene, as ooilley son dy bra. 

HYMN 189. C. M. 

\Happy the heart wherè graces reiyn.] 

1 Maynrey ta'n annym raad ta graih, 

As ^rayseyn elley Yee ; 
Agh jeh dagh grayse she graih yn reih, 
Ta cur yn slane ayns bree. 

2 Ta ooilley'n toiggal ain fardai!, 

As aggle cha jean mie: 
Nee peccah gleck as goaill y reiil 
My ta shin fegooish graihi 155 

3 Nee graih ny cassyn ain ny s'biean, 

Ayns biallys dy roie ; 
Ta Satan toiggal as er-creau, 
Ny-yeih gyn veg y ghraih. 

4 Ayns gloyr bee crèdjne as treishteil 

Ayns soylley slane uyn daaue ; 
Agh graih cha jean dy bragh failleil, 
Ayns reamyn maynrey niau. 

HYMN 190. D. L. M. 

[Father of all, whose powerful voice.~] 

1 O Yee, nyn Ayr, dty ghoo breeoil, 

Hug toshiaght da dy chooiìley nhee; 
ReiII harrish^ooilley dy chymmoil, 

Myr v'ou er son dy bragh t'ou Jee ; 
Freayll seose y clane lesh goo dty phooar ; 

Soilsliaghey feoiltys mooar dty ghraih ; 
Geaishtagh rish accan dagh cretoor, 

As jannoo magh dagh beeal lesh mie. 

2 Ayns niau t'ou reill ayns soilshey beayn; 

As ooilley'n croo lhie foshlit royd, 
Yn aer, yn thalloo, as y keayn, 

As niurin cha vel follit voyd ; 
Roish dt'enish ta shin crommey sheese ; 

Dty ghraih cha jean dy bragh failleil, 
Dty phooar, dty chreeuaght, neesht goaill rish 

Chiarn harrish ooilley feeu dy reiÌI. 

3 Spyrryd dy ghrayse, dy Ihaynt, as pooar, 

Farrane dy hoilshey as dy ghraih, 
Deayrt neose dty vannaght er yn ooir, 

As chaggle ny ashoonyn thie : 
A| Ihieen lesh graih dy chooilley chree, 

n dooghys flaunyssagh ayd hene; 
j^isht nee tnayd myr ny flaunyssee 

Dty aigney bannit'y chooirieen. 15(7 

HYMN 191. L. M. 

[ Thon, Lord, by strictest searvh hast known.'j 

1 O Hiarn, t'ayd toiggal jeem feer vie, 
Shiorie dhyt my irree as my lhie ; 
T'ayd fys my smooinaght ayns dagh nhee 
Roish t'ad er ghientyn ayns my chree. 

2 T'ou ayns my raad, as mish my Ihiaght, 
Follit ny foshlit t'ayd jeh baght; 

Ta fys ayd Hiarn cre baillym 'glira, 
Roisìi ver roy veillyn magh coraa. 

3 Oo ren my chooyl, ren oo my oaie, 
Ta mee cornbaasit lesh dty roih ; 
Slane tushtey jeed, O Yee my Ayr, 
Cha vod keeayl dpìnney cheet ny aar. 

4 Dy smooinin nish dy hirrey saase 

Dy cheajersooyl void, Yee ny ghraysa ; 
C'raad yiunin veih dty enish roie ; 
Ny c'raad dy follit oddin soie ? 

6 Dy voddin getlaglr seose gys niau, 
Coamrit a^ns soilshey, shen raad t'ou ; 
Dy voddin chea gys niurin heese, 
Shen raad t'ou Ooilley-niartal neesht. 

6 Dy voddin skian y voghrey 'ghoaiU, 
As getlagh foddey veih my oayll, 
Ayns shen nee oo m'y gheddyn magh, 

As mee 'ghoaill seose dty chimmagh boght. 

7 Dy goiri ayns laue dy choodagh mee 
Fo dorraghys scadoo ny h'oie ; 

Un shilley void's, ec dty choraa, 
Yinnagh yn oie chyodaa gys laa. 

8 Cha vel yn oie scadoo erbee 

Dy chieltyn sliin veih shilley Yee ; 
Dorraghys oie ta'n un chooid da 
As soiishey'n ghrian er y vuu-laa. 157 

1 Jean feysht, O Yee, slane grunt my chree 
Vel olkys ayu ayns ayrri erbee ; 
Jean ass-y-iioa shen t'ayns aajjair, 
A» Ieeid 'u'ss mèè er y raad cair. 

HYMN'192. 4S's& 2 6's. 

[A Nation Ood deliyhts to bless.] 

1 Ashoon ta bannit liorish Jee, 

Lhiass daue goaill dooyt roish noid erbee, 

Ta freilt Iesh pooar yn Chiarn ? 
Veih'ri traartys mooar ta mastey'n sleih, 
Casrgey as dewillys, fuill ta roie, 
'S 'i'eiyr atchimagh yn chayrn. 

2 Lhig dooin gys ymmyd vie barrail 
Dty graih, Dty choadey, as kiarail, 

As streeu dy wooiys oo : 
As baunit son dy bragh lesh shee, 
Dagh mess dy chairys ayns nyn gree, 

Gys nagh bee traa ny sinoo. 

HYMN 193. S. M. 

\Father, our hearts ive lift.] 

1 Nyn greeghyn hrog mayd seose, 
Hood ta ayns flaunyss reìll ; 

Dy chur dhyts moylley, gloyr, as booise, 
Son cheet tly Vac sy'n eill. 

2 Yn gioot shen jeh dty hee 
Dy booisal ta shiu goaill, 

As ginsh da'n seihll jeh mieys Yee ; 
As beaghey dy gerjoil. 

3 Yn oikan flaunyssagh, 
Ta er ny hoilshagh dooin ; 

As t'eh yn feanish tirr'magh 
Dy vel Jee coardit rooiu. 158 

4 Ny hrooid saualtys braa, 
Ta chebbit da sheelnaue : 

Ta'n oinkan geam lesh ard chorraa, 
Sheeeddyr ooir as niau. 

5 She son dy bragh ta'n shee 

Ta Chreest dy chur lesh hooin : 
Ta Chiarn y Vea as Ree dagh ree ; 
Nish soilshit carrey dooin. 

6 Er ghoaill nyn veill as fuill, 
Dy chur dooin jeh e ghrayse : 

Ta Mac yn 'niartal Jee gloyroil, 
Ayns caslys oikan faase. ; 

7 Nish ta shin geddyn veib, 
Reeriagbt feer ennysagh ; 

As lhieent lesh aigney-mie as graih, 
Ta dagh cree firrinagh. 

8 Dy goghe dagh annym nish 
Yn Prince gloyroil dy hee : 

As ve ayns inshlid casley rish ; 
E ghraih ve ayns nyn gree. 

9 Gys nee oo goaill shin hood, 
Lhig da dagh annyrn guee, 

Uss yearree dagh ashoou tar-royd, 
As gow shin seose dys Jee. 

HYMN 194. C. M. 

[Sweet is the memory of thy grace.~\ 

1 S'millish ta cooinaghtyn dty ghrayse, 

My Yee, my niartal Ree ; 
Lhig da dty chairys son dy bragh 
Ve grainnit er dagh cree. 

2 She niau dty stoyl, agh cba vel oo 

Jeih seose ayns shen dty stoyr ; 
Dty vannaghtyn ta trooid y theihll, 
Booise dy row hood as gloyr. 159 

3 Sooill dty chretooryn kinjagh t'ort, 

She hood t'ad mennick geam ; 
Yn accan oc t'ou geaishtagh rish 
Asjannoo magh nyn veme. 

4 T'ou kinjagh dooie, t'ou feer chymmoil, 

Dty chorree gleashagh moal ; 
T'ou leah pardooney as cur grayse 

Dauesyn nee arrys 'ghoail), 
6 Cha vel dty vyghin dooint veih lheid 

Ta geearree lesh nyn gree ; 
Shir-jee ayns ennym Yeesey Chreest, 

As ver eh diu e hee. 

HYMN 195. C. M. 

\With joy we meditate the grace.J 

1 Lesh boggey ta shin cooinaghtyn 

Er grayse nyn Jiarn t'ayns niau; 
E chree ta lane dy chenjallys, 
As graih nagh vod goll mow. 

2 Trooid yn erreeish ta echey hooin, 

T'eh chymraoil da nyn stayd, 
Shione dasyn cre ta miolaghyn, 
Son ren eh gennaght ad. 

3 Agh nyn Ver-kionnee hass nyn oi 

Slane oney as gyn loght ; 
Er kialg y noid as slaue e haase 
Hooar eh yn varriaght. 

4 Ren Yeesey tra v'eh ayns yn eill 

Fo seaghyn geam as co ; 
As foast te gennaght as goaill ayrn 
Ayns trimshey 'oltyn bio. 
ò Yn lieen t'ayns jaagh cha der eh ass 
Agh ver eh er dy ghoaiìl ; 
Dy bragh cha brish eh'n chuirtlagh vrooit 
Ny faghey'n ennyra s'moal. 160 

6 Eisbt Ihijj dooin imree credjal ayns 
E vyghiu as e phooar ; 
Ayns lraanyn veme ver eh clòohi grayse, 
Yiow mayd livrey 'syn oor. 

HYMN 196. C. M. 

[God is a Spirit just and wise.] 

1 Ta Jee ny Spyrryd, creeney, inie, 

T'eh toiggal slane dagh nhee ; 
Dagh accan huggey ta fardail \ 

Agh shen ta cheet velh'n cliree. 

2 Firrinys yeean yiow clashtyn veih; 

Bee foalsaght currit mow : 
Yn chrauee oalsey as nyn ghlare 
Chajean eh soiagh jeu. 

3 T'ad Ihiggey orroo dy ve jeean, 

Ta'n accan oc gyn bree ; 
Yn chrauee oalsey as nyn ghlare 
Cha veleh veih nyn gree. 

4 Hiarn ronsee mee, as feysht my chree, 

Cur aynym yeearree jeean ; 
Cur ennaght nish dou jeh dty ghraih, 
As lurg shoh yn vea veayn. 

HYMN 197. P. M. 

[Come, Lord, from above.] 
1 Tar, Hiarn, ueose veih niau 

Tilg harrish dagh slieu, 
Ta Ihiettal dty ghraih, er dty hon ta mee fieau. 

2 Tar nish ta mee guee, 
As foad ayns my chree, 

Aile crauee dy yeearree eadolagh son Jee. 

3 My annym ta paa, 

§on eunysyn braa ; [ghra ? 

Ta'n Chiarn hene, my chronney, O cuin oddyrn 

4 Son shoh ta mee gearn, 
Yn gioot ta mee feme : 

Yn pearl smoo dy vercbys, O cuin vees eh aym ? 101 

5 Cha vel eh ry-chreck, 
As aym's cha vel eek, 

Un obbyr, ny smooinnaght ta slane casherick. 

6 Agh clashtyn coraa, 

" Gyn argid" t'eh gra, 
" O ! gow-jee eh nastee ! dagh annym ta paa.' 

7 Te cheet neose veih niau, 
T'aym blash jeh ro-laue : 

Agh laanid dy vayorys dy leak ver eh dou. 

HYMN 198. C. M. 

[ Why should the children of a King f] 

1 Cren oyr veagh cloan da Ree ny gl»loyr 

Goll trimshagh gys y vaase ? 
Tar neose, fer-gherjee, as cur dooin 
Yn eearlys jeh dty ghrayse. 

2 Nagh vel dty chummal ayns dagh noo, 

T'ou shick'ragh ad jeh niau ; 
Cuin nee oo soilshagh dooys dy vel 
My pheccaghyn leiht dou. 

3 Cur shick'rys dou dy vel aym ayrn 

Ayns fuili yn Er-kionnee ; 
As ymmyrk feanish lesh my chree 
Jeh'n ruggey aym aynsJee. 

4 She uss yn eearlys jeh e ghraih, 

Yn gioal jeh'n vaynrys vie j 
Eisht er dty skianyn chalmane meen 
Jean mee y ymmyrk thie. 

HYMN 199. S. M. 

[To-morrow, Lord, is thine.\ 

1 Ta mairagh Ihiats, O Hiarn, 
Ta ooilley fo dty reill ; 
Yn ghrian nee girree as soilshean, 
My nee oo shen phointeil. 162 

2 Traa t'ayn nagh chian te roie, 
As ged ersooyl nyn mea ; 

O gialì dooin creenaght, nish dy cooie^ 
Dy yannoo ymmyd jeh. 

3 Croghit er skianyn traa 
Son beaynid ta nyn stayd • 

Hiarn dy ve aarloo son y laa, 
Jean doostey shenn as ae'g. 

4 Lhig nyn saualtys bra 
Ve ooilley nyn gairail ; 

Son ad nee Ihiggey-shaghey'n traa, 
, Bee'n jerkal oc fardail. 

5 Cur magh dty ghoo lesh bree, 
As giall dy vod yn eam, 

" Fow aarloo dy gholl quaill dly Yee !" 
.Er creeghyn creo'i goaill greme. 

HYMN 200. L. M, 

IGod ih the Gospel of his Son.~\ 

1 Ayns sushtal Chreestver mayd my-ner, 
Kiarailys ooasle Jee nyn Ayr ; 

Ta'n goo dy ghrayse ta shin dy Ihaih, 
Soilsheanlesh firrinys as graih. 

2 Ayns shen yiow'n annym oolee leih, 
Feaysley veih'n deyrey trome ta nVi; 
Ny cappee geddyn slane livrey ; 

Yn trimshagh raad gerjoil y vea, 

3 Ayns shen ta credjue fosley dooin 
Yn seihll dy hoilshey t'er nyn skyn ; 
As soilsjiey baghtal d'osley roin 

Yn raad, gys reamyn laa gyn kione. 

4 Hiarn, giall dooin grayse, as tuslitey smoo, 
As soilshey s'cronnai ayns dty ghoo ; 
Ver dooih dy ennaghtyn e vree, 

As eh y reayll lesh slane nyn gree, 163 
HYMN 201. 6 7's. 

[0 / disclcse thy lovcly face.] 

1 Soilshee, Hiarn, dty oaì'e ghraihoil, 

Niartee lesh my annym faase : 
Myr ta'n ooir feme druight messoil, 

Ta my annym feme dty ghrayse ; 
Son dty enish ta mee guee ; 
Tar Haualtagh, tar my Yee ! 

2 Neu-gherjoilagh dooys ta'n traa, 

Tra nagh vel dty euish aym ; 
Dorraghey ta soilshey'n laa, 

Mannagh vel oo moom soilshean ; 
Derrey t'ou er vioghey mee, 
Chiow as gerjaghey my chree. 

3 Tar gys m'annym's eisht t'ayns feme, 

Veih mee-chredjue cur livrey ; 
Soilshee dooys yn ghloyr ayd hene ! 

Skeayl my oiljyn foddey jeh ; 
Bishee orrym gour y traa 
Soilshey, gys yn ard vunlaa, 

HYMN 202. L. M. 

[From all that dwell below tlie skies.] 

1 Lhig dagh unnane fo arch vooar niau, 
Ard voylley hebbal da Fer-croo : 

As pobble fo dy chooilley reill, 

Cur gloyr da'n Chiain, Fer-chionnee yn seihll. 

2 Dty vyghin, Hiarn, ta er dy rieau, 
Dy bragh ta firrinys dty ghoo : 

Gys khing y theihll hed kiaull dty vooise, 
Gys irree'n ghrian nagh jean goll sheese. 

3 Da Jee, fer-toyrt dagh grayse as foayr, 
Lhig ooilley'n seihll rur booise as gloyr ; 
As ainlyn niau cur tiioyUey smoo, 

Da'n Ayr, da'n Mac, 's dVn Spyrryd Noo. 164 

HYMN 203. C. M. 

[God moves in a mysterious way.~\ 

1 Ta raaidyn ard-chairailys Yee, 

Erskyn yn toiggal ain ; 
T'eh soie erskyn ny sterrayn goaie, 
As troailt yn faarkey Ihean. 

2 Ayns stoyryn berchagh t'er dy rieau, 

Dy chreenaght, as dy schleì', 
T'eh tashtey seose chairailyn feeu, 
Dy yannoo aigney mie. 

3 Nooghyn y Chiartteisht gow-jee cree; 

Shen va oyr aggle diu, 
Ass bodjal dorraghey ver Jee 
Lesh gerjagh niartal hiu. 

4 Nagh cur-jee raad da rnee-hreishteil, 

Agh treisht-jeè ayns e ghraih : 
Ga smaght as surranse ayns y theihll, 
Ta foilagh veue e oa'i'e. 

5 Bee dellal Yee jeant crònnal reue, 

Ny s'baghtal gour y tràa ; 
Ga my ve hoshiaght sharroo diu, 
Bee'n jerrey gerjagh vra. 

HYMN 204. L. M. 

\Eternal Porver rvhose high ahode.\ 

1 StoYL ard yn phooar ta er dy rieau, 
Gloyr jeh ta'n Ooilley-niartal feeu : 
Yrjid nagh vod ve er ny howse, 
Erskyn rollageyn ayns nyn goorse. 

2 Ayns chebbal dhyts yn ooashley cooie, 
Ta'n ard-ainle coodaghey e oaì'e ; 
Rankyn dy ainlyn sollys neesht, 
Ayns cur dhyt ooashley tuittym sheese, 

3 Agh cre nee joan as leoaie chur lesh ! 
Ta geearree nyn Ver-croo hirveish; 1S5 

As cur nyn accan voish yn oòir, 
Gys Jee, ta cummal ard ayns gloyr. 

4 Agh er nyn ynsagh voish cìty ghoo, 
Kys te nyn gair dy vcylley oo ; 
Jeh dt' aigney chash'rick Yee, nyn Ayr, 
Ta'n smooinaght syrjey tuittym giare. 

HYMN 205. 6 8's. 

\Lo ! God is here, let us adore.~\ 

1 Ta Jee ayns shoh ! Ihig dooin goaill rish 

Cre ch'arrymagh ta'n boayl shoh dooin : 
Lhig dooin dy imlee croymmey sheese, 

Ta pooar vooar Yee mygeayrt-y-mooin ; 
Ayns grayse Fer-chionnee cur uyn dreisht, 
Lesh graih as arrym eh 'hirveish. 

2 Da Jee, t'ayns shoh dagh Iaa as oie, 

Fir-chiaullee niau ta goaill arrane ; 
Eh ta erskyn dagb yrjey soie, 

T'ad cur da moylley clagh unnane : 
Oh ymmyrk Ihien us Yee dy ghrayse, 
Ta cur dhyt moylley, ga cha faase. 

3 Er 'choontey ayds, ta shin treigeil, 

Ny t'ayns y theihll dy violagh shin ; 
Gow spyrryd, annym, as yn eil!* 

As jean shin' chowraghey dhyt bene j 
T'ou Chiarn dy vieys as dy phooar, 
Lhig niau usthalloo cur dhyt gloyr. 

HYMN 206. P. M. 

[Christians awake ! salute the happy morii.'] 

1 Dooisht-jee chreesteenyn, moghrey maynrey 'n laa, 
Rug nyn Saualtagh, dy chur ooashìey da ; 
As moyll-jee graih smoo yindyssagh y Chiarn, 
Ren sheshaghtd'aiulyn hoilshagh' ayns arrane ; 
Ginsh dy row Jee,jiu soilshit ayns yn eill, 
As Mac y Voidyn ruggit stiagh 'sy theihll. 166 

2 Gys bochillyn freayll arrey ayns y cheer, 
Haink ainle veih niau, as dooyrt roo, " cur-my-ner, 
" Ta mish cur lesh naightyn gerjoilagh hiu, 

" Dy voggey mooar da ooilley cloan sheelnaue; 
" Shoh'n laa ta Jee, er yannoo mie E ghoo, 
" Ta'n Cbiarn, Saualtagh, er ny ruggey jiu." 

3 Shoh rait ; ren ny fir chiaullee flaunyssagh 
Ayns kiaulleeaght dy voggey brishey magh ; 
Lesh bingys graih'n Fer-cbionnee v'ad gimraa, 
Yn aer heose freg-gyrt yn Allelujah ; 

'Syn yrjey hug ad gloyr da'n Jee dy ghraih, 
Shee er yn ooir, da deiney aigney-mie. 

4 Gys Bethlehem nyboch'lyn hie dy chion, 
Dy akiu shen v'ec Jee jeant er nyn son ; 
Gys ny shioltaneyn moylley Jee cheet thie, 
Nyn greeghyn gennal lossey er cheu-sthie ; 
Ny naightyn mie ginsh dauesyn v'ad meeteil, 
Ny chied shirveishee ren Mac Yee phreacheil. 

5 Oh ! lhig dooin smoinnaght er dagh laa as oie, 
Yn ghraih hug Jee dy chosney peccee hreih ; 
Goaill baght jeh'n oikan bannit hooar dooin shee, 
Veih yn vànjoor er gys cronk Calvary ; 

Geiyrt da 'hampleyr, asliorish grayse jeantcooie, 
Dy chosney'n stayd va cailt ayns Pargys roie. 

HYMN 207. C. M. 

\Lord in the morning thou shaìt hear.~\ 

1 'Sy voghrey, Hiarn, nee'm geamagh hood, 

As ver oo clashtyn dou; 
My accan nee'm y skeayley royd, 
As jeeaghyn seose gys niau. 

2 Dy eaishtagh kinjagh rish dty ghoo, 

Nee'm taaghey gys dty hie ; 
As ayDS dty chooyrt nee'm voylley oo, 
Er son dty vyghin vie. 

3 Smaghtee my hooillyn veih fardail, 

Shen yinnagh boirey inee ; 167 

Nagh beeJrogh aigney, ny rouail 
Dy olkys ayns my chree. 

O Ieeid mee, Hiarn, ayns raad y vea, 

Ayns raad graysoil dty leigh ; 
Jean raad my churrym 'yannoo rea, 
As cronnal roish my oa'ie. 

Ad ta coyrt graih da dt'ennym mooar, 

T'ou coadey as goaill roo; 
T'ou dy chombaasal ad lesh foayr, 

Myr e'illey-chaggee moo. 

HYMN 208. L. M. 
\My God, and is thy table spread /] 

Hiarn, vel dty voayrd lesh feoiltys skeaylt ? 

Yn feeyn ta cowrey jeh dty uill ; 
Gys shen cur lesh dty vooinjer reiht, 

Dy ghoaill ny cuirraghyn graysoil. 

Oh ! gienyn flaunyssagh y Chiarn, 

E chorp son ain er ny livrey ! 
O smaynrey t'ad t'ayns shen goaill ayrn 

Jeh'n arran bio, jeh ushtey's vea. 

O Ihig da boayrd reeoil y Chiarn, 
Ve coam'rit nish lesh goaldee feeu ; 

As maynrys beayn ve cron J dagh 'nane, 
Nee goaill ny goalyn cash'rick jiu. 

Lhig dagh unnane nee croymmey royd, 
Lesh creeghyn ynrick oo hirveish ; 

As lurg daue girree veih dty voayrd, 
Gyn coayl y gerjagh ny'n vondeisb. 

Jean bioghey dt'agglish, Hiarn graysoil, 
As lhig dagh grayse ve aynin bio ; 

As giall dooin liorish bree dty uill, 
Yn niart aingheddyu ass-y-noa. 108 
HYMN 209. C. M. 

[God of all consolution take.] 
ì Yee jeh dagh gerjagh gow dhyt hene 
Slane gloyr dty ghrayse dy bn.a ; 
Dty ghiootyn hene ta shin cur dhyt 
Ayos moylley oo gagh-laa. 

2 She trooid ayds ta shin er veeteil, 

Oo ynrick nyn giarail ; 
Ayns dt'ennym, Yeesey, veet shin niati, 
Ayns dt'ennym neesht paartail. 

3 Ynrick ny girp ta scarrey nish, 

Ta'n slane unnane ayns cree; 
Ta'n chesliaght sniemmit myr unnane 
Ayns Yeesey Creest Mac Yee. 

4 Yn slane ta myr un annym kianlt, 

Nhee cha vod shin 'phaartail ; 
Ad yinnagh shen y ghoaill ayns laue, 
Veagh eh daue eer fardail. 

5 Ta shin ayns spyrryd cooidjagh still, 

Ta'u smooinaght ain unnane ; 
Ta slane nyn crecljue as nyn dreisht 
Ayns Yeesey Creest nyn Jiarn. 

6 Nyn mioys ta follit marish Creest, 

As reesht trooid Creest ayns Jee ; 
As lurg nyn maase, ec cheet y Chiarn, 
Nee mainyn reesht girree. 

7 Nyn anmeenyn ta ayns e Iaue, 

Cha jean eh ad 'hreigeil ; 
As uss as mish nee marish Creest 
Ayns flaunyss foast meeteil. 

8 Ver mayd my-ner eh sooil ryhooil, 

Myr t'eh nee tnain soilshean ; 
Bee sheshaght noo, as sheshaght ainle 
£isht coardit myr unnane. 169 

9 Cre'n veeteiì vaynrey vees ain eisht 

(Nyn noitljn currit foin,) 
Cowrey barriaght ayns nyn-laue, 
As attey er n'yn gione. 

10 Lhig dooin ayns shoh eisht arrey reayll, 

Er nyn Saualtagh fieau ; 
As guee as geearree eh dy heet, 
Gra, Yeesey, tar dy bieau. 

HYMN 210 C. M. 

[ Up to the hills I lift mine eyes- ] 

1 Trog-yms my hooillyn seose gys Jee, 

My hauchys ta cheetveih ; 
Yn Chiarn ren croo dy chooiiley nhee, 
M'Er-coadee laa as oie. 

2 My t'eh dty nee Yee ? Eh dty chass 

Leeideil *sy raad ta royd ; 
As nee Eh clashtyn dt'aecau faase, 
Cha jean eh dty yarrood. 

3 Nee eh lesh pooar vreeoil e laue 

Dt'annooinid chummal seose ; 
Freayll arrey harryd traa dy ghaue, 
Danjeyryn cheet gyn-yss. 

4 Chingys baasoil cha vod dty stroie, 

Ayns sauchys fo e scaa ; 
Veih druight neu-follan ayns yn oie, 
As chiass y ghrian vuulaa. 

5 Bee eh fendeilagh niartal dhyt 

Raadsmoo danjeyr ta Ihie ; 
Baase hene cha vod eh bentyn rhyt 
Gys nee eh geam oo thie. 

HYMN 211. L. M. 

[Ithirst, thou wounded Lamh of God.~\ 
1 Ta m'annym paa, Eayu graihagh, Yte, 
Dy jinnagh oo ayns dt'uill m'y uiee ; 
p 170 

Èisht ayns dty lhottyn dy ghoatll fea, 
Veagh pian myr aash, as baase livrèy. 

1 Hiarn glen my cliree's veih loght as broicl, 
Asjeigh eh noi dy chooiJley noid ; 
As er my annyrh cur yn seayl 
Dy ghraih, nagh jean dy bragh failleil. 

3 S'maynrey dagh annym ta oc ayrn, 
Ayns baase as toilchinys y Chiarn ; 
Veih shen fad tayrn nyn slaynt as pooar, 
Liort hene t'ad bio^as cur dhyt gloyr. 

4 Yn obbyr ain te peccah's baase, 
Derrey t'ain bioys veih dty ghrayse ; 
T'ou cur dooin grayse, ta cur lesh pooar, 
Yiudys dy ghrayse ! oh graih cha uaooar ! 

5 Kys te dy voghe shin lheid y foayr, 

Nyn Jiarn dy ghoaill shin seose gys gloyr> 
Cur ayrn dooin jeh e stoyl ayns nian, 
As attaghyn gloyroil dy cheau ! 

HYMN212. 6 8's. 

[Forgive tis,for thy mercy sake.] 

1 Leih dooin ayns myghin, O nyn Ayr, 

Nyn beccaghyn ta wheesh er n'aase ; 
Gow shin, myr ta shin, Hiarn, dty chair, 

Dy vod roayd gloyraghey dty ghrayse; 
Prowal nyn grerijue, as nyn n'ghiaib, 
Shooyl biallagh ayns soilshey dt'oaie. 

2 Trooid obbyr yindyssagh dty ghraih, 

Gys yn pardoon ain cur yn seal ; 
Tilg magh dagh noid ta er cheu-sthie, 

Gow hood yn varriaght as reill ; 
Stroie dooghys peccah ayns dagh ayrn, 
Nagh bee un smooinaght olk er-mayrn. 

3 Cur ayns nyn aignaghyn, O Yee, 

Yn arwey chash«riek dy ghraib ì 171 

As scrieu dty leighyn er dagh cree, 

Nagh jean mayd airagh peccah dt'oi ; 
Agh ayns y jalloo ayd soilshean, 
Er son dy bragh dty phobhle hene. 

HYMN 213. C. M. 

[Li/t up your hearts to things a&ove,] 

1 Trog-jee nyn greeghyn seose gys uiau, 

Shiuish eiyrtyssee yu Chiarn ; 

Ayns coyrt da moylley soue ghraih, 

Lhig dagh unnane goaill ayrn. 

2 Da ennym Yeesey cur-jee booise, 

Son mooar ta vyghin hooin ; 
Bee-jee gerjoil ayns Creest nyn Ree. 
Ta'u Ree ny charrey dooin. 

3 Nish er e'ghraih ta shin treigeil 

Yn seihll as shen ny t*ayn ; 
Gymmyrkey croshyn, derrey veta 
Yn attey currit dooìn. 

4 Lhig dooin y chielley ghreinnagh' seoie, 

Gys credjue's jannoo mie ; 
Liorish yn ghlennid dy hreishteil, 
As currym maynrey graih. 

6 Yn Chiarn tra hig eh ayns e ghloyr, 

Nee eiraght dooin phointeil ; 

*Sy thie T'eh geddyn aarloo dooin 

Nee shiuish as niish meeteil. 

HYMN 214. C. M. 

\Shine, mighty God, on Britain ahìne.] 

I Yee Ooilley-niartnl, jean soilshean, 
Lesh goullyn jeh dty ghraih ; 
As mygeayrt cheer y chummal kìr; 
Jeeagh soiUhey gennal dt'oa'ie. 172 

2 Trooid ooilley'n cheer cur cowrey dooin, 

Dy vel oo soiagh' j'in ; 
Myr voaylley dt'aile mygeayrt-y-mooin, 
Dy reayll ayns sauchys shin. 

3 Lhig clieeraghyn ta foddey jeh 

Cur gloyr da'n Chiarn nyn Ree ; 
As Mauninee Jesh creeghyn chey, 
As meiilyn moylley Jee. 

4 Eh ta ny Hiarn, as briw yn seihll, 

Ta ard ayns gloyr ny hoie, 
Yn seihll t'eh cummal seose, as reill 
Lesh ynrickys as graih. 

5 Tra hed yn saarey magh veih Jee, 

Bee palchey er yn ooir ; 
Coamrit Iesh bishaghey as shee 
Bee'n ellan veg t'ayns foayr. 

HYMN 215. 8 & 7's. 

[Lord dismis usrvith ihy blessing.] 
LIiarn, cur bannaght dooin ec skeayley, 

Abbyr rooin paartail ayns shee ; 
As lesh manna jean shin 'veaghey, 

Bishee grayseyn ayns dagh cree : 
Lhieen dagh annym lesh dty euoys, 

S'moyll mayd Oo lesh ard-choraa ; 
Agh ny share tra rosh mayd flaunys, 

Ver mayd moylley dhyt dy bra, 
Hallelujah!] 173 
ORDYR NY HYMNYN. 

PAGK 

Cuirrey Peccee dy hyndaa gys Jee . . 3 

Aalid Craueeaght ...... ■ 

as hymu 189, Supplement. 
Meiys Jee H 

as hymnyn 187, 188, 193, 195, 211. 
Baase 14 

as hymnyn 170, 171, 181. 
Briwnys . . . v : '. . • 29 

as hymn 179, 
Niau ........ 3*3 

Niurin : . ì . . . "" . .41 
Arr>s . . . . . . . .42 

Shirrey son Jee ...... 48 

Goaill Boggey . . . . . .66 

as hymnvn 168, 169, 172, 174, 175, 178 

J80, 185; 186, 190, 194, 202, 214. 
Prayll . . . . ... .82 

as hymnyn 176, 184, 207. 
Caggey . . . . . . , .88 

Watchal . . • . . . . 91 

as hymnyn 191, 199, 204. 
Surranse ' . . . . . . . 100 

as hymn 210. 
Saualtys " ' .106 

as hymnyn 167, 177, 183, 197, 198, 200, 

201. 
Son sheshaght ny nooghyn .... 125 

as bymnyn 192, 205, 209, 213. 

SON YN HYMNVN 

Aarkey : . ... . , . 159 

Ashoon . . . . .' . , . 16,0 

Preachoor . . . . . . . 161 

Doonaglxt . . „ , 162,163,172,207 
Faster . . . , . . 164, 182 

Cooyl Skrraghtyn .... 165, 166 

Ollick ...... 81,193,206 

Caisht ....... 187 

Shibber y Chiarn ..... 208 174 INDEX, A PAGE 

A h ! cre vel niee nish ? Cre'n tra, ny cre Iesh . 13$ 

Ard ghloyr da'n Saualtagh graysoil . .71 

As beem's gys briwnys currit lesh , . .32 
Ashoon ta bannit liorish Jee .... 157 

As lhig da'n corp shoh geddyn baase . . .39 

Ass Egypt tra haink Israel . » . t ■ 245 

As vel mee chree cha creoi 219 

As vel mee ruggit cour yn vaase . . . .20 

Ayns sushtal Chreest ver mayd my-ner , .162 

Ayr flaunyssagh, she liort . . . [ 81 

Ayrooilley'n seihll hugtoshaght dooin . . 151 

Ayr ta dty ghloyr soilshean feer vooar . ,73 

Ayr, ta my annym jeeaghvn hoodj . . 108 

B 

Bannaght, moylley, gloyr, as booise . . .19 

Bannit dy bragh dy row nyn Jiarn . . . 146 
Bannit t'an dooinney ta treigeìl .... 7 

Booise as gloyr da Jee yn Ayr . . . .75 

Booise gys yn Jee dy ghraih dy bra . , .22 Ceau shiu agh bleeantyn giare ayns shoh 

Cha beem's ayns aggle geddyn baase 

Cha vaik rieau sooill, cha geayll rieau cleaysh 

Cha vel mish naaragh goaill rish Creest 

Choud as ta ainlyn troggal kiaull 

Choud's nee 00 traa chur dou 

Clash rish my eaym, my Yee, my Yee 

Clasht-jee coraa ta loayrt veih niau 

Cooie as cair te moylley Jee 

Cre ta mish, O my Yee, graysoil 

Creest er my hon ren surranse pian . 

Cre'n shilley gerjoilagh yn baase . 

Cren oyr veagh cloan da Ree ny gliloyr 

Cuin, Hiarn ghravsoil, cuin oddym gìira 

Cur shiu sidooryn Chreest . 17 

26 

9 

122 

27 
118 

58 
150 

80 
152 
115 
21 
161 
121 
89 175 I* TAGE 

Da dt' ennyin, Yeesey, ver-ym booise . ~ . 105 
JDhyts creenaght veayn ! dhyts ver mayd booiss . 142 
Dhyts ver-yms ghraih, my niart, my hoor . ; 124 
Diunid myghin ! ayns dty stoyr . . . .64 
Dooisht-jee chreesteenyn, moghrey maynrey'n laa . 165 
Dty phooar breeoil cur dou . . . 
Dty Spyrryd deayrt er ooiiley'n ooir 
Dt'y uilì ren roie dy heyrey mee . . . .111 
Dty vyghin dooys ta erskyn towse ... 149 

Dy hirveish Jee dy jean ..... 96 

Dy watchal giall dou phooar . . , .94 

E 

Eayn Yee, she uss yn Prinee dy hee 

Ec baase Fer-chionnee deyr sheelnaue . 

Ec beaghey dagh laa 

Ec toshiaght y vlein, Lhig dooin greinagh shin 

Er jeet dy cheilley ass-v-noa 

Er-sooyl lesh dagh aggle voin nish 

Er-sooyl voym aggle as dooyteil Feer vaynrey ta dagh mac dy ghrayse 
Feysht shin, O Yee, as ronsee grunt 
Fo coodagh dorraghey ny h'oie Gloyr dy row hood, my Yee, dy bra 
Gloyr gys nyn Jiarn t'er chionnaghtshin 
Goaill boggey son carrey ta eait . 
Gys Jee, fer-toyrt dy chooilley ghrayse 

H 

Haualtagh hug oo soilshey hym . ; 
Haualtagh Yeesey cur ansoor 
Hiarh bee'n aslioon shoh giarit jeh 
Hiarn cur bannaeht doin ec skeayley 
Hiarn ta mee credjal dy vel fea 
Hiarn, ta mee cheet son kemmyrk hood 
Hiarn ta mee credjal slane dty ghoan . 
Hiaru, vel dty vovijrd lesh feoiltys skeaylt 
Hiarn, Yeesey, lhig dty accau baaish ". . 101 
t 153 
. 73 
hene 143 
. 125 
. 21 
. 76 38 
132 
148 150 

129 

26 

152 137 
116 
134 
172 
110 
92 
107 
167 
151 176 

Ho !, tar-jee dagh unnane ta paa 
Hoods Yeesey carrey'n peccagh treih 
floods Yeesey vochilley'n chioltaue ?AQ* 

. 3 

. 51 
. 98 Irree, my annym, veih yn ooir 
Irree shiu voidinyn . : 72 Jee jeh dagh grayse as yrjey gloyr 
Jee jeli my vea bee dou chymmoil 
Jee jeh vea, dty phooar graysoil . 
Jeeagh kys t'eh treinit cass as laue 
Jeeagh neose ayns myghin, Yee ghraysoil 

K 

Kione dt'agglish heose ayns flaunys 
Kys veagh shin keayney choud dy hraa . ÌCO U 

53 15 Leeideilagh anmeenyn crauee . 

Leih dooin ayos myghin, O nyn Ayr 
Lesh boggey ta shiu cooinatjhtyn . 
Lesh gloyr combaasit erskyn insh . 
Lhig da dy chooilley nhee cur booise 
Lhig dagh unnane fb arch vooar niau . 
Lhig da'n seihll nyn gairys reih 
Lhig deiney, shen as aeg 
Lbig dooin goail arrane, Marish flaunyssee 
Lhig dooin goll gys yn aer . x 

M 

Marish dty nooghyn lhig dou streeu 

Marroo ayns peccah ceau my hraa 

Maroo ta nish ayns maynrys sthie 

Mayni ey ta'n annym ràad ta graih 

Mennic er cheau yn oie peccoil 

Moy.ll -jee yn Chiarn, lesh ard-choraa 

My annym, dooisht as eie gys Jce 

My vraara^hyn deyr, Ta troailt gys bea vea 

My Yee, my vea, my ghraih 

My Yee ! t'ajm fys dy vel meeVhiat 

My Yee, uss bun my voggey , c moo . 40 
17.0 
159 
51 
78 
163 
61 
67 
80 
131 66 

56 

37 

154 

99 

70 

95 

129 

118 

112 

10 177 Nagh Ihig da dooiimey bio boastcil 
Nagh mooar yn injillid as graih ; 
Nee'm cur clashtyn, cre nee'n Chiarn . 
Nee'msoilshagh pooar yn Jee t'cr chroo 
Nhegin dou ass shoh paartail 
Nish, nish, ta aym yn boayl dy fea 
Nyn greeghyn hrog mayd seose . . 

O 

Obbyr y Chiarn 'sy diunid heese . 

O cdoin lhiam nish, my Yee 

O cooinee orrym uss hur baase , 

O dy beagh laad my pheccah jeem 

O er son cree dy voylley Jee 

O fuirrree marym spyrryd mie 

O ghriau dy chairys, trog uss seose 

O ghraih jean soilshagh oo hene dooys 

O ghraih-flaunys ! cre ta jeant ayd 

O Hiarn, t'ayd toiggal jeem feer vie 

O Hroailtagh flaunyssagh tar hym 

O irree ghrian dy chairys vra 

O laa gloyroil dy fea 

O nish dy voddin geddyn Creest 

O quoi yn peccagh boght t'er creau 

O s'liauyr yinnin gennaght datjh oor 

O s'maynrey eh ta troailt gys niau 

O s'millish t'ou ghraih flaunyssagh 

O son cree brisht as ammyssagh 

O son thousane dy hengagliyn 

O Spyrryd Noo, tar hooin 

O tar-jee Ihig dooin goaill arr -re . 

O te dy liooar, my Yee ghraysoil . 

O Uss ren er yn chrosh partaiì 

O Uss ta fakin roish dty oaie 

O Uss, ta niartal dy hauail . 

O Yee, clasht rish my accan treih 

O Yee cur skianyn eredjue dou 

O Yee jean sheeyney magh dty laue 

O Yee, nyn Ayr, dty ghoo breeoil Quoi ad shoh ta clia gloyroil 31 173 Roish stoyl yn ooilley niartal Jce . . 

S 
Shas.s liorish dt'eirtyssee, my Yee , 
She jiu, ta'n Chiarn cheet gys e chloan 
She lhean as feayn ta'n raad gys baase , 
She'n vea shoh'n traa dy hirveish Jee 
She shoh my chreenaght as vondeish 
Shoh laa yn Chiarn, eisht lhia; dooin booise 
Shoh va niy vreearey fenish Yee . 
Skee jeh rouail choud voids, my Yee 
S'millish ta cooinaKhtyndty ghrayse 
Soilshee, Hiarn, dty oaie graihoil . . 
Stoyl ard vn pbooar ta er dy rieau 
'Sy cheer dy vaynrys vooar ta heose 
'Sy traa ta eeaut t'ou Hiarn er ve 
'Sy voghrey, Hiarn, nee'm geamagb hood 84 

135 

4 

16 

98 

144 

&i 

59 

158 

163 

164 

33 

24 Ta Creest er n'aarlagh shibber vooar , .4 

Ta farrane ayn ta lhieent lesh fuill . . .77 

Ta Jee aynsshoh ! Ihig dooin goaill rish . • 165 
Ta Jee ny Spyrryd, creeney. mie ...» 160 
Tam'annympaa, Eayn graihagh, Yee . . . 169 

Ta mairagh Ihiats, O Hiarn . » • . .161 
Ta raaidyn ard-chairailys Yee . , . .164 
Ta shin cur ooashley dhyts, O Yee . . .28 

T'ad maynrey er-skyninsh Ta credjal ayns Creest. 137 
Ta'n dooinney maynrey t'echey ayrn ... 9 
Ta'n los'rey moghrey lane dy vlaa . . .145 
Tar, Hiarn, as cur dty vannaght dou . . . 102 
Tar, Hiarn, cooin Ihiam dy ghoaill boggey . . 123 
Tar, Hiarn, dy gherjagh troailtee skce , . .68 
Tar Hiarn, neose veih niau » . . . .160 
Tar neose Chaìmane bannee veih niau . . .62 
Tar ooilleyniartal Hiarn ghraysoil . • .43 
Tar shiu lhig dooin lesh un chree .... 128 
Tar shiu ta credjue eu ayns Creest . . .69 

Tar shiuish ta nish cumraagyn dou . . . 104 

Tar shiush ta er jyndaa 127 

Tar shiuish t'ayna graih Creest . . ... 8 
Tar Spyrryd Cash'rick, chalmane meen . . *> 179 

Tar, Spyrryd Noo, ayns cree dagh 'nane 
Tar uss, Hiarn ayns gloyr t'ou reill 
Te atchim dou dy smooinaghtyri . 
T'ou ard ayns gloyr as ooashley Yee 
T'ou ard erskyn ray roshtyn Yee . 
T'ou geamagh ny anmeenyn paa 
Towse d'aggle crauee baillym v'aym 
Tra irreem's veih yn lhiabbee-vaaish 
Tra ta mee curmy-ner yn chrosh . 
Ti a t'ou my annym er ghoaill baght 
Treinit gys billey'r Calvery 
Trog jee nyn greeghyn seose gys niau 
Trog-jee nyn sooillyn seose gys niaù 
Trog-yms my hooiìlyn seose gys Jee 

U 

Uss Ayr dy hoilshey, ass dty stoyr 
Uss Jèe t'erskyn yn roshtyn aym . 
Uss Vac y Jee, t'ou cur-my-ner 
Uss vochilley Israel Yee 
Uss Vriw slane sheelnaue .• -. i»ag» 
. 146 
. 130 
. 41 
. 30 
. 52 
. 35 
. 91 
. 15 
• 154 
. 120 
. 11 
. 171 
. 79 
. 169 . 42 
. 50 
. 87 
. 112 
. 31 Veih'n diunid ta mee geam . 
VochiUey flaunyssagh tar royd 44 Yee jeh dagh gerjagh gow dhyt hene . 
Yee Ooilley-niiirtal jean soilshean . 
Yeesey, cur geill veih niau . i 
Yeesey, dy ynricks as pooar . , i 
Yeesey, eaisht rish eam dty nooghyn 
Yeesey, Haultagh, as my Yee . i 
Yeesey, my charrey son dy bragh 
Yeesey, t'ou Chiarn er-skyn dagh nhee 
Yeesey t'ou-uss dooys feer dooie 
Yeesey yn ghraih ayd ta fegooish . 
Yn ard-ainle mooar ver magh coraa 
Yn Chiarn nee'n aber aym'ordrail 
Yn Chiarn ta rish my Hiarn er ghrà 
Yn goo gloyroil to dooin londeyr 
Yn Jee ta harrish ooillèy reill 
Ynsee dou towse my laghyn giare 
Vn seihll s'fardalagh n-hej t'ayn . 
Yn yrjey ta shin cur-my-ncr < 168 

171 

54 

134 

85 

147 

55 

82 

90 

74 

29 

114 

115 

Ì4[ 

144 

14 

6 

106 180 
INDEX X # ' 

TO THE HYMNS TRANSLATED. A PAGÈ 

A charge to keep I have . . . . .96 
Ah, lovely appearance of death* . . .24 
Ah, vvhere am I novv . . . . 138 

All glory to God in the sky . . . .71 
AH praise to our redeeming Lord : . . 129 
Alrnighty God, thy piercing eye . . . 148 
A Nation God delights to biess . . . 157 

And am I born to die 17 

And am I only born to die . . . .20 
And can I yet delay ..... 119 

And can we forget 73 

And let this feeble body fail . . . .39 
Arise, my soul, and leave the ground . . 72 
A thousand oracles divine .... 141 
Away with our sorrow and fear . . .21 
Away, my unbelieving fears . . . .76 

B 

Before Jehovah's awful throne. . . . 126 
Behold the Saviour of mankind. . . .11 
Be it my only wisdom here . . . .98 
Blest be our everlasting Lord .... 146 
Bless'd is the man who shuns the place . . 7 
Blessing, honour, thanks, and praise . . 19 
Broad and wide's the way to death ... 4 

C 

Christians awake ! salute the happy morn . 165 

Come aid thy servants, blessed Lord . . 84 

Come all who e'er have set . . . . 127 
Come and let us sweetly join .... 128 

Come away to the skies, My beloved arise . 131 

Come holy celestial Dove . . . . 62 

Come, holy Spirit, heavenly Dove . , .65 181 

Come Holy Ghost our hearts inspire 
Come Lord, and help me to rejoice . 
Come, Lord, from above . 
Come let us join our f'riends above . 
Come ìet us vvho in Christ believe . 
Come let us join our cheerful songs. 
Come let us anevv, our journey pursue 
Come O thou all victorious Lord 
Come, O thou Traveller unknown . 
Come on my partners in distress 
Come Saviour Jesus from above 
Come sinners to the gospel feast 
Come thou high and lofiy Lord 
Come ye that love the Lord 

D 

Death cannot make our sools afraid . 
Depth of niercy ! can there be. PAGE 

146 

123* 

160 

37 

69 

. 78 

143 

. 43 

, 13^ 

.. 104 

11« 

, 4 

. 130 

8 26 

64 Eternal Sun of Righteousness . 
Eternal Power, whosehigh abode 
Eternal Wisdom ! Thee vve praise 
Extended on a cursed tree 86 
164 
142 

11 Father in whom we live . : 
Father how wide thy glory shines 
Father of lig-hts, from vvhom proceed 
Father of all, in vvhom alone . 
Father of all, whose powerful voice 
Father, our hearts vve lift. 
Father, to thee my soul I lift . 
For ever here my rest shall he. 
Forgive us for thy mercy sake. 
From all that dwell below the skies 
From lowest depths of vvoe 

G 

Glory be to God on hìgh; 1, 
Glory to ihee, my God, this night . 
Q 81 
73 

42 
151 
155 
157 
107 
111 
170 
163 

44 75 
150 182 

PAGE 

God in theGospelof his Son r 7 ; ,162 
God is a Spirit just and wise .... 160 

God moves in a mysterious way . : .164 
God of all consolation take .... 168 
God of all grace and majesty . ... 96 

God of my life, look gently down . . . 100 

God of my life, whose gracious power . . 88 

H 

Happy the heart where graces reign . . 154 

Happy the man who finds the grace. . . 9 

Hear what the voice from heaven proclaims . 150 

Head of thy chnrch triumphant . : . 103 

He dies, the Friend of sinners dies . . . 153 

Help, Lord, to whom for help I fly . . .92 

Ho ! every one that thirsts draw nigh . . 3 

How condescending_and how kind . . .13 

How do thy mercies close me round. . .149 

How happy are they, Who the Saviour obey . 137 

How happy every child of grace . . .38 

How happy is the pilgrim's Jot . . 36 

How tedious and tasteless the hours. . . 63 

How vain are all tbings here below 6 

I 

I'm not asbamed toown my Lord . . . 122 

Infioite, unexhausted love . . . .74 

I sing the mighty power of God . . . 147 

I thirst, thou wounded Lamb of Gorì . . 169 

I want a principle within. . . , .91 

I will harken svhat the Lord . . . . 109 

J 

Jesus great shepherd of the sheep . . .98 

Jesus hath died that I migbt live . . . 115 

Jesus hear thy saints' petition. . . .85 

Jesu, lover of my soul 90 

Jesus, my Lord, attend . . . .54 

Jesus, my Saviour, Brotber, Friend. . . 147 

Jesus, the sinner's friend, to thee . . .51 

Jesus, thou sovereign Lord of all . . .82 

Jesus, tby righteousness and power. . . 134 183 Lay to thy hand, O God of grace ; 
Leader of faithful souls, and guide . 
Let all that breathe Jehovah's praise 
Let not the wise their wisdom boast. 
Let the wb'rld their virtue boast 
Life is the time to serve the Lord . 
Lift up your eyes to th' heavenly seats 
Lift'up yonr hearts to things above . 
Lo ! God is here, let us adore . 
Look down in gracious mercy, Lord. 
Lord dismiss us with thy blessing . 
Lord, hast thou cast the nation off : 
Lord, I believe a rest remains . 
Lord, I believe thy every word 
Lord in the morning thou shalt hear. 

M 

Meet and right it is to praise . 

My brethren beloved, Your calling ye see 

My drowsy powers, why sleep ye so 

My God, and is thy table spread 

My God, 1 humbly call thee mine 

My God, my God, to thee I cry 

My God , my Life, my Love . 

My God the spring of all my joys 

N 
Nor eye has seen, nor ear has heard. 
Now I have found the ground wherein 

O 

O day of glorious rest 
O ! disclose thy lovely face 
O for a heart to praise my God 
O for a thousand tongues to sing* 
O for that tenderness of heart . 
O for the wings of faith and love 
Oft have we pass'd the guilty night. 
O God ! our help in ages past . 
O Jesus, let thy dying cry PAGE 

. 49 
. 40 
. 78 
. 117 

; 61 

. 16 
. 79 
. 171 
. 165 
. 53 
. 172 
. 134 
. 110 
. 107 
. 166 i 80 
. 129 
. 95 
. 167 
. 112 
. 58 
. 118 

r ìo 9 

68 . 136 
. 163 
. 121 
. 5 

. 45 
. 39 
. 99 
. 24 
. J51 184 

O let thy powerful word . 
O Love divine, how sweet thou art 
O Love divine, what hast thou done, 
O might f with thy saints aspire 
On aìl the earth thy spirit pour. 
O Sun of Rig-hteousness, arise . 
O that I could my Lord receive 
O th'at I could repent 
O that my load of sin were gone 
O thou most mighty Saviour, thou 
O thou to whose all searching* sight 
O thou who sufFer'd on the cross 
O 'tis enough, my God, my God 

P 

Pass a few swiftly fleeting- years 
Praise ye the Lord, 'tis good to raise 

R 

Rejoice for a brother deceas'd . : 

S 

Shepherd divine, our wants relieve . 
Shew pity, Lord, O Lord, forgive . 
Shine, mighty God, on Britain shine 
Soldiers o? Christ, arise . 
Spirit of faith, come down 
Stay, thou insulted spirit, stay . 
Stoop down my thoug-hts that us'd to rise 
Sweet is the memory of' tby grace . 

T 

Talk witb us Lord, thyself reveal . 
Teacli me the measure of my days . 
Thanks be to God whose faithful love 
The great Archangel's trump shall sound 
Thou Lamb of God, thou Prince of Peace 
Thou Lord hast blest my going out . 
The Lord my pasture shall prepare 
The Lord of Sabbath let us prai&e 
The Lord unto my Lord hath said PAGE 

. 88 
60 
. 13 
. 66 
. 83 
. 66 
, 48 
. 43 
, 113 
94 
. 101 
, 108 
, 46 17 

70 26 93 

47 

171 

89 
83 
48 
41 
158 68 

14 

22 

29 

101 

102 

114 

144 

115 185 The movning flowers display their sweets: 

The praying Spirit breathe 

The Saviour meets his saints to-day. 

The spacious firmament on high 

The thirsty are call'd to their Lord . 

Thee, Jesu, thee the sinner's friend. 

Thee we adore, Eternal Name . 

Thee will 1 love, my strength, my tower. 

There is a fountain fill'd with blood. 

There is a land of pure delight. 

Thou God of glorious Majesty. , 

Thou God unsearchable, unknown . 

Thou great mysterious God unknown 

Thou Judge of quick and dead. 

Thou, Lord, by strictest search hast known 

Thou man of griefs, remember me . 

Thou Shepberd of Tsrael and mine . 

Thou Son of God, whose flaming eyes 

Tbus I resolv'd before the Lord 

Thy works of glory, mighty Lord . 

To God, the giver of all grace . 

To-morrow, Lord, is thine f 

Try us, O God, and search the ground 

U 

Up to the hills I lift mine eyes. 
W 

Weary of wandering from my God . 
What am I, O my gracious God . 
When all thy mercies, O my God . 
When, gracidus Lord, when shail it be 
When 1 behold the wondrous cross . 
When Israel out of Egypt came 
When rising from the bed of death . 
While angel choirs their harps eraploy 
While dead in trespasses I He . 
Who are these array'd in white 
Who is that trembling sinner, who , 
Why do we mourn departing friends 
Why should the children of a King . 186 

PAGE 

Wiilj gìorious clouds eneompass'd round . . 51 
With glory clad, with strength arrayed . . 144 
With joy vve meditate the grace . . .159 

Y 

Ye heaveniy choirs ì ... 80 

Ye virgin souls arise . . . . .32 

Young men and maidens, raise : 6.7 


~7Y. 
'Hti 


NjÈrfRÌ^f ffcyj '**«•* PRlNTlT. LIORISH J. QUIGGIN. V wn 


y 


JBr 


S^ /Mcory 


ik 


of 
i . ■ 


' 
jOirru Ja**>v?, 


- rti &sW£ t 7- \jGft t 
■ 
» ' ,• 


/73 "3 I -'--